Усунення проблем: перевірка орфографії, граматики та засоби перевірки

Деякі матеріали в цьому розділі можуть бути незастосовні до окремих мов.

Перевірка правопису

ПоказатиПід час перевірки орфографії виявлено не всі помилки, або вони не підкреслені хвилястою лінією.

Спробуйте виконати такі дії.

 • Увімкніть автоматичну перевірку орфографії і почніть вводити текст у документ. Введений текст, так само як і наявний, буде перевірено на наявність орфографічних помилок, а виявлені помилки буде підкреслено червоною хвилястою лінією. Якщо на екрані немає хвилястих підкреслень, увімкніть їх показ.
 • Перевірте, чи не виділено фрагмент документа. Якщо виділено якийсь фрагмент документа, перевірка орфографії працюватиме лише у виділеному фрагменті. У відповідь на запит про перевірку решти документа натисніть кнопку Так.
 • Не використовуйте фігурні шрифти і шрифт Symbol. Орфографія не перевіряється для тексту, відформатованого фігурним шрифтом або шрифтом Symbol. Щоб перевірити орфографію такого тексту, застосуйте до нього інший шрифт і повторіть перевірку.
 • Повторіть перевірку документа. Можливо, виконано дію, яка вплинула на засіб перевірки орфографії. Щоб повторити перевірку орфографії, виберіть у меню Сервіс команду Параметри і вкладку Правопис. Натисніть кнопку Перевірка документа або Повторна перевірка . Потім повторіть перевірку орфографії.
 • Не застосовуйте параметр Не перевіряти правопис. Перевірка правопису для тексту з цим параметром не виконується .

Щоб видалити цей параметр, виділіть текст, у меню Сервіс виберіть команду Мова, а потім команду Вибрати мову. Зніміть прапорець Не перевіряти правопис і натисніть кнопку ОК. Потім повторіть перевірку орфографії.

Якщо невідомо точно, чи має текст цей параметр, виділіть його та виберіть команду Показати форматування (меню Формат).

ПоказатиУ процесі перевірки граматики виявлено не всі помилки або вони не були підкреслені хвилястою лінією.

У Microsoft Word увімкнено засіб перевірки граматики для "природної мови", який виділяє можливі помилки після повного аналізу тексту. Якщо під час перевірки граматики не виділилися деякі помилки, можливо, це сталося через те, що перевірку зосереджено на найтиповіших і найчастіших помилках.

Можливо, під час перевірки граматики не вдалося визначити правильну структуру речень. Крім того, до окремих мов засобом перевірки граматики не перевіряються області документа, які можуть містити фрагменти речень: колонтитули Колонтитули. Верхній колонтитул може включати текст і рисунки та міститься у верхній частині кожної сторінки розділу. Нижній колонтитул розташовується в нижній частині кожної сторінки. Звичайно колонтитули містять номери сторінок, назви розділів, дати та імена авторів., коментарі Примітка. Нотатка або зауваження, додані до документа автором або рецензентом. У Microsoft Word примітки відображаються у виносках на полях документа або в області перегляду. або текст у лапках.

Якщо під час перевірки граматики основні помилки в тексті основного документа не виділяються, скористайтеся такими способами.

 • Увімкніть автоматичну перевірку граматики і почніть вводити текст у документ. Введений текст, так само як і наявний, буде перевірено на наявність граматичних помилок, а виявлені помилки буде підкреслено зеленою хвилястою лінією. Якщо на екрані немає хвилястих підкреслень, увімкніть їх показ.
 • Увімкніть одночасну перевірку граматики й орфографії. Переконайтеся, що ввімкнено перевірку граматики. У меню Сервіс виберіть команду Параметри, вкладку Правопис, а потім установіть прапорець під час перевірки орфографії.

Крім цього, можна увімкнути перевірку граматики під час перевірки орфографії. Для цього установіть у діалоговому вікні Правопис прапорець Граматика.

 • Перевірте, чи не виділено фрагмент документа. Якщо виділено якийсь фрагмент документа, перевірка граматики працюватиме лише у виділеному фрагменті. У відповідь на запит про перевірку решти документа натисніть кнопку Так.
 • Увімкніть деякі правила перевірки граматики або стилів. У меню Сервіс виберіть команду Параметри, вкладку Правопис і натисніть кнопку Настройки. Установіть у полі Правила прапорці біля потрібних правил. Після цього повторіть перевірку граматики.
 • Повторіть перевірку документа. Можливо, виконано дію, яка вплинула на засіб перевірки граматики. Виберіть у меню Сервіс команду Параметри і перейдіть на вкладку Правопис. Натисніть кнопку Перевірка документа або Повторна перевірка . Потім повторіть перевірку граматики.
 • Не застосовуйте параметр Не перевіряти правопис. Перевірка правопису для тексту з цим параметром не виконується .

