Video: Tận dụng tối đa gói đăng ký Office 365 Home của bạn

 Ghi chú    Office 365 Home Premium bây giờ là Office 365 Home .

Cài đặt Office trên tối đa 5 PC hoặc Mac và 5 máy tính bảng. Nhận thêm 20 GB dung lượng lưu trữ trong OneDrive và 60 phút gọi Skype ở bất kỳ đâu. Sử dụng Office ở bất kỳ đâu. Đây chỉ là một số trong những ưu đãi mà bạn nhận được với gói đăng ký Office 365 Home của bạn.