Có phải tôi đang dùng Office 365 sau khi nâng cấp dịch vụ?

Nâng cấp dịch vụ được hoàn tất, vì vậy bây giờ tất cả mọi người sử dụng sau khi nâng cấp dịch vụ.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business