Office 2013 tải xuống chậm

Nếu cài đặt Office 2013 có vẻ chậm, phần mềm chống vi-rút có thể là nguyên nhân. Phần mềm chống vi-rút thực hiện chức năng của nó—kiểm tra vi-rút cho các tệp đến—nhưng việc này làm chậm quá trình cài đặt Office 2013. Tin tốt là vấn đề này chỉ xảy ra trong quá trình cài đặt.

Bạn có thể đợi cho phần cài đặt kết thúc hoặc tắt phần mềm chống vi-rút của bạn—nhưng đừng quên bật nó lại khi bạn cài đặt xong Office 2013.

Nếu bạn đã bắt đầu cài đặt trên PC của bạn và quyết định tắt phần mềm chống vi-rút, hãy ngừng cài đặt, chạy Sửa lỗi trong mục Dỡ cài đặt Microsoft Office 2013 hoặc Office 365, tắt phần mềm chống vi-rút và bắt đầu cài đặt lại.

Nếu bạn sử dụng Mac, hãy ngừng cài đặt, dỡ cài đặt Office, tắt phần mềm chống vi-rút và bắt đầu cài đặt lại.

Một việc nữa bạn có thể làm là sử dụng kết nối có dây thay vì kết nối không dây.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013