Kết quả trên Office.com
Bắt đầu tại Office.com
Bài viết Office Online bắt đầu tại Office.com, trang chủ của bạn cho phép tạo, xem và sửa các tệp Word, Excel, PowerPoint và OneNote dựa trên trình duyệt, cũng như lưu t...
Word 2013, Excel 2013...
Có gì mới trong Office 2013
Bài viết Xem một số tính năng mới trong Office 2013.
Word 2013, Access 2013...
Có gì mới trong Word 2013
Bài viết Các tính năng mới và cải thiện trong Word 2013.
Word 2013
Tạo mẫu
Bài viết Để tạo mẫu, bạn có thể bắt đầu với tài liệu được tạo sẵn, tài liệu đã tải về hoặc tài liệu hoàn toàn mới.
Word 2013
Các tác vụ cơ bản trong Word 2013
Bài viết Mở tài liệu, đọc, theo dõi thay đổi và các tác vụ cơ bản khác trong Microsoft Word 2013.
Word 2013
Video: Có gì Mới trong Word 2013
Video Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive, và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive .
Word 2013, Office 365 Enterprise...
Video: Có gì Mới trong Office 2013
Video Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive, và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive .
Office 2013, Office 365 Enterprise...
In nhiều bản sao tài liệu
Bài viết Nếu bạn không chọn số bản sao cụ thể để in, Word sẽ tự động in một bản sao. Nhưng bạn có thể thay đổi con số đó thành hầu như bất kỳ số nào bạn muốn.
Word 2013
Dùng Word 2013 để mở tài liệu được tạo trong các phiên bản Word cũ hơn
Bài viết Khi bạn mở tài liệu được tạo trong phiên bản Word cũ hơn, Chế độ Tương thích đảm bảo rằng không có tính năng mới nào trong Word 2013 sẵn dùng để bất kỳ ai đang ...
Word 2013
Xóa thay đổi được theo dõi và chú thích
Bài viết Tìm hiểu làm thế nào để loại bỏ vĩnh viễn đánh dấu Theo dõi Thay đổi và ý kiến từ tài liệu của bạn.
Word 2013
Tạo mục lục
Bài viết Thêm một bảng mục lục hay còn gọi là TOC được tạo tự động.
Word 2013
Chèn bảng
Bài viết Thêm bảng vào tài liệu Word 2013, trong đó có sử dụng lưới bảng và nút điều khiển tinh chỉnh với hộp thoại Chèn bảng hoặc vẽ bảng với các hàng và cột phức tạp.
Word 2013
Thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình vào biểu đồ
Bài viết Hiển thị các giá trị trung bình (như trung bình di chuyển hoặc trung bình gia trọng) và các xu hướng trong biểu đồ (đồ thị) bằng cách chèn thêm đường xu hướng.
Word 2013, Excel 2013...
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com