Microsoft Office Word için klavye kısayolları

Bu Yardım konusunda tanımlanan klavye kısayolları, ABD klavye düzeni ile ilgilidir. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara doğrudan karşılamayabilir.

İki veya daha fazla tuşun aynı anda basıldığı klavye kısayolları için, basılacak tuşlar Microsoft Office Word 2007 Yardımı'nda artı işaretiyle (+) ayrılır. Bir tuşun hemen ardından başka bir tuşa basılan klavye kısayolları için, basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Konuyu yazdırmak için, SEKME tuşuna basarak Tümünü Göster'i seçin, ENTER tuşuna basın ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

Bu makalede


Microsoft Office temel bilgileri

GösterPencereleri görüntüleme ve kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Sonraki pencereye geçer. ALT+SEKME
Önceki pencereye geçer. ALT+ÜSTKRKT+SEKME
Etkin Pencereyi kapatır. CTRL+W veya CTRL+F4
Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükler. ALT+F5
Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir. F6 tuşu
Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünün tersi). ÜSTKRKT+F6
Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçer. CTRL+F6
Önceki pencereye geçer. CTRL+ÜSTKRKT+F6
Seçili pencereyi ekran boyutuna getirir veya geri yükler. CTRL+F10
Ekran resmini Pano'ya kopyalar. PRINT SCREEN
Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalar. ALT+PRINT SCREEN

Gösterİletişim kutularını kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Bu davranışı destekleyen, Bul ve Değiştir gibi iletişim kutularında açık iletişim kutusundan belgeye döner. ALT+F6
Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gider. SEKME tuşu
Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gider. ÜSTKRKT+SEKME
İletişim kutusunda sonraki sekmeye gider. CTRL+SEKME
İletişim kutusunda önceki sekmeye gider. CTRL+ÜSTKRKT+SEKME
Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşır. Ok tuşları
Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirir; seçili onay kutusunu seçer veya temizler. ARA ÇUBUĞU
Seçeneği seçer; onay kutusunu işaretler veya temizler. ALT+ seçenekte altı çizili harf
Seçili aşağı açılır listeyi açar. ALT+AŞAĞI OK
Açılır listeden seçenek belirler. Aşağı açılır listedeki seçeneğin ilk harfi
Seçili aşağı açılır listeyi kapatır; komutu iptal eder ve iletişim kutusunu kapatır. ESC
Seçili komutu çalıştırır. ENTER tuşu

Gösterİletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

İşlem Basılacak Tuş
Girişin başına gider. HOME
Girişin sonuna gider. END
Bir karakter sola veya sağa gider. SOL OK veya SAĞ OK
Bir sözcük sola gider. CTRL+SOL OK
Bir sözcük sağa gider. CTRL+SAĞ OK
Soldaki bir karakteri seçer veya seçimi kaldırır. ÜSTKRKT+SOL OK
Sağdaki bir karakteri seçer veya seçimi kaldırır. ÜSTKRKT+SAĞ OK
Soldaki bir sözcüğü seçer veya seçimi kaldırır. CTRL+ÜSTKRKT+SOL OK
Sağdaki bir sözcüğü seçer veya seçimi kaldırır. CTRL+ÜSTKRKT+SAĞ OK
Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçer. ÜSTKRKT+HOME
Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçer. ÜSTKRKT+END

Göster ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

İşlem Basılacak Tuş
iletişim kutusunu görüntüler. CTRL+F12 veya CTRL+O
Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler. F12
Önceki klasöre gider. Düğme resmi ALT+1
Bir Düzey Yukarı Düğme resmi düğmesi: Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açar. ALT+2
Sil Düğme resmi düğmesi: Seçili klasör veya dosyayı siler. DELETE tuşu
Yeni Klasör Oluştur Düğme resmi düğmesi: Yeni klasör oluşturur. ALT+4
Görünümler Düğme resmi düğmesi: Kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapar. ALT+5
Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüler. ÜST KRKT+F10
İletişim kutusundaki seçenekler veya alanlar arasında dolaşır. SEKME
Baklistesini açar. F4 veya ALT+:
Listeyi güncelleştirir. F5

GösterEylemleri geri alma ve yineleme

İşlem Basılacak Tuş
Eylemi iptal eder. ESC
Eylemi geri alır. CTRL+Z
Eylemi yineler. CTRL+Y

