ALT GR tuşları

ALT GR tuşu, ABD düzeninde olmayan bazı klavye düzenlerinin sağ tarafında yer alır. ALT GR , CTRL+ALT tuş bileşiminin benzeridir ve bu tuşu aşağıdaki klavye dilleri listesinde gösterilen ek karakterleri girmek için diğer tuşlarla birlikte kullanabilirsiniz. Microsoft Word sol ve sağ ALT tuşlarını birbirinden ayırabildiğinden CTRL+ALT ve Alt GR tuş bileşimlerini kullanabilirsiniz.

Bu konuyu yazdırmak için CTRL+P tuşlarına basın.

Klavye düzenleri

Gösterİngiltere

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` ¦  
4 Euro para birimi simgesi  
E é É
U ú Ú
I í Í
O ó Ó
A á Á

GösterKanada çoklu dil

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` |
1 ¡ ¹
2   ²
3 £ ³
4 ¤ ¼
5   ½
6 ¾  
7 {  
8 }  
9 [ ±
0 ]  
-   ¿
= ¸  
R ®  
Y ¥  
O ø Ø
P ? ?
[ ` °
] ~ ¯
A æ Æ
S ß §
D ? ?
F ª  
; ´ °
' `  
Z «  
X »  
C ¢ ©
M µ º
, < ×
. > ÷
/ ´  

GösterHırvatça

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
1 ~
2 Caron
3 ^
4 Breve
5 °
6 Ogonek
7 `
8
9 ´
0 Çift dar aksan
- ¨
= ¸
Q \
W |
E Euro para birimi simgesi
[ ÷
] ×
\ ¤
F [
G ]
K Latin, vuruşlu küçük L
L Latin, vuruşlu büyük L
' ß
V @
B {
N }
M §
, <
. >

GösterÇekçe ve Çekçe-QWERTY

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
1 ~
2 Caron
3 ^
4 Breve
5 °
6 Ogonek
7 `
8
9 ´
0 Çift dar aksan
- ¨
= ¸
Q \
W |
E Euro para birimi simgesi
Y > (Yalnızca Çekçe-QWERTY)
[ ÷
] ×
\ ¤
S Latin, vuruşlu küçük D
D ?
F [
G ]
K Latin, vuruşlu küçük L
L Latin, vuruşlu büyük L
; $
' ß
Z > (Yalnızca Çekçe)
X #
C &
V @
B {
N }
, <
. >
/ *

GösterDanca

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
2 @
3 £
4 $
5 Euro para birimi simgesi
7 {
8 [
9 ]
0 }
= |
E Euro para birimi simgesi
] ~
M µ

GösterFelemenkçe

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
`    
1 ¹  
2 ²  
3 ³  
4 ¼  
5 ½  
6 ¾  
7 £  
8 {  
9 }  
- \  
= ¸ ¸
E Euro para birimi simgesi  
R    
S ß  
Z «  
X »  
C ¢  
M µ  
.  

GösterEstonya Dili

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
2 @
3 £
4 $
5 Euro para birimi simgesi
7 {
8 [
9 ]
0 }
- \
E Euro para birimi simgesi
] §
\ ½
' ^

GösterFince ve İsveççe

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
2 @  
3 £  
4 $  
5 Euro para birimi simgesi  
7 {  
8 [  
9 ]  
0 }  
- \  
E Euro para birimi simgesi  
] ~ ~
M µ  

GösterFransızca

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
2 ~
3 #
4 {
5 [
6 |
7 `
8 \
9 ^
0 @
- ]
= }
E Euro para birimi simgesi
] ¤

GösterFransızca (Belçika)

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
1 |  
2 @  
3 #  
6 ^  
9 {  
0 }  
E Euro para birimi simgesi  
[ [  
] ]  
' ´ ´
\ ` `
/ ~ ~

GösterFransızca (Kanada)

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` \  
1 ±  
2 @  
3 £  
4 ¢  
5 ¤  
6    
7 ¦  
8 ²  
9 ³  
0 ¼  
- ½  
= ¾  
O §  
P    
[ [  
] ]  
\ }  
; ~  
' {  
M µ  
, ¯  
. -  
/ ´ ´

GösterAlmanca

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
2 ²
3 ³
7 {
8 [
9 ]
0 }
- \
Q @
] ~
E Euro para birimi simgesi
M µ

GösterYunanca

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
2 ²
3 ³
4 £
5 §
6  
8 ¤
9 ¦
0 °
- ±
= ½
E Euro para birimi simgesi
R ®
Y ¥
[ «
] »
; Yunanca dialytika tonos
\  
C ©

