Đề nghị có thời hạn từ Office 365 FastTrack: Tiết kiệm chi phí trong khi đẩy nhanh quá trình triển khai.
Office 365

Chuyển sang Office 365 nhanh chóng

Đối với Office 365 có thời hạn, khách hàng có thể tiết kiệm được hàng nghìn đô la cho quá trình triển khai.

Đề nghị có thời hạn

Mua tối thiểu 150 bản quyền Office 365 đủ tiêu chuẩn1 giữa tháng 9/2013 đến tháng 6/2014 và chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình tiếp nhận Office 365 của bạn bằng cách đầu tư trong các hoạt động triển khai Bước 2 của Office 365 FastTrack với một Đối tác Triển khai Điện toán đám mây hoặc Các dịch vụ Tư vấn Microsoft.

Bạn mua càng nhiều bản quyền, chúng tôi đầu tư càng nhiều cho quá trình triển khai của bạn.

Với Đề nghị Triển khai Office 365, Microsoft sẽ góp phần vào quá trình triển khai thành công của bạn:

Số lượng bản quyền Office 365 đủ tiêu chuẩn Đầu tư Triển khai trả cho đối tác2
1.000 hoặc nhiều hơn $20.000
250-999 $12.000
150-249 $5.000

Có đối tác chuyên môn giúp bạn triển khai

Đề nghị Triển khai Office 365 có thể giúp bạn bù đắp chi phí của các hoạt động triển khai có đối tác hướng dẫn trong quá trình tham gia Bước 2 của Office 365 FastTrack. Quá trình này có thể bao gồm:

  • Di chuyển có nhân viên CNTT hướng dẫn
  • Miền Khách hàng
  • Đồng bộ hóa Thư mục
  • Đồng bộ hóa Mật khẩu
  • Di chuyển Người quản trị

Đề nghị hoạt động như thế nào

Khi bạn mua ít nhất 150 bản quyền Office 365 Exchange Online hoặc Office 365 Enterprise giữa tháng 9/2013 và tháng 6/2014, chúng tôi sẽ giúp bạn đẩy nhanh quá trình tiếp nhận bằng cách dùng phương pháp Bước 2 của FastTrack. Đầu tư triển khai được trả trực tiếp cho một Đối tác Triển khai Điện toán đám mây hoặc Các dịch vụ Tư vấn Microsoft.

Với phương pháp triển khai Microsoft FastTrack mới, bạn có thể dùng dịch vụ hàng giờ, triển khai hàng ngày và thêm các tính năng vào điều khoản của riêng bạn chỉ trong vài tuần. Tìm hiểu thêm về phương pháp tiếp cận ba bước của FastTrack đối với quá trình triển khai Office 365.

Bắt đầu như thế nào

  1. Tham khảo chi tiết của Đề nghị Triển khai Office 365, gồm Thời hạn & Điều kiện.
  2. Mua 150 chỗ hoặc nhiều hơn của gói Office 365 Enterprise hoặc gói Office 365 Exchange Online. Thêm chỗ vào giỏ hàng và sau đó hoàn thành quá trình mua sắm của bạn. So sánh các gói.
  3. Chọn một đối tác triển khai.
1 Đây là một đề nghị hay cho gói Office 365 Enterprise mới trên mạng hoặc các bản quyền Exchange Online và khả dụng đối với khách hàng thuộc chính phủ hoặc tổ chức thương mại trên tất cả các quốc gia có Office 365. Khách hàng phải mua tối thiểu 150 chỗ thực trong suốt thời gian đề nghị từ ngày 1/9/2013 đến ngày 30/6/2014. Đầu tư này được trả trực tiếp cho Đối tác Triển khai Điện toán đám mây triển khai các chỗ đủ tiêu chuẩn hoặc cho Các dịch vụ Tư vấn Microsoft. Các khách hàng Cấp phép Số lượng lớn cũng có thể hội đủ điểu kiện cho đề nghị này. Vui lòng xem Microsoft hoặc đại diện đối tác của bạn để biết thêm chi tiết.
2 Tất cả các khoản đầu tư được niêm yết bằng USD; các khoản tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái đã phát hành của Microsoft.