Kết quả trên Office.com
Bắt đầu sử dụng Office Web Apps
Bài viết Các tài liệu trực tuyến với Office Web Apps cho phép tạo, xem và sửa các tệp Word, Excel, PowerPoint và OneNote dựa trên trình duyệt. Office Web Apps làm việc t...
Excel 2013, Office 2013...
Sửa đổi ứng dụng Access
Bài viết Tùy chỉnh một ứng dụng được tạo bằng cách sử dụng mẫu.
Access 2013
Video: Có gì Mới trong Office 2013
Video Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive, và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive .
Office 2013, Office 365 Enterprise...
Video: Bước đầu làm quen với Office Online
Video Office Online cho phép bạn xem, sửa và tạo tệp Word, Excel, PowerPoint và OneNote trong trình duyệt. Hãy đăng nhập vào OneDrive.com (trước đây là Sk...
Office 2013
Xây dựng biểu thức
Bài viết Biểu thức giống như công thức Excel, được dùng để tính toán hoặc định trị các giá trị.
Access 2013
Có gì mới trong Access 2013
Bài viết Tìm hiểu xem ứng dụng Access giúp bạn dễ dàng sử dụng cơ sở dữ liệu đến thế nào.
Access 2013
Giới thiệu về bảng
Bài viết Bảng chứa tất cả các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Tìm hiểu thêm về cách tạo và sửa đổi bảng trong Access.
Access 2013
Nhập dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu Access
Bài viết Nhập hoặc xuất dữ liệu đến/từ cơ sở dữ liệu của bạn.
Access 2013
Giới thiệu về truy vấn
Bài viết Truy vấn có thể giúp việc chọn và làm việc với dữ thiệu theo cách khác nhau dễ dàng hơn. Bạn có thể dùng truy vấn để đưa dữ liệu từ nhiều bả...
Access 2013
Có gì mới trong Office 2013
Bài viết Xem một số tính năng mới trong Office 2013.
Access 2013, Excel 2013...
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com