Kết quả trên Office.com
Có gì mới trong Office 2013
Bài viết Xem một số tính năng mới trong Office 2013.
Outlook 2013, Access 2013...
Có gì mới trong Outlook 2013
Bài viết Khám phá các tính năng mới và cải tiến trong Outlook 2013.
Outlook 2013
Bỏ qua tất cả email trong một hội thoại
Bài viết Ngăn không cho các hội thoại không mong muốn phá rối Hộp thư đến của bạn.
Outlook 2013, Office 365 Enterprise...
Dùng Dọn Dẹp Hội thoại để xóa bỏ thư thừa
Bài viết Dọn Dẹp Hội thoại đánh giá mỗi thư trong Hội thoại hoặc chuỗi thư. Các thư được lặp lại trong thư sau đó sẽ được xóa đi.
Outlook 2013, Office 365 Enterprise...
Hủy tất cả các cuộc họp sắp tới trong chuỗi
Bài viết Gửi thông báo cho tất cả những người tham dự cuộc họp rằng các cuộc họp còn lại trong chuỗi lặp lại đều bị hủy.
Outlook 2013
Áp dụng kiểu nền hoặc hình nền cho thư
Bài viết Thay đổi hình nền của thư hoặc áp dụng kiểu nền để có một giao diện đồng nhất.
Outlook 2013
Tạo bỏ phiếu trong email và đánh giá kết quả
Bài viết Thêm các nút bỏ phiếu vào trong thư để người nhận có thể bỏ phiếu và kết quả được tự động theo dõi trong Outlook 2013.
Outlook 2013
Thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình vào biểu đồ
Bài viết Hiển thị các giá trị trung bình (như trung bình di chuyển hoặc trung bình gia trọng) và các xu hướng trong biểu đồ (đồ thị) bằng cách chèn thêm đường xu hướng.
Outlook 2013, Excel 2013...
Các tác vụ cơ bản trong Outlook 2013
Bài viết Bước đầu làm quen với những điều cơ bản trong Outlook 2013.
Outlook 2013, Office 365 Enterprise...
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com