Щоб видалити цей параметр, виділіть текст, у меню Сервіс виберіть команду Мова, а потім команду Вибрати мову. Зніміть прапорець Не перевіряти правопис і натисніть кнопку ОК. Потім повторіть перевірку орфографії.

Якщо невідомо точно, чи має текст цей параметр, виділіть його та виберіть команду Показати форматування (меню Формат).

ПоказатиПеревірка правопису позначає текст, в якому немає помилок.

Спробуйте виконати такі дії.

 • Додайте до допоміжного словника спеціалізовані терміни. У процесі перевірки орфографії слова з тексту документа звіряються з основним словником. Цей словник містить слова, які використовуються найчастіше, однак власні імена, технічні терміни, скорочення тощо в ньому, як правило, відсутні. Крім цього, у документі та у словнику може бути різне використання регістра для деяких слів. Якщо додати такі слова до допоміжного словника, то під час перевірки правопису вони сприйматимуться як правильно написані.
 • Вимкніть деякі правила перевірки граматики або стилів. Microsoft Word надає засіб перевірки граматики для "природної мови"; цей засіб виділяє можливі помилки після повного аналізу тексту. Якщо у процесі використання засобу перевірки граматики не вдається визначити лінгвістичну структуру речення, може бути неправильно виділено текст або запропоновано неправильні варіанти. Якщо під час перевірки граматики виділяються фрагменти речень, які виправляти не слід, можна спростити набір граматичних і стилістичних правил.
 • Налаштуйте Microsoft Word для перевірки тексту іншою мовою. Для цього слід установити засіб перевірки правопису для цієї мови та переконатися в тому, що ця мова доступна для редагування. Після цього Microsoft Word автоматично визначатиме мову, яка використовується у документах, і застосовувати відповідні засоби перевірки правопису.

Щоб з'ясувати, чому граматична конструкція сприймається як неправильна, у діалоговому вікні Правопис натисніть кнопку Пояснити.

ПоказатиНе перевіряються слова, написані великими літерами.

 1. У меню Сервіс виберіть команду Параметри, а потім відкрийте вкладку Правопис.
 2. Зніміть прапорець Пропускати слова з ВЕЛИКИХ ЛІТЕР.
 3. Потім повторіть перевірку орфографії.

ПоказатиНе виконується автоматичне замінювання всіх неправильних слів.

Якщо за один прохід виконується повна перевірка правопису, всі однакові слова з помилками можна виправити відразу. Для цього натисніть у діалоговому вікні Правопис кнопку Замінити все. Якщо закрити це діалогове вікно до закінчення перевірки всього документа, помилки в неперевіреній частині документа виправлено не буде.

ПоказатиПеревіряючи текст іншою мовою, Microsoft Word не знаходить словник або інші засоби перевірки правопису.

Щоб перевіряти текст іншою мовою, потрібно установити засоби перевірки правопису цієї мови і переконатися в тому, що ця мова доступна для редагування. Після цього Microsoft Word буде автоматично визначати мову, використану в документах, а також буде застосовувати відповідні засоби перевірки правопису.

ПоказатиЗасіб перевірки орфографії або тезаурус пропонують невідповідний варіант.

Якщо програма перевірки орфографії знаходить в тексті незнайоме їй слово, то вона шукає у словнику слова, схожі за правописом на це слово, і виводить на екран список слів, схожих на шукане слово. У цьому списку містяться лише ті слова, які схожі на шукане слово за правописом, тому всі приклади термінів, які не використовують у цьому сполученні, є цілком випадковими.

Тезаурус містить список синонімів шуканого тексту і вибирає один, що найповніше відповідає шуканому слову. Усі приклади термінів, які не використовують у цьому сполученні, є цілком випадковими.

ПоказатиНезрозуміло, чому текст виділено як граматично неправильний.

Щоб з'ясувати, чому граматична конструкція сприймається як неправильна, натисніть у діалоговому вікні Правопис кнопку Пояснити. Якщо потрібно змінити правила перевірки граматики, у меню Сервіс виберіть команду Параметри, перейдіть на вкладку Правопис, а потім натисніть кнопку Настройки. Установіть потрібні параметри граматики і стилю.

ПоказатиЗміни параметрів перевірки орфографії Microsoft Word не відбиваються в Microsoft Outlook.

