Nối kết với dữ liệu SQL Server

Bạn có thể làm việc với dữ liệu đã lưu trong SQL Server hoặc bằng cách nối kết với nó hoặc nhập dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu Access. Nối kết là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn chia sẻ dữ liệu với người khác vì dữ liệu được lưu giữ ở một vị trí tập trung và bạn có thể xem dữ liệu mới nhất, thêm hoặc sửa dữ liệu và chạy các truy vấn hoặc báo cáo trong Access.

 Ghi chú    Bài viết này không áp dụng cho các ứng dụng Access – dạng cơ sở dữ liệu mà bạn thiết kế với Access và phát hành trực tuyến. Hãy xem Tạo một ứng dụng Access để biết thêm thông tin.

Bước 1: Chuẩn bị nối kết

 1. Tìm cơ sở dữ liệu SQL Server bạn muốn nối kết đến. Nếu cần, hãy liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu để biết thông tin kết nối.
 2. Xác định các bảng và dạng xem mà bạn sẽ nối kết với chúng trong cơ sở dữ liệu SQL. Bạn có thể nối kết nhiều đối tượng cùng lúc.

Xem lại dữ liệu nguồn và cân nhắc những điều sau đây:

 • Access hỗ trợ tối đa 255 trường (cột) trong một bảng, do đó bảng nối kết sẽ chỉ chứa 255 trường đầu tiên của đối tượng bạn nối kết đến.
 • Các cột có dạng chỉ đọc trong bảng SQL Server cũng sẽ có dạng chỉ đọc trong Access.
 1. Để tạo bảng nối kết trong một cơ sở dữ liệu mới, hãy bấm Tệp > Mới > Cơ sở dữ liệu bàn làm việc trống. Để tạo bảng nối kết trong cơ sở dữ liệu Access hiện có, hãy đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

 Ghi chú    Một bảng được nối kết đã tạo trong một cơ sở dữ liệu Access đã có sẵn sẽ có cùng tên như trong đối tượng nguồn. Do đó, nếu bạn đã có một bảng khác có cùng tên, thì tên bảng nối kết mới sẽ được thêm số "1"  — ví dụ như, Contacts1. (Nếu Contacts1 cũng đã được sử dụng, Access sẽ tạo Contacts2, v.v.)

Bước 2: Nối kết tới dữ liệu

Khi nối kết với một bảng hoặc dạng xem trong cơ sở dữ liệu SQL Server, Access tạo ra một bảng mới (được gọi là một bảng nối kết) phản ánh cấu trúc và nội dung của bảng nguồn. Bạn có thể thay đổi dữ liệu trong SQL Server, trong dạng xem Biểu dữ liệu hoặc dạng xem Biểu mẫu từ Access và những thay đổi đó được phản ánh ở cả SQL và Access. Mọi thay đổi cấu trúc đối với các bảng nối kết như xóa hoặc thay đổi các cột đều phải được thực hiện từ SQL Server chứ không phải từ Access.

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access đích.
 2. Trên tab Dữ liệu Ngoài, bấm Cơ sở dữ liệu ODBC.
 3. Bấm vào Nối kết tới nguồn dữ liệu bằng cách tạo bảng nối kết > OK và làm theo các bước trong trình hướng dẫn. Trong hộp Chọn Nguồn Dữ liệu, nếu tệp .dsn mà bạn muốn dùng đã tồn tại, hãy bấm vào tệp này trong danh sách tệp.

HiệnĐể tạo một tệp .dsn mới:

Trong hộp Chọn Nguồn Dữ liệu, bấm Mới > SQL Server > Tiếp.

 1. Nhập tên cho tệp .dsn, hoặc bấm Duyệt.

 Ghi chú    Để lưu tệp .dsn, bạn cần có quyền ghi vào thư mục.

 1. Bấm Tiếp, xem lại thông tin tóm tắt và bấm Kết thúc.

Làm theo các bước trong Trình hướng dẫn Tạo Nguồn Dữ liệu Mới đến SQL Server.


 1. Bấm OK và dưới Bảng, bấm vào từng bảng hoặc dạng xem bạn muốn nối kết đến, rồi bấm OK.

Nếu bạn thấy Mã định danh Bản ghi Duy nhất, có nghĩa là Access không xác định được trường hoặc các trường nào định danh riêng từng hàng dữ liệu nguồn. Chỉ cần chọn trường hoặc tổ hợp trường duy nhất cho mỗi hàng và nếu bạn không chắc, hãy hỏi người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Khi thao tác nối kết hoàn tất, bạn có thể nhìn thấy bảng hoặc các bảng nối kết mới trong Ngăn Điều hướng.

Áp dụng cấu trúc đối tượng SQL Server mới nhất

Khi bạn mở một bảng nối kết hoặc đối tượng nguồn, bạn sẽ thấy dữ liệu mới nhất. Tuy nhiên, nếu đã có bất kỳ thay đổi cấu trúc nào đối với một đối tượng SQL Server, bạn sẽ phải cập nhật (các) bảng nối kết để xem những thay đổi đó.

 1. Bấm chuột phải vào bảng trong Ngăn Điều hướng rồi bấm Trình quản lý Bản được Nối kết trên menu lối tắt.
 2. Chọn hộp kiểm kế bên mỗi bảng nối kết mà bạn muốn cập nhật, hoặc bấm Chọn Tất cả để chọn tất cả các bảng nối kết.
 3. Bấm OK > Đóng.

 Ghi chú    Vì kiểu dữ liệu Access khác với kiểu dữ liệu SQL Server nên Access sẽ nối kết tới kiểu dữ liệu thích hợp nhất đối với mỗi cột. Bạn chỉ có thể xem chứ không thay đổi được các kiểu dữ liệu đã gán trong Access.

Để biết thêm thông tin, hãy xem cách chia sẻ một cơ sở dữ liệu bàn làm việc Access.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013