GösterYunanca IBM 220 ve 319

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` \ (Yalnızca IBM 220) | (Yalnızca IBM 220)
E Euro para birimi simgesi  
\ # (Yalnızca IBM 220) @ (Yalnızca IBM 220)
; Yunanca dialytika tonos (Yalnızca IBM 319)  
/ – (Yalnızca IBM 319) – (Yalnızca IBM 319)

GösterYunanca Latin

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
1 Yunanca dialytika tonos Yunanca, tonoslu büyük harf eta
2 ²  
3 ³  
4 ¤ £
5 Euro para birimi simgesi  
6 Yunanca tonoslu büyük harf omikron  
7 ½  
8 Yunanca tonoslu büyük harf epsilon  
9  
0  
- ¥  
= Χ χ
Q δ Δ
W ε Ε
E ι Ι
R ®  
T Yunanca tonoslu küçük harf omega Yunanca tonoslu küçük harf eta
Y ó Yunanca tonoslu küçük harf alfa
U ï Ï
I ν Ν
O σ Σ
P φ Φ
[ «  
] »  
\   ¦
A α Α
S Yunanca tonoslu küçük harf iota §
D π Π
L ψ Ψ
;   °
' ´ ¨
Z ζ Ζ
C © Yunanca tonoslu büyük harf alfa
N ρ Ρ
M µ  
, η Η
/ Yunanca tonoslu büyük harf omega  

GösterYunanca Latin IBM 220 ve 319

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` ½ ±
W ~ ~
E Euro para birimi simgesi  
] } {
\ § °
; ´ `
' Yunanca dialytika tonos Yunanca dialytika tonos

GösterMacarca

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
1 ~
2 Caron
3 ^
4 Breve
5 °
6 Ogonek
7 `
8
9 ´
0 Çift dar aksan
- ¨
= ¸
Q \
W |
U Euro para birimi simgesi
I Í
[ ÷
] ×
\ ¤
S Latin, vuruşlu küçük D
D ?
F [
G ]
J í
K Latin, vuruşlu küçük L
L Latin, vuruşlu büyük L
; $
' ß
Z >
X #
C &
V @
B {
N }
M <
, ;
. >
/ *

Gösterİzlanda Dili

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` ° ¨
5 Euro para birimi simgesi  
7 { {
8 [ [
9 ] ]
0 } }
- \ \
Q @ @
E Euro para birimi simgesi  
] ~ ~
\ ` `
' ^ ^
M µ µ

Gösterİrlanda Dili

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` ¦ ¦
4 Euro para birimi simgesi  
E é É
U ú Ú
I í Í
O ó Ó
A á Á
' ´ ´

Gösterİtalyanca

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
5 Euro para birimi simgesi  
E Euro para birimi simgesi  
[ [ {
] ] }
; @  
' #  

GösterLatin Amerika Dilleri

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
`    
1   Û
2   Ü
3   »
4   ?
5   ¿
6   |
7   1
8   2
9   3
0   4
- \ \
Q @ @
W   (
E   )
R   =
T   ?
Y   ¡
U   Q
I   W
O   E
P   R
] ~ ~
\ ` `
A   I
S   O
D   P
F   ¨
G   *
H   ]
J   A
K   S
L   D
' ^ ^
Z   H
X   J
C   K
V   L
B   Ñ
N   [
M   Z

GösterLeton Dili

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
1 «  
2   @
3   #
4 Euro para birimi simgesi $
5 " ~
6 ' ^
7   ±
8 :  
-
= = ;
Q q Q
W Latin küçük harf çengelli G Latin büyük harf çengelli G
E Euro para birimi simgesi  
R Latin küçük harf çengelli R Latin büyük harf çengelli R
T w W
Y y Y
[ [ {
] ] }
' ´ ¨
X x X
V Latin küçük harf çengelli K Latin büyük harf çengelli K
N õ Õ
, <  
. >  

GösterLeton Dili-Latin

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` -  
2 «  
3 »  
4 Euro para birimi simgesi §
5   °
6 '  
7   ±
8   ×
-
E Latin küçük harf uzatma işaretli E Latin büyük harf uzatma işaretli E
R Latin küçük harf çengelli R Latin büyük harf çengelli R
U Latin küçük harf uzatma işaretli U Latin büyük harf uzatma işaretli U
I Latin küçük harf uzatma işaretli I Latin büyük harf uzatma işaretli I
O õ Õ
A Latin küçük harf uzatma işaretli A Latin büyük harf uzatma işaretli A
S š Š
G Latin küçük harf çengelli G Latin büyük harf çengelli G
K Latin küçük harf çengelli K Latin büyük harf çengelli K
L Latin küçük harf çengelli L Latin büyük harf çengelli L
' ´ ¨
Z Latin küçük harf karonlu Z Latin büyük harf karonlu Z
C Latin küçük harf karonlu C Latin büyük harf karonlu C
N Latin küçük harf çengelli N Latin büyük harf çengelli N

