Loại bỏ ai đó khỏi gói đăng ký của bạn

Nếu bạn chỉ muốn làm cho nhiều cài đặt Office sẵn dùng, bạn có thể hủy kích hoạt một cài đặt. Bằng cách này, bạn có thể cài đặt Office trên máy khác và những người mà bạn đã chia sẻ với họ sẽ được dùng các lợi ích của gói đăng ký chẳng hạn như dung lượng lưu trữ OneDrive bổ sung.

Nếu bạn loại bỏ hoàn toàn ai đó khỏi gói đăng ký của bạn, họ sẽ mất toàn bộ các lợi ích gói đăng ký của bạn. Điều này có nghĩa là:

  • Họ vẫn sẽ có thể mở và in các tệp Office của họ nhưng không thể sửa hoặc tạo tệp mới.
  • Họ sẽ không thể dùng Office Mobile.
  • Họ sẽ mất 20 GB thêm cho dung lượng lưu trữ OneDrive của họ.
  • Nếu họ đã dùng bất kỳ gigabyte nào trong số 20 GB, họ vẫn có thể tải xuống tài liệu của họ nhưng sẽ không thể sửa chúng trong OneDrive hoặc tải lên tệp mới. Để biết thêm thông tin, hãy đến OneDrive.com và bấm Quản lý lưu trữ.

Để loại bỏ ai đó khỏi gói đăng ký của bạn, hãy truy cập trang tài khoản của bạn.Trong phần Chia sẻ lợi ích gói đăng ký của bạn, hãy tìm người mà bạn muốn loại bỏ và bấm Loại bỏ.

Để loại bỏ ai đó khỏi gói đăng ký của bạn, chỉ cần bấm Loại bỏ dưới tên của người đó.

Sau đó, chúng tôi sẽ gửi thư báo cho họ biết.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011