GösterGörev bölmelerine ve galerilere erişme ve kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.) F6
Menü etkin olduğunda bir görev bölmesine gider. (CTRL+SEKME tuşlarına bir defadan çok basmanız gerekebilir.) CTRL+SEKME
Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seçer. SEKME veya ÜSTKRKT+SEKME
Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesi görüntüler. CTRL+ARA ÇUBUĞU
Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirir. ARA ÇUBUĞU veya ENTER
Seçili galeri öğesi için açılır menü açar. ÜSTKRKT+F10
Galeriden ilk veya son öğeyi seçer. HOME veya END
Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma yapar. PAGE UP veya PAGE DOWN

Görev bölmesini kapatma

 1. Gerekiyorsa, görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.
 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU'na basın.
 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Görev bölmesini taşıma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.
 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU'na basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak Taşı'yı seçin ve ENTER tuşuna basın.
 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini taşıyın ve ENTER tuşuna basın.

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.
 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak Boyut'u seçin ve ENTER tuşuna basın.
 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini yeniden boyutlandırın ve ENTER tuşuna basın.

GösterAkıllı etiketlere erişme ve kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Seçilen menüyü açar veya seçilen düğme veya komut için eylemi gerçekleştirir. ÜSTKRKT+F10
Akıllı etiket veya Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesi Düğme resmi ya da Yapıştırma seçenekleri düğmesi Düğme resmi için menü veya ileti görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menü veya iletisini görüntüler. ALT+ÜSTKRKT+F10
Akıllı etiket menüsünde bir sonraki öğeyi seçer. AŞAĞI OK
Akıllı etiket menüsünde bir önceki öğeyi seçer. YUKARI OK
Akıllı etiket menüsünde seçili öğe eylemini gerçekleştirir. ENTER
Akıllı etiket menüsünü veya iletiyi kapatır. ESC

İpuçları

 • Akıllı etiket her görüntülendiğinde sesle bilgilendirilmenizi isteyebilirsiniz. Sesli ipuçlarını duymak için ses kartınız olması gerekir. Microsoft Office Sounds'un da bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.
 • WWW erişiminiz varsa Microsoft Office Online Web sitesinden Microsoft Office Sounds'u yükleyebilirsiniz. Ses dosyalarını yükledikten sonra Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 veya Microsoft Office Word 2007 uygulamasında aşağıdakileri yapın:
  1. Microsoft Office Düğmesi Düğme resmi altında menü açmak için ALT+F tuşlarına, ardından da Program Seçenekleri'ni açmak için I tuşuna basın.
  2. Gelişmiş seçeneğini belirlemek için A tuşuna, Program ile çalışmak için Gelişmiş Seçenekler seçeneğine gitmek için de SEKME tuşuna basın.
  3. Genel altında Sesli olarak uyar onay kutusuna gitmek için ALT+S tuşlarına iki kez bastıktan sonra ARA ÇUBUĞU'na basın.
  4. Tamam'ı seçmek için SEKME tuşuna art arda basıp son olarak da ENTER tuşuna basın.

 Not   Bu onay kutusunu seçtiğinizde veya temizlediğinizde ayar sesi destekleyen tüm Office programlarını etkiler.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Office Fluent Şeridi'nde gezinti

GösterÇok az tuşa dokunarak komutlara erişim

 Not   Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir.

Erişim tuşları çok az tuşa basarak hızlı komut kullanımı için yol sağlar; programın neresinde olduğunuzun önemi yoktur. Office Word 2007 uygulamasındaki komutlara erişim tuşu kullanarak erişilebilir. İkiyle beş arası tuşa dokunarak en fazla komuta erişebilirsiniz. Erişim tuşu kullanmak için:

 1. ALT tuşuna basın.

Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

Tuş İpuçlarının görüntülendiği şerit

Yukarıdaki görüntü Microsoft Office Online Eğitim bölümünden alınmıştır.

 1. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.
 2. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada I tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.
 3. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, öncelikle komutun bulunduğu grubun harfine basmanız gerekir.

 Not   Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

GösterFare kullanmadan klavye odağını değiştirme

Office Fluent Şeridi'ne sahip programlarla çalışmak için klavye kullanmanın başka bir yolu da, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı sekmeler ve komutlar arasında hareket ettirmektir. Aşağıdaki tabloda fare kullanmadan klavye odağını taşımanın bazı yolları listelenmektedir.