GösterNorveç Dili

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
2 @  
3 £  
4 $  
5 Euro para birimi simgesi  
7 {  
8 [  
9 ]  
0 }  
= ´ ´
E Euro para birimi simgesi  
] ~ ~
M µ  

GösterLehçe, Slovakça, Slovakça-QWERTY ve Slovence

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
1 ~
2 Caron
3 ^
4 Breve
5 °
6 Ogonek
7 `
8
9 ´
0 Çift dar aksan
- ¨
= ¸
Q \
W |
E Euro para birimi simgesi (Polonyaca dışında)
U Euro para birimi simgesi (Yalnızca Polonyaca)
[ ÷
] ×
\ ¤ (Polonyaca dışında)
S Latin küçük harf vuruşlu D (Sloven Dili dışında)
D ?(Sloven Dili dışında)
F [
G ]
K Latin küçük harf vuruşlu L (Polonyaca dışında)
L Latin büyük harf vuruşlu L (Polonyaca dışında)
; $ (Sloven Dili dışında)
' ß
Z > (Polonyaca ve Sloven Dili dışında)
X # (Polonyaca ve Sloven Dili dışında)
C & (Polonyaca ve Sloven Dili dışında)
V @
B {
N }
M § (Yalnızca Polonyaca ve Sloven Dili)
, <
. >
/ * (Polonyaca ve Sloven Dili dışında)

GösterPortekizce

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
2 @  
3 £  
4 §  
5 Euro para birimi simgesi  
7 {  
8 [  
9 ]  
0 }  
E Euro para birimi simgesi  
[ ¨ ¨
] ]  

GösterPortekizce (Brezilya)-ABNT2

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
1 ¹ ¹
2 ² ²
3 ³ ³
4 £ £
5 ¢ ¢
6    
= § §
Q / /
W ? ?
E ° °
] ª ª
\ º º

GösterRomence

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
1 ~
2 Caron
3 ^
4 Breve
5 °
6 Ogonek
7 `
8
9 ´
0 Çift dar aksan
- ¨
= ¸
Q \
W |
[ ÷
] ×
S Latin, vuruşlu küçük D
D ?
K Latin, vuruşlu küçük L
L Latin, vuruşlu büyük L
; $
' ß
V @
B {
N }
M §
, <
. >

GösterRusça

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` ~ ~
2 @ @
4 $ $
6 ^ ^
7 & &
[ [ {
] ] }
; ; :
' ' "
\ \ |
, , <
. . >
/ / ?

GösterSırpça-Latin

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş
E Euro para birimi simgesi
, <
. >

Gösterİspanyolca (Geleneksel) - İspanya

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ve ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
` \
1 |
2 @
3 #
4 ~
5 Euro para birimi simgesi
6  
E Euro para birimi simgesi
[ [
] ]
\ }
' {

Gösterİsviçre Fransızcası ve İsviçre Almancası

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
1 ¦  
2 @  
3 #  
4 °  
5 §  
6    
7 |  
8 ¢  
- ´ ´
= ~ ~
E Euro para birimi simgesi  
[ [  
] ]  
\ }  
' {  

GösterTürkçe-F Tipi

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
`    
1 ¹  
2 ²  
3 #  
4 ¼  
5 ½  
6 ¾  
7 {  
8 [  
9 ]  
0 }  
- \  
Q @  
E Euro para birimi simgesi  
R    
Y ¥  
O º  
P £  
[ ¨  
] ~  
\ `  
A æ Æ
S ß  
; ´  
' #  
Z «  
X »  
C ¢  
M µ  
, ×  
. ÷  

GösterTürkçe-Q Tipi

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
3 #  
4 $  
7 {  
8 [  
9 ]  
0 }  
- \  
Q @  
E Euro para birimi simgesi  
I ¡ I
[ ¨  
] ~  
\ `  
A æ Æ
S ß  
; ´  

GösterABD-Uluslararası

ABD tuş eşdeğeri ALT GR+tuş ÜST KARAKTER+ALT GR+tuş
1 ¡ ¹
2 ²  
3 ³  
4 ¤ £
5 Euro para birimi simgesi  
6 ¼  
7 ½  
8 ¾  
9 '  
0 '  
- ¥  
= × ÷
Q ä Ä
W å Å
E é É
R ®  
T ? ?
Y ü Ü
U ú Ú
I í Í
O ó Ó
P ö Ö
[ «  
] »  
\   ¦
A á Á
S ß §
D ? ?
L ø Ø
;   °
' ´ ¨
Z æ Æ
C © ¢
N ñ Ñ
M µ  
, ç Ç
/ ¿  
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003