Деякі параметри перевірки орфографії є спільними для Microsoft Word і Microsoft Outlook, лише якщо Microsoft Word використовують як редактор повідомлень електронної пошти. Якщо Microsoft Word не використовують як редактор повідомлень електронної пошти, можна змінити такі параметри Microsoft Word, не змінюючи настройки Microsoft Outlook:

 • завжди пропонувати заміну
 • пропускати слова з ВЕЛИКИХ ЛІТЕР
 • пропускати слова з цифрами

ПоказатиЗначок стану перевірки правопису відображено в рядку стану, незважаючи на те, що перевірку правопису було вимкнено.

У разі вимкнення перевірки орфографії і граматики засіб перевірки правопису продовжує працювати для розпізнавання смарт-тегів Смарт-теги. Дані, розпізнані та підписані як окремий тип. Прикладом даних, які можуть бути розпізнані й підписані смарт-тегом, є ім'я користувача або ім'я недавнього одержувача повідомлення електронної пошти Microsoft Outlook..

Якщо необхідно повністю вимкнути засіб перевірки правопису, слід також вимкнути смарт-теги.

 1. У меню Сервіс виберіть команду Параметри автозаміни, а потім відкрийте вкладку Смарт-теги.
 2. Зніміть прапорець Додати смарт-теги до тексту.

Додаткові словники

ПоказатиНе вдається додати слово в додатковий словник.

ПоказатиВикористання текстових редакторів для роботи з додатковими словниками.

У Microsoft Word спростилися методи роботи з додатковими словниками, і тепер немає потреби в окремому текстовому редакторі для роботи з умістом додаткового словника. Блокнот вже не має переваги над іншими редакторами.

ПоказатиПеревірка орфографії позначає слова, які вже є в допоміжному словнику.

Щоб допоміжний словник можна було використовувати у процесі перевірки орфографії, його слід активувати. Установіть у діалоговому вікні Допоміжні словники прапорець поруч з ім'ям словника.

Крім того, якщо слово додається в додатковий словник під час роботи іншої програми, то воно буде додане після перезавантаження Microsoft Word.

Автоматичне визначання мови

ПоказатиMicrosoft Word неправильно визначає мову.

 • Переконайтеся, що в мовних параметрах Microsoft Office відповідну мову зроблено доступною для редагування.
 • Введіть принаймні одне речення, яке містить не менше п'яти слів певною мовою. Чим довший введений текст, тим вища імовірність правильного визначення мови.
 • Можливо, у тексті використовується декілька мов. Щоб визначити мову тексту, Microsoft Word послідовно обробляє кожне речення. Якщо в реченні містяться слова різними мовами або багато наукових або інших спеціалізованих термінів, то до цього речення буде застосовано мову, використовувану за замовчуванням, або мова попереднього речення. Якщо слово підкреслене червоною хвилястою лінією через те, що воно належить до іншої мови, до нього можна застосувати потрібну мову. Для цього клацніть слово правою кнопкою миші, вкажіть у контекстному меню Контекстне меню. Меню, яке містить список команд для конкретного об'єкта. Щоб викликати контекстне меню, клацніть об'єкт правою кнопкою миші або натисніть клавіші SHIFT+F10. команду Мова і виберіть потрібну мову.
 • Можливо, мова, визначена програмою Microsoft Word, лише трохи відрізняється від іншої мови (наприклад, норвезька трохи відрізняється від датської, а іспанська — від португальської). Коли різниця між орфографією мов незначна, можливе неправильне визначення мови, особливо, якщо речення містить лише одне-два слова цією мовою.

Якщо для редагування доступні дві схожі мови, а текст введено лише однією з цих мов, спробуйте вимкнути невикористовувану мову.

 • Якщо жодним з описаних вище методів не вдалося правильно визначити мову, можна вручну вказати мовне форматування (меню Сервіс, підменю Мова, команда Вибрати мову).

ПоказатиMicrosoft Word не визначає мову взагалі.

 • Можливо, для цієї мови не установлено підтримку в Microsoft Word.

ПоказатиМови, які Word визначає автоматично

 • Арабська
 • Китайська (спрощене письмо)
 • Китайська (традиційне письмо)
 • Датська
 • Нідерландська
 • Англійська
 • Фінська
 • Французька
 • Німецька
 • Грецька
 • Іврит
 • Італійська
 • Японська
 • Корейська
 • Норвезька
 • Польська
 • Португальська
 • Російська
 • Іспанська
 • Шведська
 • Тайська
 • Переконайтеся, що в мовних параметрах Microsoft Office відповідну мову зроблено доступною для редагування.
 
 
Застосовується до:
Word 2003