Hủy Gói đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personal của bạn

Nếu bạn hủy gói đăng ký của bạn, bạn có thể dùng Office và bất kỳ dịch vụ đi kèm nào cho tới khi kết thúc thời gian đăng ký của bạn. Ví dụ, nếu bạn có gói đăng ký hàng năm hết hạn vào ngày 31 tháng 12 và bạn hủy vào tháng 6, bạn có thể dùng gói đăng ký đó cho đến hết 31 tháng 12, nhưng gói đăng ký của bạn sẽ không được gia hạn.

Sau khi gói đăng ký của bạn hết hạn, Office sẽ chạy ở chế độ giảm tính năng. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn có thể mở và in tài liệu nhưng không thể sửa hoặc tạo tài liệu mới. Bạn cũng có thể sẽ mất quyền truy nhập vào những dịch vụ có trong gói đăng ký của bạn chẳng hạn như dung lượng OneDrive thêm và những phút gọi miễn phí bằng Skype trên khắp thế giới.

Để hủy đăng ký của bạn, hãy đến trang tài khoản của bạn. Trong phần Thông tin Gia hạn, hãy bấm Hủy Đăng ký.

Hủy đăng ký Office của bạn

 Ghi chú    Nếu bạn thấy Tự động gia hạn: Trên , bạn có thể bấm Tắt tự động gia hạn thay vì Hủy Đăng ký . Gói đăng ký của bạn sẽ không tự động gia hạn khi hết hạn.

Nếu bạn không thấy Hủy đăng ký, bạn không cần phải hủy vì gói đăng ký của bạn sẽ không tự động gia hạn

Khi nào gói đăng ký của tôi sẽ gia hạn?

Bạn có thể thấy ngày gia hạn trên phần Thanh toán và Hóa đơn dưới Thông tin Gia hạn.

Ngày hết hạn của gói đăng ký của bạn có trong phần Thanh toán và Hóa đơn

Bắt đầu lại gói đăng ký của bạn

Sau này nếu bạn đổi ý và muốn gia hạn đăng ký, hãy đến trang tài khoản của bạn và bấm thanh màu vàng.

Hủy gói đăng ký Office

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011