Chia sẻ tệp trực tuyến từ bất cứ đâu với Office 365.
Mũi tên

Chỉ chia sẻ tệp

Hợp tác làm việc với tài liệu từ bất cứ đâu
Giúp mọi người làm việc với nhau, bất cứ nơi nào họ đến. Hợp tác làm việc với tài liệu cùng thành viên nhóm, chia sẻ báo cáo với đối tác công việc và liên kết với khách hàng, đối tác công việc và kết nối với khách hàng.
Hai người đang dùng một máy tính bảng để hợp tác làm việc với tệp.

Lưu trữ, đồng bộ và chỉ chia sẻ tệp

Trong một phút bạn làm việc với tài liệu cùng đồng nghiệp ngồi gần đó, phút sau bạn đã làm việc với khách hàng ở nước ngoài trên tệp khác. Không vấn đề gì với Office trên điện toán đám mây, cung cấp cho bạn rất nhiều cách thức lưu trữ, tổ chức và chia sẻ tệp với nhiều người trong và ngoài tổ chức của bạn. Bạn cũng không còn phải đau đầu vì điều khiển phiên bản nữa. Tệp của bạn sẽ luôn được cập nhật, do đó mọi người có thể truy nhập bản sao chính mới nhất.

Đơn giản hóa làm việc nhóm

Dễ dàng tạo thư mục nhóm mới từ Outlook, không cần phải có IT, để giúp nhóm nhanh chóng truy nhập những gì họ cần.

Tải tệp của bạn tại bất cứ đâu

Với dung lượng lưu trữ tài liệu cá nhân 1 TB, bạn có thể lưu trữ tệp trực tuyến để có thể truy nhập tệp tại bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, từ máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Chia sẻ từ trang cá nhân của bạn

Khi bạn lưu trữ tệp trực tuyến trong kho lưu trữ tài liệu cá nhân của bạn, bạn có thể dễ dàng chia sẻ tệp trong và ngoài tổ chức của bạn và điều khiển truy nhập.

Sáu người tập trung tại bàn trong phòng họp.

Chia sẻ bên trong và bên ngoài

Bạn cần chia sẻ tệp, với nhiều người trong và ngoài công ty bạn và bạn cần phải làm việc đó đơn giản và bí mật. Với Office 365, bạn có thể chia sẻ tài liệu hiệu quả, trong khi vẫn có thể điều khiển người nào có thể xem và chỉnh sửa từng tệp. Bạn cũng có thể tạo, chỉnh sửa và xem lại tài liệu cùng với người khác trong thời gian thực, điều này giúp tiết kiệm thời gian và đồng bộ mọi thứ. Với kiểu hỗ trợ để hợp tác này, bạn có thể xúc tiến các dự án.

Cùng làm việc với cùng một tệp

Mời người bên ngoài tổ chức của bạn truy nhập tệp trực tuyến. Bạn sẽ điều khiển người nào được xem và chỉnh sửa những gì. Dễ dàng thêm, phản hồi và theo dõi cập nhật trạng thái và chú thích.

Sức mạnh của mạng xã hội

Gói đăng ký cho doanh nghiệp bao gồm mạng xã hội nhằm thúc đẩy hợp tác và bắt đầu cải tiến. Tự động cập nhật tài liệu và trang web.

Nhanh chóng tìm tài liệu chia sẻ

Bạn không cần phải lùng sục tài liệu mà đồng nghiệp và đối tác đã chia sẻ với bạn. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy tài liệu đó bằng dạng xem Chia sẻ với tôi trong trang lưu trữ trực tuyến cá nhân của bạn.

Ba thành viên nhóm đang dùng máy tính bảng và máy tính xách tay để hợp tác làm việc.

Giữ cho nhóm luôn đồng bộ

Hợp tác là cách mà ngày nay công việc được thực hiện, nhưng thử thách của hợp tác là giữ cho mọi người cùng làm việc với nhau trên phiên bản mới nhất của tài liệu. Bạn đã biết sẽ tốn nhiều thời gian như thế nào khi việc đó không xảy ra. Office 365 cung cấp cho bạn nhiều cách thức khác nhau nhằm giúp đảm bảo mọi người có thể tìm chính xác tệp mà họ cần ngay và mọi thành viên nhóm đều cùng nhau tiến bộ.

Tổ chức email dự án

Lưu trữ email dự án và tài liệu chia sẻ cùng một vị trí với hộp thư dành cho dự án mà chỉ có thành viên nhóm mới có thể truy nhập, nhờ đó bạn không mất thời gian tìm kiếm thứ bạn cần.

Sử dụng trang nhóm cho dự án

Quản lý người nào có quyền truy nhập trang nhóm. Lưu trữ, bảo vệ quyền và chính sách tự động giúp bảo vệ tài sản nhóm.

Xây dựng blog và wiki

Chia sẻ ý tưởng bằng blog và wiki để xây dựng động lực dự án và tính hợp nhất của nhóm. Để giúp theo dõi tiến độ dự án, bạn có thể phân công nhiệm vụ trong nhóm và xem các nhiệm vụ này trên dòng thời gian.

Tìm gói sản phẩm cho công việc của bạn

Chúng tôi đã triển khai các gói sản phẩm để đáp ứng nhu cầu công việc đặc thù với mọi quy mô, từ nhu cầu liên lạc và năng suất hợp nhất đến khả năng tương thích và điều khiển nâng cao.

Xem gói & giá cảXem gói & giá cả

Doanh nghiệp của tôi chỉ cần các ứng dụng Office

Để giúp bạn quản lý các nhu cầu kinh doanh liên tục thay đổi của bạn, chúng tôi cung cấp một số tùy chọn chỉ dành cho Office:

Tài nguyên

Hãy để chúng tôi trả lời các câu hỏi của bạn và bạn hãy tìm hiểu thông tin chi tiết Office 365 có thể làm gì cho công việc của bạn, Office 365 bao gồm những gì và Office 365 hoạt động như thế nào.