Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
Xem tùy chọn dành cho doanh nghiệp Xem tùy chọn dành cho doanh nghiệp

Chọn
Office của bạn

Tìm hiểu Office nào phù hợp với bạn.

Office 365
Home
Office 365
Personal
Office 365
University
Office Home &
Student 2013
Office Home &
Business 2013
Office
Professional 2013
Mũi tên
{HPMonth|price} mỗi tháng
Mua ngay bây giờ
Tiết kiệm {HPYear|save} với đăng ký hàng năm.
Bắt đầu tháng miễn phí của bạn
Mũi tên
{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng
Mua ngay bây giờ
Tiết kiệm {O365PersonalYear|save} với đăng ký hàng năm.
Mũi tên
{O365Uni|price} cho 4 năm
Mua ngay bây giờ
Mức giá cao {O365Uni4Years|price} một tháng.
Mũi tên
Mũi tên
Mũi tên
Tùy chọn mua hàng
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Đăng ký
(4 năm, cần đáp ứng tính đủ điều kiện1)
Mua hàng một lần
Mua hàng một lần
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ2
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access
Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Onenote 2013
Outlook 2013 Publisher 2013 Access 2013
Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Onenote 2013
Outlook 2013 Publisher 2013 Access 2013
Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Onenote 2013
Outlook 2013 Publisher 2013 Access 2013
Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Onenote 2013
Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Onenote 2013
Outlook 2013
Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Onenote 2013
Outlook 2013 Publisher 2013 Access 2013
Bản cài đặt có sẵn3
Được bao gồm
5 PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
1 PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
2 PC, máy Mac hoặc máy tính bảng
Được bao gồm
1 PC
Được bao gồm
1 PC
Được bao gồm
1 PC
Máy tính bảng
Giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng máy tính bảng Windows4
Được bao gồm
5 máy tính bảng
Được bao gồm
1 máy tính bảng
Truy nhập điện thoại thông minh
Truy cập dễ dàng trên Windows Phone5
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu trên PC của bạn
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
15 GB dung lượng lưu trữ trực tuyến miễn phí
Được bao gồm
Thêm 1 TB dung lượng lưu trữ
cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
Thêm 1 TB dung lượng lưu trữ
cho 1 người dùng
Được bao gồm
Thêm 1 TB dung lượng lưu trữ
cho 1 người dùng
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Skype
60 phút gọi mỗi tháng tới hơn 60 quốc gia6
Được bao gồm
60 phút gọi
cho một người dùng
Được bao gồm
60 phút gọi
cho một người dùng
Được bao gồm
60 phút gọi
cho một người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Hỗ trợ kỹ thuật từ Microsoft
Hỗ trợ thông qua trò chuyện hoặc qua điện thoại mà không mất thêm khoản phí nào cho những người đăng ký có hiệu lực
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
{HPMonth|price} mỗi tháng
Mua ngay bây giờ
Tiết kiệm {HPYear|save} với đăng ký hàng năm.
Bắt đầu tháng miễn phí của bạn
{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng
Mua ngay bây giờ
Tiết kiệm {O365PersonalYear|save} với đăng ký hàng năm.
{O365Uni|price} cho 4 năm
Mua ngay bây giờ
Mức giá cao {O365Uni4Years|price} một tháng.
Đang tìm cách cộng tác trong thời gian thực với Office?
Sử dụng Office Online cho các dự án được chia sẻ với gia đình và bạn bè.
1 Office 365 University sẵn có cho sinh viên đăng ký học toàn phần và bán phần, đội ngũ giảng viên và cán bộ toàn thời gian và bán thời gian của các đơn vị giáo dục đại học đủ điều kiện và được công nhận. Cựu sinh viên của các đơn vị này không đủ điều kiện sử dụng. Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện không.
2 Tính sẵn có và tính năng của ứng dụng thay đổi theo nền tảng và thiết bị. Publisher, Access và OneNote với Office 365 chỉ khả dụng trên PC. OneNote cho Mac có sẵn dưới dạng bản tải xuống riêng từ Mac App Store. Các phiên bản ứng dụng Office hiện tại cho Office 365 là Office 2013 cho Windows và Office 2011 cho Mac. Những khách hàng có đăng ký đang hoạt động sẽ được nhận các phiên bản mới nhất khi có.
3 Các gói Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University) chỉ tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.6 trở lên. Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 và Office Professional 2013 chỉ tương thích với Windows 7 trở lên.
4 Bạn có thể cài đặt trên máy tính bảng Windows chạy Windows 8 trở lên.
5 Để biết thông tin về các thiết bị di động, bao gồm yêu cầu tương thích, hãy truy cập www.office.com/mobile.
6 Yêu cầu tài khoản Skype. Không bao gồm các số đặc biệt, cao cấp và không theo địa lý. Gọi đến điện thoại di động chỉ dành cho một số quốc gia nhất định. Số lượng phút lớn qua Skype từ PC tới điện thoại khả dụng ở một số quốc gia nhất định. Xem phần Câu hỏi Thường gặp để biết chi tiết.