cận cảnh

Được kiểm chứng độc lập

Được kiểm toán bên thứ 3 kiểm chứng, Office 365 đáp ứng và hoạt động với nhiều tiêu chuẩn lẫn chứng chỉ tầm cỡ thế giới trong ngành.