Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
Mua Office 365
Office 365

Mua Office 365

Office 365 mang đến cho bạn sức mạnh và sự linh hoạt để hoàn tất mọi việc từ hầu như mọi nơi
  • Ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
  • Truy cập tài liệu từ các thiết bị yêu thích của bạn
  • Thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến, số phút gọi lớn qua Skype hàng tháng và thêm dịch vụ đăng ký cao cấp
Chọn gói Office 365 phù hợp với bạn

Tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.6 trở lên

Office 365 Home
Mũi tên

Office cho hộ gia đình

{HPMonth|price} mỗi tháng

TIẾT KIỆM {HPYear|save} với đăng ký hàng năm

MUA {HPYear|price}Mua

Tìm hiểu thêmTìm hiểu thêm

Office 365 Personal
Mũi tên

Office cho bạn

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

TIẾT KIỆM {O365PersonalYear|save} với đăng ký hàng năm

MUA {O365PersonalYear|price}Mua

Tìm hiểu thêmTìm hiểu thêm

Ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access1

Được bao gồm

5 PC hoặc máy Mac

Được bao gồm

1 PC hoặc máy Mac

Máy tính bảng và điện thoại

Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại2

Được bao gồm

5 máy tính bảng và 5 điện thoại

Được bao gồm

1 máy tính bảng và 1 điện thoại

Lưu trữ ngoại tuyến

Lưu tài liệu vào PC của bạn

Được bao gồm Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến

Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi

Được bao gồm

1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người
cho tối đa 5 người dùng

Được bao gồm

1 TB dung lượng lưu trữ
cho 1 người dùng

Skype

60 phút gọi mỗi tháng tới hơn 60 quốc gia3

Được bao gồm Được bao gồm
Tìm kiếm Office cho sinh viên? Xem các tùy chọnXem các tùy chọn

Tìm kiếm Office khi mua hàng một lần?

Tương thích với Windows 7 trở lên

Office Home &
Student 2013
Office Home &
Business 2013
Office
Professional 2013
Cài đặt trên:
Mũi tên
1 PC
Mũi tên
1 PC
Mũi tên
1 PC
Các ứng dụng Office được bao gồm: Word, Excel, PowerPoint, OneNote Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access
{OHS2013|price}
Mua ngay
bây giờ
Mua ngay bây giờ

Tìm hiểu thêm
{OHB2013|price}
Mua ngay
bây giờ
Mua ngay bây giờ

Tìm hiểu thêm
{OPro2013|price}
Mua ngay
bây giờ
Mua ngay bây giờ

Tìm hiểu thêm

Bạn đang tìm kiếm các ứng dụng Office độc lập?

Tương thích với Windows 7 trở lên

Word

{MsWrd2013|price}

Mua ngay bây giờ
Tìm hiểu thêm

Excel

{MsXls2013|price}

Mua ngay bây giờ
Tìm hiểu thêm

PowerPoint

{MsPpt2013|price}

Mua ngay bây giờ
Tìm hiểu thêm

OneNote

{MsOne2013|price}

Mua ngay bây giờ
Tìm hiểu thêm

Outlook

{MsOlk2013|price}

Mua ngay bây giờ
Tìm hiểu thêm

Publisher

{MsPub2013|price}

Mua ngay bây giờ
Tìm hiểu thêm

Truy nhập

{MsAcc2013|price}

Mua ngay bây giờ
Tìm hiểu thêm

1Tính sẵn có và tính năng của ứng dụng thay đổi theo nền tảng và thiết bị. Publisher, Access và OneNote với Office 365 chỉ khả dụng trên PC. OneNote cho Mac có sẵn dưới dạng bản tải xuống riêng từ Mac App Store. Các phiên bản ứng dụng Office hiện tại cho Office 365 là Office 2013 cho Windows và Office 2011 cho Mac. Những khách hàng có đăng ký đang hoạt động sẽ được nhận các phiên bản mới nhất khi có.

2Truy cập www.office.com/information để biết thêm thông tin về máy tính bảng và các thiết bị di động tương thích. Mức độ sẵn có ứng dụng di động thay đổi theo quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có ở quốc gia bạn.

3Yêu cầu tài khoản Skype. Không bao gồm các số đặc biệt, cao cấp và không theo địa lý. Gọi đến điện thoại di động chỉ dành cho một số quốc gia nhất định. Số lượng phút lớn qua Skype khả dụng ở một số quốc gia nhất định. Xem phần Câu hỏi Thường gặp để biết chi tiết.