İşlem Basılacak Tuş
Şeritin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirir ALT veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.
Şeritteki başka bir sekmeye gider. Etkin sekmeyi seçmek için F10, ardından da SOL OK veya SAĞ OK
Şeriti gizler veya gösterir. CTRL+F1
Seçilen komut için kısayol menüsünü görüntüler. ÜSTKRKT+F10

Pencereye ait aşağıdaki alanları seçmek için odağı taşıyın:

 • Şeritin etkin sekmesi
 • Açık görev bölmeleri
 • Pencerenin altındaki durum çubuğu
 • Belgeniz
F6
Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşır. SEKME veya ÜSTKRKT+SEKME
Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirir. AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK veya SAĞ OK
Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştirir. ARA ÇUBUĞU veya ENTER
Şeritte seçili olan menü veya galeriyi açar. ARA ÇUBUĞU veya ENTER
Değeri değiştirebilmeniz için Şeritteki komut veya denetimi etkinleştirir. ENTER
Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndürür. ENTER
Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alır. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.) F1 tuşu

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Microsoft Office Word için hızlı başvuru

GösterMicrosoft Word uygulamasında ortak görevler

İşlem Basılacak Tuş
Bölünemez boşluk oluşturur. CTRL+ÜSTKRKT+ARA ÇUBUĞU
Bölünemez tire oluşturur. CTRL+TİRE
Harfleri kalın yapar. CTRL+K
Harfleri italik yapar. CTRL+T
Harflerin altını çizer. CTRL+A
Yazı tipi boyutunu bir değer küçültür. CTRL+ÜSTKRKT +<
Yazı tipi boyutunu bir değer büyütür. CTRL+ÜSTKRKT +>
Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültür. CTRL+[
Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütür. CTRL+]
Paragraf veya karakter biçimlendirmesini kaldırır. CTRL+ARA ÇUBUĞU
Seçili metin veya nesneyi kopyalar. CTRL+C
Seçili metin veya nesneyi keser. CTRL+X
Seçili metin veya nesneyi yapıştırır. CTRL+V
Özel yapıştırır CTRL+ALT+V
Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırır CTRL+ÜSTKRKT+V
Son eylemi geri alır. CTRL+Z
Son eylemi yineler. CTRL+Y
Sözcük Sayımı iletişim kutusunu açar. CTRL+ÜSTKRKT+G

Belgeler ve Web sayfalarıyla çalışma

GösterBelgeleri oluşturma, görüntüleme ve kaydetme

İşlem Basılacak Tuş
Geçerli veya son belgeyle aynı türde yeni bir belge oluşturur. CTRL+N
Belgeyi açar CTRL+O
Belgeyi kapatır CTRL+W
Belge penceresini böler. ALT+CTRL+S
Belge penceresindeki bölmeyi kaldırır. ALT+ÜSTKRKT+C
Belgeyi kaydeder. CTRL+S

GösterMetinde bulma, değiştirme, göz atma

İşlem Basılacak Tuş
Metin, biçimlendirme ve özel öğeleri bulur. CTRL+F
Bulmayı yineler (Bul ve Değiştir penceresini kapattıktan sonra). ALT+CTRL+Y
Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştirir. CTRL+H
Sayfaya, yer imine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma gider. CTRL+G
Düzenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yapar. ALT+CTRL+Z
Göz atma seçeneklerinin listesini açar. Seçeneği belirlemek için ok tuşlarına basın; belirlenen seçeneği kullanarak belgeye göz atmak için ENTER tuşuna basın. ALT+CTRL+HOME
Önceki düzenleme konumuna taşır. CTRL+PAGE UP
Sonraki düzenleme konumuna taşır. CTRL+PAGE DOWN

GösterBaşka bir görünüme geçme

İşlem Basılacak Tuş
Sayfa Düzeni görünümüne geçer. ALT+CTRL+P
Anahat görünümüne geçer. ALT+CTRL+O
Taslak görünüme geçer. ALT+CTRL+N

GösterAnahat görünümü

İşlem Basılacak Tuş
Paragrafın düzeyini yükseltir. ALT+ÜSTKRKT+SOL OK
Paragrafın düzeyini düşürür. ALT+ÜSTKRKT+SAĞ OK
Düzeyi gövde metnine düşürür. CTRL+ÜSTKRKT+N
Seçili paragrafları yukarı kaydırır. ALT+ÜSTKRKT+YUKARI OK
Seçili paragrafları aşağı kaydırır. ALT+ÜSTKRKT+AŞAĞI OK
Başlığın altındaki metni genişletir. ALT+ÜSTKRKT+ARTI İŞARETİ
Başlığın altındaki metni daraltır. ALT+ÜSTKRKT+EKSİ İŞARETİ
Tüm metni veya başlıkları genişletir veya daraltır. ALT+ÜSTKRKT+A
Karakter biçimlendirmelerini gizler veya gösterir. Sayısal tuş takımındaki eğik çizgi (/) tuşu
Gövde metninin ilk satırını veya gövde metninin tamamını gösterir. ALT+ÜSTKRKT+L
Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterir. ALT+ÜSTKRKT+1
Başlık n konumuna kadar olan tüm başlıkları gösterir. ALT+ÜSTKRKT+n
Sekme karakteri ekler. CTRL+SEKME

