Kết quả trên Office.com
Video: Có gì mới trong Lync 2013
Video Video này cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh về Lync 2013. Bạn sẽ thấy một giao diện gọn gàng mới mẻ, nhiều tính năng mới như phòng trò c...
Lync 2013
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com