Tìm khóa sản phẩm của bạn cho Office 2013, Office 365 Home, hoặc Office 365 Personal

 Quan trọng    Khóa sản phẩm không cần thiết đối với Bản xem trước dành cho Khách hàng của Office.

Khóa sản phẩm Microsoft Office có 25 ký tự chữ cái-số trông tương tự như XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Trong hầu hết các trường hợp có thể tìm thấy khóa sản phẩm trong gói sản phẩm nhưng ở đâu thì còn tùy thuộc cách bạn mua Office.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc gặp phải vấn đề khác khi đang cài đặt Office, vui lòng truy cập Trang chủ Hỗ trợ Office.com.

Khóa sản phẩm của tôi nằm ở đâu?

Bấm vào nối kết mô tả cách thức bạn đã mua chương trình Office.Tôi đã mua gói đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personal

Khóa sản phẩm được bao gồm bên trong gói hàng. Khi bạn tìm thấy khóa sản phẩm, hãy đi đến http://office.microsoft.com/setup để cài đặt Office.

Tôi mua từ đơn vị bán lẻ (không bao gồm DVD)

Khóa sản phẩm ở phía sau thẻ đặt trong gói sản phẩm.

Vị trí khóa sản phẩm khi mua Office từ đơn vị bán lẻ chứ không trên đĩa DVD

Khi bạn tìm thấy khóa sản phẩm, hãy đi đến http://office.microsoft.com/setup để cài đặt Office trực tuyến.

Đầu Trang Đầu Trang

Tôi đã mua và tải về chương trình Office từ trên mạng

Bạn không được cấp khóa sản phẩm khi mua và tải về Office trực tuyến. Thay vào đó tài khoản Microsoft mà bạn dùng trong lần cài đặt Office đầu tiên sẽ được nối kết đến sản phẩm và sẽ cần thiết nếu bạn cần cài đặt lại.

 Quan trọng    Đừng quên tài khoản và mật khẩu Microsoft đi kèm với sản phẩm Office bạn mua trực tuyến.

Đầu Trang Đầu Trang

Máy tính mới của tôi được cài sẵn chương trình Office

Khóa sản phẩm ở trên Chứng chỉ Xác thực bao gồm với máy tính đó. Nên trông giống như:

Chứng chỉ Xác thực và Khóa Sản phẩm từ nhà sản xuất máy tính của bạn

Đầu Trang Đầu Trang

Công ty tôi đã cài đặt chương trình Office trên máy tính của tôi

Nếu Office đã được cài sẵn trên máy tính do công ty hoặc tổ chức của bạn cung cấp, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Đầu Trang Đầu Trang

Tôi mua Office từ đơn vị bán lẻ (bao gồm DVD)

Khóa sản phẩm ở phía sau thẻ đặt trong gói sản phẩm.

Vị trí khóa sản phẩm khi mua Office từ đơn vị bán lẻ trên DVD

Khi tìm thấy khóa sản phẩm, hãy dùng DVD để cài đặt Office trên máy tính của mình.

 Ghi chú    Cố gắng đừng làm mất khóa sản phẩm. Hãy giữ lại hộp đựng sản phẩm hoặc ghi lại số khóa và cất ở một nơi an toàn. Nếu bạn mất khóa sản phẩm của mình, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của Microsoft để thảo luận xem bạn có thể làm gì.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013