Kết quả trên Office.com
Bắt đầu tại Office.com
Bài viết Office Online bắt đầu tại Office.com, trang chủ của bạn cho phép tạo, xem và sửa các tệp Word, Excel, PowerPoint và OneNote dựa trên trình duyệt, cũng như lưu t...
Excel 2013, Office 2013...
Có gì mới trong Office 2013
Bài viết Xem một số tính năng mới trong Office 2013.
Excel 2013, Access 2013...
Video: Có gì Mới trong Excel 2013
Video Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive .
Excel 2013, Office 365 Enterprise...
Có gì mới trong Excel 2013
Bài viết Bắt đầu bằng cách tìm hiểu các tính năng mới và cải tiến trong Excel 2013.
Excel 2013
Phân tích các xu hướng dữ liệu bằng cách dùng biểu đồ thu nhỏ
Bài viết Biểu đồ thu nhỏ là các biểu đồ rất nhỏ trong ô trang tính, cung cấp việc thể hiện dữ liệu trực quan.
Excel 2013
Video: Có gì Mới trong Office 2013
Video Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive, và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive .
Office 2013, Office 365 Enterprise...
Tạo công thức bằng cách dùng hàm
Bài viết Dùng hàm trong công thức để tính toán giá trị trong trang tính của bạn.
Excel 2013
Các tác vụ cơ bản trong Excel 2013
Bài viết Bắt đầu với các tác vụ cơ bản như mở sổ làm việc, nhập và định dạng dữ liệu, tính toán dữ liệu và thử một số tính năng phân tích nhanh.
Excel 2013
Áp dụng định dạng có điều kiện để phân tích nhanh dữ liệu
Bài viết Định dạng dữ liệu trang tính của bạn với định dạng có điều kiện theo ba bước dễ dàng.
Excel 2013
Lọc dữ liệu trong một bảng Excel
Bài viết Dùng các bộ lọc tích hợp để lọc dữ liệu bảng hoặc tạo slicer để lọc dữ liệu và xem những gì được hiện trong bảng của bạn trong nháy mắt.
Excel 2013
Thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình vào biểu đồ
Bài viết Hiển thị các giá trị trung bình (như trung bình di chuyển hoặc trung bình gia trọng) và các xu hướng trong biểu đồ (đồ thị) bằng cách chèn thêm đường xu hướng.
Excel 2013, Outlook 2013...
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com