GösterBelgeleri yazdırma ve önizleme

İşlem Basılacak Tuş
Belgeyi yazdırır. CTRL+P
Baskı önizlemeyi açar ve kapatır. ALT+CTRL+I
Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşır. Ok tuşları
Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gider. PAGE UP veya PAGE DOWN
Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gider. CTRL+HOME
Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gider. CTRL+END

GösterBelgeleri gözden geçirme

İşlem Basılacak Tuş
Açıklama ekler. ALT+CTRL+M
Değişiklik izlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. CTRL+ÜSTKRKT+E
Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapatır. ALT+ÜSTKRKT+C

GösterTam Ekran Okuma görünümü

 Not   Bazı okuyucular Tam Ekran Okuma görünümüyle uyumlu değildir.

İşlem Basılacak Tuş
Belgenin başına gider. HOME tuşu
Belgenin sonuna gider. END
n numaralı sayfaya gider. n, ENTER
Okuma düzeni görünümünden çıkar. ESC

GösterBaşvurular, dipnotlar ve sonnotlar

İşlem Basılacak Tuş
İçindekiler sayfası girişini işaretler. ALT+ÜSTKRKT+O
Kaynakça girdisini (alıntı) işaretler. ALT+ÜSTKRKT+I
Dizin girdisini işaretler. ALT+ÜSTKRKT+X
Dipnot ekler. ALT+CTRL+F
Sonnot ekler. ALT+CTRL+D

GösterWeb sayfaları ile çalışma

İşlem Basılacak Tuş
Köprü ekler. CTRL+K
Bir sayfa geriye gider. ALT+SOL OK
Bir sayfa ileri gider. ALT+SAĞ OK
Yeniler. F9

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

GösterMetin ve grafikleri silme

İşlem Basılacak Tuş
Soldan bir karakter siler. GERİ AL tuşu
Soldan bir sözcük siler. CTRL+GERİ AL
Sağdan bir karakter siler. DELETE tuşu
Sağdan bir sözcük siler. CTRL+DELETE
Seçili metni keserek Office Panosu'na aktarır. CTRL+X
Son eylemi geri alır. CTRL+Z
Depo'ya keser. CTRL+F3

GösterMetin ve grafikleri kopyalama ve taşıma

İşlem Basılacak Tuş
Office Panosu'nu açar. Giriş sekmesine gitmek için ALT+H tuşlarına, ardında da F,O tuşlarına basın.
Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopyalar. CTRL+C
Seçili metni veya grafiği Office Panosu için keser. CTRL+X
En son eklemeyi Office Panosu'na yapıştırır. CTRL+V
Metin ve grafikleri bir kez taşır. F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)
Metin veya grafikleri bir kez kopyalar. ÜSTKRKT+F2 (sonra ekleme noktasını hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)
Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu açar. ALT+F3
Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüler. ÜST KRKT+F10
Depo'ya keser. CTRL+F3
Depo içeriğini yapıştırır. CTRL+ÜSTKRKT+F3
Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırır. ALT+ÜSTKRKT+R

GösterÖzel karakterler ekleme

Bunu eklemek için Basılacak Tuş
Alan CTRL+F9
Satır sonu ÜSTKRKT+ENTER
Sayfa sonu CTRL+ENTER
Sütun sonu CTRL+ÜSTKRKT+ENTER
Uzun tire ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ
Tire CTRL+EKSİ İŞARETİ
Seçmeli tire CTRL+TİRE
Bölünemez tire CTRL+ÜSTKRKT+TİRE
Bölünemez boşluk CTRL+ÜSTKRKT+ARA ÇUBUĞU
Telif hakkı simgesi ALT+CTRL+C
Kayıtlı ticari marka simgesi ALT+CTRL+R
Ticari marka simgesi ALT+CTRL+T
Üç nokta ALT+CTRL+NOKTA
Tek sol tırnak işareti CTRL+`(tek tırnak işareti), `(tek tırnak işareti)
Tek sağ tırnak işareti CTRL+' (tek tırnak işareti), ' (tek tırnak işareti)
Çift sol tırnak işareti CTRL+` (tek tırnak işareti), ÜSTKRKT+' (tek tırnak işareti)
Çift sağ tırnak işareti CTRL+' (tek tırnak işareti), ÜSTKRKT+' (tek tırnak işareti)
Otomatik Metin girdisi ENTER (Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra, Ekran İpucu görüntülendiğinde)

GösterKarakter kodları kullanarak karakter ekleme

İşlem Basılacak Tuş
Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi (Euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazın ve ALT tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın. Karakter kodu, ALT+X
Seçili karakter Unicode karakter kodunu bulur ALT+X
Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, ALT tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın. ALT+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

GösterMetin ve grafikleri seçme

ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup imleci taşımak için ok tuşlarını kullanarak seçin.

