MINVERSE (функція MINVERSE)

У цій статті подано синтаксис формули й описано використання функції (Функція: Стандартна формула, яка приймає одне або кілька значень аргументів, виконує над ними операції та повертає результат. Функції дають змогу спростити та скоротити формули у клітинках аркуша, особливо якщо ці формули довгі або складні.) MINVERSE у програмі Microsoft Excel.

Опис

Повертає обернену матрицю для матриці, яка зберігається в масиві.

Синтаксис

MINVERSE(масив)

Синтаксис функції MINVERSE має такі аргументи (Аргумент: Значення, яке надає відомості для дій, подій, методів, властивостей, функцій або процедур.):

  • масив    – обов’язковий аргумент. Числовий масив із рівною кількістю рядків і стовпців.

Примітки

  • Масив може бути задано діапазоном клітинок, наприклад A1:C3, масивом констант, наприклад {1,2,3;4,5,6;7,8,9}, або іменем того чи іншого.
  • Якщо будь-яка із клітинок у масиві пуста або містить текст, функція MINVERSE повертає значення помилки #VALUE!.
  • Функція MINVERSE також повертає значення помилки #VALUE!, якщо кількість рядків у масиві не дорівнює кількості стовпців.
  • Формули, які повертають масиви, слід вводити як формули масивів.
  • Обернені матриці, такі як визначники, зазвичай використовуються для розв’язання систем математичних рівнянь із кількома змінними. Добуток матриці та оберненої до неї матриці – це одинична матриця, тобто квадратний масив, у якому діагональні значення рівні 1, а всі інші значення рівні 0.
  • Для прикладу обчислення матриці із двох рядків і двох стовпців припустімо, що діапазон A1:B2 містить букви a, b, c та d, які відповідають будь-яким чотирьом цифрам. У наведеній нижче таблиці показано обернену матрицю до A1:B2.
Стовпець A Стовпець B
Рядок 1 d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d)
Рядок 2 c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c)
  • Функція MINVERSE обчислюється з точністю приблизно до 16 цифр, які можуть призвести до незначної числової помилки в разі незавершеного скасування.
  • Деякі квадратні матриці не можна обернути, і для них функція MINVERSE повертає значення помилки #NUM!. Визначник матриці, яку не можна обернути, дорівнює 0.

Приклади

Приклад 1

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім натисніть клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані
4 -1
2 0
Формула Опис Результати
=MINVERSE(A2:B3) Примітка. Щоб формула працювала правильно, у програмі Excel її слід ввести як формулу масиву.

Скопіювавши приклад на пустий аркуш, виберіть діапазон C5:D6, починаючи із клітинки, яка містить формулу. Натисніть клавішу F2, а потім натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Enter. Якщо формулу не вводити як формулу масиву, єдиним результатом у клітинці С5 буде 0.
0 0,5
-1 2

Приклад 2

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім натисніть клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані
1 2 1
3 4 -1
0 2 0
Формула Опис Результати
=MINVERSE(A2:C4) Щоб формула працювала правильно, у програмі Excel її слід ввести як формулу масиву.

Скопіювавши приклад на пустий аркуш, виберіть діапазон C6:Е8, починаючи із клітинки, яка містить формулу. Натисніть клавішу F2, а потім натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Enter. Якщо формулу не вводити як формулу масиву, єдиним результатом у клітинці С6 буде 0,25.
0,25 0,25 -0,75
0 0 0,5
0,75 -0,25 -0,25

На початок сторінки На початок сторінки

 
 
Застосовується до:
Excel 2013, Excel Online