Kết quả trên Office.com
Các tác vụ cơ bản trong Microsoft OneNote 2013
Bài viết Bắt đầu với OneNote bằng cách tạo sổ ghi chép và tìm hiểu cách thêm ghi chú, nối kết, ảnh, bảng và tệp.
OneNote 2013
Các tác vụ cơ bản trong Excel Online
Bài viết Tìm hiểu những điều cơ bản khi dùng sổ làm việc trực tuyến như thêm dữ liệu, in trang tính, phân tích hoặc trình bày dữ liệu và chia sẻ với người khác.
Excel Online
Các tác vụ cơ bản trong OneNote Online
Bài viết Xem và sửa sổ ghi chép OneNote trực tuyến dựa trên trình duyệt trong OneNote Online. Ghi chú và làm việc trực tuyến với những người khác.
OneNote Online
Các tác vụ cơ bản trong PowerPoint Online
Bài viết Tạo một bản trình bày cơ bản trong PowerPoint Online.
PowerPoint Online
Các tác vụ cơ bản trong Word Online
Bài viết Xem, sửa và định dạng cơ bản các tài liệu trực tuyến dựa trên trình duyệt trong Word Online. In, chia sẻ và làm việc trực tuyến với những người khác.
Word Online
Các tác vụ cơ bản trong OneNote
Bài viết Nếu bạn mới dùng OneNote thì đây là phần giới thiệu nhanh về những điều cơ bản. Tạo sổ ghi chép mới Lần đầu tiên khi bạn bắt đầu OneNote, một sổ ghi chép...
OneNote
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh cho Power Point 2013
Bài viết Nếu bạn mới dùng PowerPoint 2013, hướng dẫn miễn phí này sẽ cung cấp những mẹo hữu ích để giúp bạn làm quen. Bạn cần hướng dẫn cho sản phẩm ...
PowerPoint 2013
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho OneNote 2013
Bài viết Nếu bạn mới dùng OneNote 2013, hướng dẫn miễn phí này sẽ cung cấp những mẹo hữu ích để giúp bạn làm quen. Bạn cần hướng dẫn cho sản phẩm Off...
OneNote 2013
Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày PowerPoint 2013
Bài viết Bạn mới sử dụng PowerPoint? Đây là chủ đề theo từng bước giúp bạn tạo một bản trình bày cơ bản bằng cách sử dụng PowerPoint 2013.
PowerPoint 2013
Các tác vụ cơ bản trong Word 2013
Bài viết Mở tài liệu, đọc, theo dõi thay đổi và các tác vụ cơ bản khác trong Microsoft Word 2013.
Word 2013
Các tác vụ cơ bản trong Excel 2013
Bài viết Bắt đầu với các tác vụ cơ bản như mở sổ làm việc, nhập và định dạng dữ liệu, tính toán dữ liệu và thử một số tính năng phân tích nhanh.
Excel 2013
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Access 2013
Bài viết Nếu bạn mới dùng Excel 2013, phần hướng dẫn miễn phí này sẽ cung cấp những mẹo hữu ích để giúp bạn làm quen. Cần hướng dẫn cho một sản phẩm ...
Access 2013
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Excel 2013
Bài viết Nếu bạn mới dùng Excel 2013, hướng dẫn miễn phí này sẽ cung cấp những mẹo hữu ích để giúp bạn làm quen. Bạn cần hướng dẫn cho sản phẩm Offic...
Excel 2013
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Word 2013
Bài viết Nếu bạn mới dùng Word 2013, phần hướng dẫn miễn phí này sẽ cung cấp những mẹo hữu ích để giúp bạn làm quen. Bạn cần hướng dẫn cho sản phẩm ...
Word 2013
Hướng dẫn về Office Touch
Bài viết Nếu bạn là người mới bắt đầu dùng Office với Windows 8 trên màn hình cảm ứng, hãy tìm hiểu một vài động tác sẽ giúp bạn tăng tốc. Các động tác cơ bản: Gõ nh...
Excel 2013, OneNote 2013...
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Office 2013
Bài viết Nếu bạn mới dùng Office 2013, bạn có thể tải về bất kỳ hướng dẫn nào trong số các Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh miễn phí của chúng tôi. Những tài...
Access 2013, Excel 2013...
Các tác vụ cơ bản trong Outlook 2013
Bài viết Bước đầu làm quen với những điều cơ bản trong Outlook 2013.
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị...
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Outlook 2013
Bài viết Nếu bạn mới dùng Excel 2013, hướng dẫn miễn phí này sẽ cung cấp những mẹo hữu ích để giúp bạn làm quen. Để tải về hướng dẫn này, hãy b...
Outlook 2013
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Publisher 2013
Bài viết Nếu bạn mới dùng Publisher 2013, hướng dẫn miễn phí này sẽ cung cấp những mẹo hữu ích để giúp bạn làm quen. Để tải về hướng dẫn này, ha...
Publisher 2013
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com