GösterSeçimi genişletme

İşlem Basılacak Tuş
Genişletme modunu etkinleştirir. F8
En yakın karakteri seçer. F8, sonra SOL OK veya SAĞ OK'a basın
Seçim boyutunu büyütür. F8 (sözcük seçmek için bir kez, tümce seçmek için iki kez vb. şekilde basın)
Seçim boyutunu küçültür. ÜSTKRKT+F8
Genişletme modunu devre dışı bırakır. ESC
Seçimi sağa doğru bir karakter uzatır. ÜSTKRKT+SAĞ OK
Seçimi sola doğru bir karakter uzatır. ÜSTKRKT+SOL OK
Seçimi sözcüğün sonuna uzatır. CTRL+ÜSTKRKT+SAĞ OK
Seçimi sözcüğün başına uzatır. CTRL+ÜSTKRKT+SOL OK
Seçimi satırın sonuna uzatır. ÜSTKRKT+END
Seçimi satırın başına uzatır. ÜSTKRKT+HOME
Seçimi bir satır aşağı uzatır. ÜSTKRKT+AŞAĞI OK
Seçimi bir satır yukarı uzatır. ÜSTKRKT+YUKARI OK
Seçimi paragrafın sonuna uzatır. CTRL+ÜSTKRKT+ AŞAĞI OK
Seçimi paragrafın başına uzatır. CTRL+ÜSTKRKT+ YUKARI OK
Seçimi bir ekran aşağı uzatır. ÜSTKRKT+PAGE DOWN
Seçimi bir ekran yukarı uzatır. ÜSTKRKT+PAGE UP
Seçimi belgenin başına uzatır. CTRL+ÜSTKRKT+HOME
Seçimi belgenin sonuna uzatır. CTRL+ÜSTKRKT+END
Seçimi pencerenin sonuna uzatır. ALT+CTRL+ÜSTKRKT+PAGE DOWN
Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzatır. CTRL+A
Metnin dikey bloğunu seçer. CTRL+ÜSTKRKT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın
Seçimi belgenin belirli bir yerine uzatır. F8+ok tuşları; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

GösterTablodaki metin ve grafikleri seçme

İşlem Basılacak Tuş
Sonraki hücrenin içeriğini seçer. SEKME
Önceki hücrenin içeriğini seçer. ÜSTKRKT+SEKME
Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletir. ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna arka arkaya basın
Sütun seçer.

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütunu yukarıdan aşağıya seçmek için ÜSTKRKT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.
 • Sütunu aşağıdan yukarıya seçmek için ÜSTKRKT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.
Seçimi (veya bloğu) genişletir. CTRL+ÜSTKRKT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın
Bütün bir tabloyu seçer. ALT+5 sayısal tuş takımı üstünde (NUM LOCK kapalı iken)

GösterBelgenizde hareket etme

Gidilecek yer Basılacak Tuş
Sola doğru bir karakter SOL OK
Sağa doğru bir karakter SAĞ OK
Sola doğru bir sözcük CTRL+SOL OK
Sağa doğru bir sözcük CTRL+SAĞ OK
Yukarı doğru bir paragraf CTRL+YUKARI OK
Aşağı doğru bir paragraf CTRL+AŞAĞI OK
Sola doğru bir hücre (tablo içinde) ÜSTKRKT+SEKME
Sağa doğru bir hücre (tablo içinde) SEKME
Yukarı doğru bir satır YUKARI OK
Aşağı doğru bir satır AŞAĞI OK
Satırın sonuna END
Satırın başına HOME
Pencerenin üst tarafına ALT+CTRL+PAGE UP
Pencerenin sonuna ALT+CTRL+PAGE DOWN
Bir ekran yukarıya (kaydırma) PAGE UP
Bir ekran aşağıya (kaydırma) PAGE DOWN
Sonraki sayfanın üst tarafına CTRL+PAGE DOWN
Önceki sayfanın üst tarafına CTRL+PAGE UP
Belgenin sonuna CTRL+END
Belgenin başına CTRL+HOME
Önceki düzeltmeye ÜSTKRKT+F5
Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığında çalıştığınız konuma ÜSTKRKT+F5

