Kısayol tuşlarının listesini yazdırma

  1. Araçlar menüsünden Makro'yu işaret edin ve Makrolar'ı tıklatın.
  2. Makro yeri kutusunda Word komutları'nı tıklatın.
  3. Makro adı kutusunda Liste Komutları'nı tıklatın.
  4. Çalıştır'ı tıklatın.
  5. Liste Komutları iletişim kutusunda Geçerli menü ve klavye ayarları'nı tıklatın.
  6. Tamam'ı tıklatın.
  7. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003