Kodlanmış metin alanlarında sorun giderme

GösterAçtığım kodlanmış dosya okunamayan metin içeriyor.

Tüm metin bozuk veya soru işaretleri olarak görünüyorsa Microsoft Word dosyadaki metnin şifreleme standardını doğru olarak algılayamamış olabilir. Bunun sonucunda, Word yanlış kodlama (kodlama: HTML veya salt metin dosyasında her karakteri temsil eden bayt (veya bayt dizisi). Unicode kodlama, tüm dilerdeki tüm karakterleri destekler ve en az Microsoft Internet Explorer 4 ve en az Netscape Navigator 4.0'da okunabilir.) standardı kullanmış olabilir.

Word'ün sizin seçtiğiniz bir kodlama standardını kullanmasını sağlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın, sonra Genel sekmesini tıklatın.
  2. Açılışta dönüşümleri onayla onay kutusunu seçin.
  3. Kodlanmış dosyayı kapatın ve yeniden açın.
  4. Dosya Dönüştür iletişim kutusunda Kodlanmış Metin'i seçin.
  5. Dosya Dönüşümü iletişim kutusunda Diğer kodlama'yı seçin, sonra da listeden istediğiniz kodlama standardını seçin.

Metni Önizleme alanında görüntüleyerek, seçtiğiniz kodlama standardında okunabilir durumda olup olmadığını denetleyebilirsiniz.

Metnin neredeyse tamamı aynı görünüyorsa (örneğin tüm kutular veya noktalar), gereken yazı tipi yüklenmemiş olabilir. Office 2000 kur programını yeniden çalıştırarak ek yazı tiplerini yükleyebilirsiniz. Kurulum programında bulunan Gelişmiş Özelleştirme ekranında Office Paylaşılan Özellikleri'ni, ardından Uluslararası Destek bölümünü genişletin. Gerekli olan yazı tipini seçin, seçiminizin yanındaki ok işaretini tıklatın, sonra da Bilgisayarım'dan Çalıştır'ı tıklatın.

GösterKodlanmış bir dosyayı açtığımda, Dosya Dönüşümü iletişim kutusu görünmüyor.

Microsoft Word, metin dosyasında kullanılan kodlama (kodlama: HTML veya salt metin dosyasında her karakteri temsil eden bayt (veya bayt dizisi). Unicode kodlama, tüm dilerdeki tüm karakterleri destekler ve en az Microsoft Internet Explorer 4 ve en az Netscape Navigator 4.0'da okunabilir.) standardını otomatik olarak bulabilir. Dosyanın kodlama standardı çalıştırdığınız Microsoft Windows'un sürümünde düz metin olarak kaydedilen dosyaları kullanan varsayılan kodlama standardıyla eşleşirse, Word dosyayı doğrudan açar.

Dosya Dönüşümü iletişim kutusunun, dosyayı başka bir biçimde her açtığınızda kodlama standardını değiştirebilmeniz amacıyla görünmesini sağlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın, sonra Genel sekmesini tıklatın.
  2. Açılışta dönüşümleri onayla onay kutusunu seçin.
  3. Kodlanmış dosyayı kapatın ve yeniden açın.

GösterDosyayı kodlanmış metin olarak kaydettiğimde metin kayboluyor.

Dosyanızdaki bazı karakterleri desteklemeyen bir kodlama (kodlama: HTML veya salt metin dosyasında her karakteri temsil eden bayt (veya bayt dizisi). Unicode kodlama, tüm dilerdeki tüm karakterleri destekler ve en az Microsoft Internet Explorer 4 ve en az Netscape Navigator 4.0'da okunabilir.) standardı seçmiş olabilirsiniz. Özgün dosyayı açın ve başka bir kodlama standardı kullanarak yeniden kaydedin. Dosya Dönüştürme iletişim kutusu Önizleme alanındaki metni, seçtiğiniz kodlama standardının bir anlam oluşturup oluşturmadığını denetlemek için önizleyebilirsiniz.

Belge, Symbol yazı tipiyle biçimlendirilmiş metin içeriyor olabilir. Symbol yazı tipiyle biçimlendirilmiş metinler, dosyayı kodlanmış metin olarak kaydettiğinizde korunmazlar. Karakterler, nokta, kutu veya açık ayraç olarak görünebilir.