GösterTabloda gezinme

Gidilecek yer Basılacak Tuş
Satırda bir sonraki hücreye SEKME
Satırda bir önceki hücreye ÜSTKRKT+SEKME
Satırda ilk hücreye ALT+HOME
Satırda son hücreye ALT+END
Sütunda son hücreye ALT+PAGE UP
Sütunda ilk hücreye ALT+PAGE DOWN
Önceki satıra YUKARI OK
Sonraki satıra AŞAĞI OK
Yukarı doğru bir satır ALT+ÜSTKRKT+YUKARI OK
Aşağı doğru bir satır ALT+ÜSTKRKT+AŞAĞI OK

GösterTabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Eklenenler Basılacak Tuş
Hücreye yeni paragraflar ENTER
Hücreye sekme karakterleri CTRL+SEKME

Karakter ve paragraf biçimlendirme

GösterBiçimi kopyalama

İşlem Basılacak Tuş
Metinden biçimi kopyalar. CTRL+ÜSTKRKT+C
Kopyalanmış biçimi metne uygular. CTRL+ÜSTKRKT+V

GösterYazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

 Not   Aşağıdaki klavye kısayolları Tam Ekran Okuma modunda çalışmaz.

İşlem Basılacak Tuş
Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açar. CTRL+ÜSTKRKT+F
Yazı tipi boyutunu büyütür. CTRL+ÜSTKRKT +>
Yazı tipi boyutunu küçültür. CTRL+ÜSTKRKT +<
Yazı tipi boyutunu 1 nokta büyütür. CTRL+]
Yazı tipi boyutunu 1 nokta küçültür. CTRL+[

GösterKarakter biçimlerini uygulama

İşlem Basılacak Tuş
Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açar. CTRL+D
Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirir. ÜSTKRKT+F3
Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendirir. CTRL+ÜSTKRKT+F
Kalın biçimlendirme uygular. CTRL+K
Altçizgi uygular. CTRL+ÜSTKRKT+A
Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çizer. CTRL+ÜSTKRKT+W
Metnin altını çift çizer. CTRL+ÜSTKRKT+D
Gizli metin biçimlendirmesi uygular. CTRL+ÜSTKRKT+H
İtalik biçimlendirme uygular. CTRL+T
Harfleri küçük harf olarak biçimlendirir. CTRL+ÜSTKRKT+I
Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygular. CTRL+EŞİT İŞARETİ
Üst simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygular. CTRL+ÜSTKRKT+ARTI İŞARETİ
El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırır. CTRL+ARA ÇUBUĞU
Seçimi Simge yazı tipiyle değiştirir. CTRL+ÜSTKRKT+Q

GösterMetin biçimlerini görüntüleme ve kopyalama

İşlem Basılacak Tuş
Yazdırılamayan karakterleri görüntüler. CTRL+ÜSTKRKT+* (yıldız işareti sayısal tuş takımında çalışmaz)
Metin biçimlendirmesini gözden geçirir. ÜSTKRKT+F1 (sonra gözden geçirmek istediğiniz biçimlendirmeyle metni tıklatın)
Biçimi kopyalar. CTRL+ÜSTKRKT+C
Biçimi yapıştırır. CTRL+ÜSTKRKT+V

GösterSatır aralıklarını ayarlama

İşlem Basılacak Tuş
Tek aralıklı satırlar. CTRL+1
Çift aralıklı satırlar. CTRL+2
1,5 satır aralığı ayarlar. CTRL+5
Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekler veya kaldırır. CTRL+0 (sıfır)

GösterParagrafları hizalama

İşlem Basılacak Tuş
Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirir. CTRL+E
Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştirir. CTRL+J
Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirir. CTRL+R
Paragrafı sola yaslar. CTRL+L
Paragrafa soldan girinti verir. CTRL+M
Paragrafın sol girintisini kaldırır. CTRL+ÜSTKRKT+M
Asılı girinti oluşturur. CTRL+T
Asılı girintiyi azaltır. CTRL+ÜSTKRKT+T
Paragraf biçimlendirmesini kaldırır. CTRL+Q

GösterParagraf stillerini uygulama

İşlem Basılacak Tuş
Stil Uygula görev bölmesini açar. CTRL+ÜSTKRKT+S
Stiller görev bölmesini açar. ALT+CTRL+ÜSTKRKT+S
Otomatik Biçim'i başlatır. ALT+ÜSTKRKT+B
Normal stilini uygular. CTRL+ÜSTKRKT+N
Başlık 1 stilini uygular. ALT+CTRL+1
Başlık 2 stilini uygular. ALT+CTRL+2
Başlık 3 stilini uygular. ALT+CTRL+3

Stiller görev bölmesini açar.

