Satır numaraları ekleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterTüm belgeye satır numaraları ekleme

 1. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın ve sonra Düzen sekmesini tıklatın.
 2. Uygula kutusundaki Tüm belgeye seçeneğini tıklatın.
 3. Satır Numaraları'nı tıklatın.
 4. Satır numaraları ekle onay kutusunu seçin ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

GösterSeçilen metne satır numaraları ekleme

 1. Numaralandırmak istediğiniz metni seçin.
 2. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı, ardından da Düzen sekmesini tıklatın.
 3. Uygula kutusundan Seçili metin seçeneğini tıklatın.

Microsoft Word, numaralandırılan satırlardan önce ve sonra sayfa sonları (sayfa sonu: Bir sayfanın bitip diğerinin başladığı nokta. Microsoft Word sizin için bir "otomatik" (veya yumuşak) sayfa sonu ekleyebilir veya "elle" (veya sert) sayfa sonu ekleyerek belirli bir konumda sayfanın zorla sonlandırılmasını sağlayabilirsiniz.) ekleyecektir.

 1. Satır Numaraları'nı tıklatın.
 2. Satır numaraları ekle onay kutusunu seçin ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

GösterBölüme satır numaraları ekleme

 1. Bir bölümün (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) içine tıklatın veya birkaç bölüm seçin.
 2. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı, ardından da Düzen sekmesini tıklatın.
 3. Uygula kutusunda istediğiniz seçeneği belirleyin.

Microsoft Word, numaralandırılan satırlardan önce ve sonra sayfa sonları (sayfa sonu: Bir sayfanın bitip diğerinin başladığı nokta. Microsoft Word sizin için bir "otomatik" (veya yumuşak) sayfa sonu ekleyebilir veya "elle" (veya sert) sayfa sonu ekleyerek belirli bir konumda sayfanın zorla sonlandırılmasını sağlayabilirsiniz.) ekleyecektir.

 1. Satır Numaraları'nı tıklatın.
 2. Satır numaraları ekle onay kutusunu seçin ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

 Not   Satır numaralarını görmek için, sayfa düzeni görünümüne (Sayfa Düzeni görünümü: Belge veya başka nesnenin yazdırıldığı zaman görünecek şekli. Örneğin, üstbilgiler, altbilgiler, sütunlar ve metin kutuları gerçek konumlarında görünür.) geçin.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003