Belge, alan kodlarıyla biçimlendirilmiş metinler içeriyor olabilir. Alan kodlarıyla biçimlendirilmiş metinler, dosyayı kodlanmış metin olarak kaydettiğinizde korunmaz.

GösterÇince veya Kore dilindeki metin yanlış görüntüleniyor.

Microsoft Word'ün daha önceki sürümleri bazen Microsoft Windows'un İngilizce sürümü üzerinde Çince'yi veya Kore dilini desteklemek için tasarlanmış üçüncü parti dil işlem eklenti programlarıyla kullanılmaktaydı. Bu eklentilerin kullanılması Word'ün daha yakın tarihli sürümlerinde bazen metnin yanlış görüntülenmesiyle sonuçlanmaktadır.

Ancak seçenekleri bu belgeleri metinlerin doğru görüntüleneceği biçimde dönüştürmek için ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın, sonra Genel sekmesini tıklatın. İngilizce Word 6.0/95 belgeleri listesinde, Asya Dilleri metni içer'i (Word'ün metni yazı tiplerini dikkate almaksızın Asya dili kod sayfası verileri olarak çevirmesini sağlamak için) seçin veya Asya dilleri metni otomatik olarak algıla'yı (Word'ün metnin hangi parçalarının Asya dili olduğunu saptamaya çalışması için) seçin.

 Not   Dosyayı başarıyla açtıktan sonra bu seçeneği Normal olarak aç'a getirdiğinizden emin olun; aksi halde doğru depolanmış dosyalar yanlış biçimde açılabilir.

GösterDosya açarken Dosyayı Dönüştür iletişim kutusu görünüyor ve nedenini anlayamıyorum.

Bir metin dosyası açtığınızda, Microsoft Word dosyadaki metin için düzenlenmiş kodlama (kodlama: HTML veya salt metin dosyasında her karakteri temsil eden bayt (veya bayt dizisi). Unicode kodlama, tüm dilerdeki tüm karakterleri destekler ve en az Microsoft Internet Explorer 4 ve en az Netscape Navigator 4.0'da okunabilir.) standardını algılamaya çalışır. Word, birçok kodlama standardını otomatik olarak algılayabilir. Dosyanın kodlama standardı, çalıştırdığınız Microsoft Windows sürümünün dosyaları düz metin olarak kaydederken kullandığı varsayılan kodlama standardıyla eşleşirse, Word dosyayı doğrudan açar.

Word kodlama standardını algılayamazsa veya Windows tarafından kullanılan varsayılan standartla eşleşmeyen bir kodlama standardı algılarsa, kodlama standardını doğrulamanız veya Dosya Dönüştürme iletişim kutusundaki bir listeden seçmeniz gerekir. Word bu durumda dosyayı Unicode (Unicode: Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiş karakter kodlama standardı. Her bir karakteri göstermek için birden çok bayt kullanarak Unicode dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilebilmesini sağlar.)'a dönüştürmek için kullandığınız kodlama standardını kullanır. Dosyayı açmadan önce, metnin okunabilir olup olmadığını denetlemek için önizlemeyle metne bakabilirisiniz.

GösterALT+X 'e bastım ve beklemediğim sonuçlarla karşılaştım.

Bir karakter ve onun Unicode (Unicode: Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiş karakter kodlama standardı. Her bir karakteri göstermek için birden çok bayt kullanarak Unicode dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilebilmesini sağlar.) değeri arasında değişim yapmak için ALT+X'e basıp geri dönmek için yeniden ALT+X'e bastığınızda Microsoft Word ekleme noktasından geriye doğru geçerli bir onaltılık sayı sistemi değeri bulmaya çalışır. Görüntülenen onaltılık sayı sistemindeki değer, önce gelen karakterlerle farklı fakat hala geçerli bir onaltılık sayı sistemi değeri oluşturursa, sonuçlar özgün karakterden farklı olabilir.

Düzen menüsünde Geri Al komutunu tıklatarak veya CTRL+Z'ye basarak sonuçları geri döndürebilirsiniz. İşlemi belgeyi kaydettikten sonra geri aldığınızdan emin olun.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003