 1. Stiller görev bölmesi seçili değilse, seçmek için F6 tuşuna basın.
 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Nesneleri ekleme ve düzenleme

GösterNesne ekleme

 1. Nesne iletişim kutusunu açmak için ALT, N, J ve sonra J tuşlarına basın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın.
  • Nesne türünü seçmek için AŞAĞI OK, nesne oluşturmak için de ENTER tuşuna basın.
  • Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için CTRL+SEKME tuşlarına basıp eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.

GösterNesne düzenleme

 1. İmleç belgenizde nesnenin sol tarafındayken, nesneyi ÜSTKRKT+SAĞ OK tuşlarına basarak seçin.
 2. ÜSTKRKT+F10 tuşlarına basın.
 3. Nesne adı Nesnesi'ne gitmek için sırasıyla SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna, ardından bir kez daha ENTER tuşuna basın.

GösterSmartArt grafikleri ekleme

 1. SmartArt seçmek için ALT, N ve ardından M tuşuna basıp bırakıp.
 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.
 3. SEKME tuşunun ardından Ok tuşlarına basarak istediğiniz grafiği seçip ENTER tuşuna basın.
 4. ENTER tuşuna basın.

GösterWordArt Ekleme

 1. WordArt seçmek için ALT, N ve ardından W tuşuna basıp bırakıp.
 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz WordArt stilini seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. İstediğiniz metni yazın.
 4. Önce SEKME, ardından da ENTER tuşuna basın.

Adres mektup birleştirme ve alanlar

GösterAdres mektup birleştirmeyi gerçekleştirme

 Not   Bu klavye kısayollarını kullanmak için Postalar sekmesinde olmanız gerekir.

İşlem Basılacak Tuş
Adres mektup birleştirmeyi önizlemeyi sağlar. ALT+ÜSTKRKT+C
Belgeyi birleştirir. ALT+ÜSTKRKT+N
Birleştirilmiş belgeyi yazdırır. ALT+ÜSTKRKT+M
Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenler. ALT+ÜSTKRKT+E
Adres mektup birleştirme alanı ekler. ALT+ÜSTKRKT+F

GösterAlanlarla çalışma

İşlem Basılacak Tuş
DATE alanı ekler. ALT+ÜSTKRKT+D
LISTNUM alanı ekler. ALT+CTRL+L
PAGE alanı ekler. ALT+ÜSTKRKT+P
TIME alanı ekler. ALT+ÜSTKRKT+T
Boş alan ekler. CTRL+F9
Microsoft Office Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirir. CTRL+ÜSTKRKT+F7
Seçili alanları güncelleştirir. F9
Alanın bağlantısını koparır. CTRL+ÜSTKRKT+F9
Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapar. ÜSTKRKT+F9
Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapar. ALT+F9
Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON çalışır. ALT+ÜSTKRKT+F9
Sonraki alana gider. F11
Önceki alana gider. ÜSTKRKT+F11
Alanı kilitler. CTRL+F11
Alanın kilidini açar. CTRL+ÜSTKRKT+F11

Dil çubuğu

GösterEl yazısı tanıma

İşlem Basılacak Tuş
Diller veya klavye düzenleri arasında geçiş yapar. Sol ALT+ÜSTKRKT
Düzeltme seçeneklerinin listesini görüntüler. Windows logo tuşu +C
El yazısını açar veya kapatır. Windows logo tuşu +H
101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açar veya kapatır. ALT+~
101 klavyede Korece IME'yi açar veya kapatır. Sağ ALT
101 klavyede Çince IME'yi açar veya kapatır. CTRL+ARA ÇUBUĞU

İpuçları

 • Diller ve klavye düzenleri arasında geçiş yapmakta kullanılan tuş birleşimini, Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunda seçebilirsiniz. Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunu açmak için, Dil çubuğunu sağ tıklatın ve sonra Ayarlar'ı tıklatın. Tercihler'in altında, Tuş Ayarları'nı tıklatın.
 • Windows logo tuşu Windows logo tuşu çoğu klavyenin en alt sırasında bulunur.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

