Cài đặt Office 365 Home trên máy Mac

Mỗi gói đăng ký Office 365 Home đi kèm với các cài đặt Office cho 5 máy Mac hoặc PC và 5 máy tính bảng. Bất kể bạn là chủ sở hữu gói đăng ký hoặc đang chia sẻ gói đăng ký của ai đó, bạn có thể cài đặt Office từ trang tài khoản của bạn. Trước khi cài đặt, hãy kiểm tra các yêu cầu hệ thống để đảm bảo máy tính hoặc máy tính bảng của bạn có thể chạy Office.

Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt, hãy thử các giải pháp thông thường này.

  1. Trên máy tính Mac mà bạn muốn cài đặt Office, hãy tới trang tài khoản của bạn.
  2. Trong phần Thông tin Cài đặt, bấm Cài đặt.

Dưới Thông tin Cài đặt, chọn Office cho Windows hoặc Office cho Mac, rồi bấm Cài đặt

  1. Sau khi tải Office xuống, hãy bấm đúp vào MicrosoftOffice2011.dmg trong thư mục Tải xuống.
  2. Hãy bấm Office Installer.pkg để cài đặt Office.

Hãy bấm Trình cài đặt Office

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011