cận cảnh

Trung tâm Tin cậy Office 365

Chính sách bảo mật. Sự tuân thủ. Quyền riêng tư.

Tìm hiểu về cách chúng tôi, với tư cách là người đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ năng suất đám mây, đã không ngừng triển khai những biện pháp nhằm tiếp tục giành được sự tin cậy của bạn đối với Office 365 như thế nào.

Cam kết của chúng tôi đối với lĩnh vực tin cậy được giải thích thông qua năm yếu tố chính cấu thành nên Trung tâm Tin cậy.

Các vấn đề về quyền riêng tư của bạn

 • Dữ liệu của bạn không bị dùng vào mục đích quảng cáo của chúng tôi
 • Chúng tôi tạo điều kiện cho bạn hợp tác nhưng cũng cho phép bạn kiểm soát việc chia sẻ thông tin.
 • Bạn sở hữu và vẫn có toàn quyền đối với dữ liệu của bạn tại Office 365.

Đi đầu về tính minh bạch

 • Bạn biết dữ liệu của mình nằm ở đâu.
 • Chúng tôi minh bạch về thông tin ai là người có thể truy nhập dữ liệu của bạn và truy nhập trong hoàn cảnh nào.
 • Nếu bạn muốn, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn biết những thay đổi về vị trí của trung tâm dữ liệu và thông tin kiểm soát khác.

Được kiểm chứng độc lập

 • Chúng tôi luôn bắt kịp các tiêu chuẩn và quy định phát triển không ngừng trong ngành vào thời đại ngày nay.
 • Dịch vụ của chúng tôi đã được công nhận là đáp ứng được các yêu cầu quy định trong ISO 27001, điều khoản mẫu của EU, HIPAA BAA và FISMA.
 • Thỏa thuận xử lý dữ liệu của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về chính sách quyền riêng tư, bảo mật và xử lý dữ liệu của khách hàng, giúp bạn tuân thủ luật sở tại.

Bảo mật nghiêm ngặt

 • Các tính năng bảo mật tích hợp của chúng tôi là kết quả của hơn một thập niên cung cấp và bảo mật dịch vụ trực tuyến.
 • Chúng tôi cung cấp thiết đặt bảo mật linh hoạt cho phép bạn kiểm soát thông tin của mình.
 • Quy trình bảo mật của chúng tôi giúp giám sát, dự báo và giảm thiểu nguy cơ đe dọa để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tính liên tục của dịch vụ

 • Chúng tôi bảo đảm tới 99,9% thời gian chạy thông qua cam kết tài chính.
 • Chúng tôi có vô số lớp chức năng, dữ liệu và vật lý, cho phép bạn luôn luôn sẵn sàng làm việc nhờ truy nhập được dữ liệu.
 • Chúng tôi có khả năng khôi phục dữ liệu trong trường hợp xảy ra thảm họa để giúp bạn phục hồi và tiếp tục hoạt động.