İşlev tuşu başvurusu

Gösterİşlev tuşları

İşlem Basılacak Tuş
Yardım alın veya Microsoft Office Online'ı ziyaret edin. F1
Metin ve grafikleri taşır. F2
Son eylemi yineler. F4
Git komutunu seçer (Giriş sekmesi). F5
Sonraki bölme veya çerçeveye gider. F6
Yazım Denetimi komutunu seçer (Gözden Geçir sekmesi). F7
Seçimi genişletir. F8
Seçili alanları güncelleştirir. F9
Tuş İpuçlarını gösterir. F10
Sonraki alana gider. F11
Farklı Kaydet komutunu seçer (Microsoft Office Düğmesi)Düğme resmi. F12

GösterÜSTKRKT+İşlev tuşu

İşlem Basılacak Tuş
İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatır veya biçimlendirmeyi gösterir. ÜSTKRKT+F1
Metni kopyalar. ÜSTKRKT+F2
Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirir. ÜSTKRKT+F3
Bul veya Git eylemini yineler. ÜSTKRKT+F4
Son değişikliğe gider. ÜSTKRKT+F5
Önceki bölme veya çerçeveye gider (F6 tuşuna bastıktan sonra). ÜSTKRKT+F6
Eşanlamlılar komutunu seçer (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu). ÜSTKRKT+F7
Seçimi daraltır. ÜSTKRKT+F8
Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapar. ÜSTKRKT+F9
Kısayol menüsünü görüntüler. ÜSTKRKT+F10
Önceki alana gider. ÜSTKRKT+F11
Kaydet komutunu seçer (Microsoft Office Düğmesi)Düğme resmi. ÜSTKRKT+F12

GösterCTRL+İşlev tuşu

İşlem Basılacak Tuş
Baskı Önizleme komutunu seçer (Microsoft Office Düğmesi)Düğme resmi. CTRL+F2
Depo'ya keser. CTRL+F3
Pencereyi kapatır. CTRL+F4
Sonraki pencereye gider. CTRL+F6
Boş alan ekler. CTRL+F9
Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütür. CTRL+F10
Alanı kilitler. CTRL+F11
komutunu seçer (Microsoft Office Düğmesi)Düğme resmi. CTRL+F12

GösterCTRL+ÜSTKRKT+İşlev tuşu

İşlem Basılacak Tuş
Depo içeriğini ekler. CTRL+ÜSTKRKT+F3
Yer imini düzenler. CTRL+ÜSTKRKT+F5
Önceki pencereye gider. CTRL+ÜSTKRKT+F6
Office Word 2007 kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirir. CTRL+ÜSTKRKT+F7
Seçimi veya bloğu genişletir. CTRL+ÜSTKRKT+F8, ardından da bir ok tuşuna basın
Alanın bağlantısını koparır. CTRL+ÜSTKRKT+F9
Alanın kilidini açar. CTRL+ÜSTKRKT+F11
Yazdır komutunu seçer (Microsoft Office Düğmesi)Düğme resmi. CTRL+ÜSTKRKT+F12

GösterALT+İşlev tuşu

İşlem Basılacak Tuş
Sonraki alana gider. ALT+F1
Yeni Yapı Taşı oluşturur. ALT+F3
Office Word 2007 uygulamasında çıkar. ALT+F4
Program pencere boyutunu geri yükler. ALT+F5
Bu davranışı destekleyen, Bul ve Değiştir gibi iletişim kutularında açık iletişim kutusundan belgeye döner. ALT+F6
Sonraki yazım hatası ve imla yanlışını bulur. ALT+F7
Makro çalıştırır. ALT+F8
Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapar. ALT+F9
Program penceresinin ekranı kaplamasını sağlar. ALT+F10
Microsoft Visual Basic kodunu görüntüler. ALT+F11

GösterALT+ÜSTKRKT+İşlev tuşu

İşlem Basılacak Tuş
Önceki alana gider. ALT+ÜSTKRKT+F1
Kaydet komutunu seçer (Microsoft Office Düğmesi)Düğme resmi. ALT+ÜSTKRKT+F2
Araştır görev bölmesini görüntüler. ALT+ÜSTKRKT+F7
Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırır. ALT+ÜSTKRKT+F9
Akıllı etiket için menüyü veya iletiyi görüntüler. ALT+ÜSTKRKT+F10

GösterCTRL+ALT+İşlev tuşu

İşlem Basılacak Tuş
Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüler. CTRL+ALT+F1
komutunu seçer (Microsoft Office Düğmesi)Düğme resmi. CTRL+ALT+F2

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007