Dipnot veya sonnot girme

Microsoft Word, tüm bir belgede tek bir sayı biçimi de kullansanız, bir belgedeki her bölümde (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) farklı sayı biçimleri de kullansanız, dipnotları ve sonnotları otomatik olarak numaralandırır.

Otomatik numaralandırılmış notları ekler, siler veya taşırsanız, dipnot ve sonnot başvuru işaretleri (not başvurusu işareti: Üstbilgi veya bitiş notunda ek bilgilerin kapsandığını belirten bir sayı, karakter veya karakter birleşimi.) Word tarafından yeniden numaralandırılır.

Not başvuru işaretleri için istediğiniz biçime göre, şunlardan birini yapın:

GösterTüm belge için tek sayı biçimi

 1. Yazdırma düzeni görünümünde (Sayfa Düzeni görünümü: Belge veya başka nesnenin yazdırıldığı zaman görünecek şekli. Örneğin, üstbilgiler, altbilgiler, sütunlar ve metin kutuları gerçek konumlarında görünür.), not başvuru işaretlerini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Ekle menüsünden Başvuru'yu seçin ve Dipnot'u tıklatın.
 3. Dipnotlar veya Sonnotlar'ı tıklatın.

Microsoft Word, varsayılan olarak, dipnotları her sayfanın sonuna ve sonnotları belgenin sonuna yerleştirir. Dipnotların ve sonnotların yerleşimini Dipnotlar veya Sonnotlar kutusunda seçim yaparak değiştirebilirsiniz.

 1. Sayı biçimi kutusunda istediğiniz biçimi tıklatın.
 2. Ekle'yi tıklatın.

Word not numarasını ekler ve ekleme noktasını not numarasının bitişiğine konumlandırır.

 1. Not metnini yazın.
 2. Belge içindeki yerinize gelin ve yazmaya devam edin.

Siz belgenize dipnotlar ve sonnotlar eklerken, Word otomatik olarak doğru sayı biçimini uygular.

GösterBelgenin farklı bölümleri için farklı sayı biçimleri

Farklı sayı biçimleri kullanan dipnotlar veya son notlar eklemek için belge önce bölümlere ayrılmalıdır.

 1. Henüz bunu yapmadıysanız, farklı dipnot veya sonnot sayı biçimine başlanmasını istediğiniz yere bir bölüm sonu (bölüm sonu: Bir bölümün bitişini göstermek için eklediğiniz işaret. Bölüm sonu, kenar boşlukları, sayfa yönelimi, üstbilgi ve altbilgiler ve sayfa numaralarının sırası gibi biçimlendirme öğelerini depolar.) ekleyin.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Bölüm sonu eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Ekle menüsünden Kes'i tıklatın.
 3. Bölüm sonu türleri altında yeni bölümü (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) başlatmak istediğiniz yeri tanımlayan seçeneği tıklatın.
 1. Yazdırma düzeni görünümünde (Sayfa Düzeni görünümü: Belge veya başka nesnenin yazdırıldığı zaman görünecek şekli. Örneğin, üstbilgiler, altbilgiler, sütunlar ve metin kutuları gerçek konumlarında görünür.), not başvuru işaretlerini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Ekle menüsündeki Başvuru'yu seçin ve Dipnot'u tıklatın.
 3. Dipnotlar veya Sonnotlar'ı tıklatın.

Microsoft Word, varsayılan olarak, dipnotları her sayfanın sonuna ve sonnotları belgenin sonuna yerleştirir. Dipnotların ve sonnotların yerleşimini Dipnotlar veya Sonnotlar kutusunda seçim yaparak değiştirebilirsiniz.

 1. Sayı biçimi kutusunda, geçerli bölümde kullanmak istediğiniz biçimi tıklatın.
 2. Numaralandırma kutusunda, her sayfa veya bölümde numaralandırmaya yeniden başlama ya da sayfa ve bölüm sonları boyunca sürekli bir dizi olarak numaralandırma seçeneklerinden istediğinizi tıklatın.
 3. Değişikliklerin yeri kutusunda, belgeye belirtilen sayı biçimi ile dipnot veya sonnot eklemek istediğiniz yeri seçin.
 4. Ekle'yi tıklatın.

Word not numarasını ekler ve ekleme noktasını not numarasının bitişiğine konumlandırır.

 1. Not metnini yazın.
 2. Farklı sayı biçiminde dipnot veya sonnot eklemek istediğiniz yeri tıklatın ve 3. adımdan 9. adıma kadar olan adımları yineleyin.

Siz her bölüme dipnot ve sonnot eklerken, Word her bölüm için doğru sayı biçimini otomatik olarak uygular.

GösterÖzel biçim

Farklı biçimdeki bir sonnotu veya dipnotu aynı sayfaya, bir bölüm sonu (bölüm sonu: Bir bölümün bitişini göstermek için eklediğiniz işaret. Bölüm sonu, kenar boşlukları, sayfa yönelimi, üstbilgi ve altbilgiler ve sayfa numaralarının sırası gibi biçimlendirme öğelerini depolar.) girmeden, özel dipnotlar veya sonnotlar kullanarak, ekleyebilirsiniz. Örneğin, yıldız işaretini (*) özel bir not başvuru işareti olarak kullanabilirsiniz. Özel not başvuru işaretleri otomatik olarak yeniden numaralandırılmaz.

 1. Ekle menüsünden Başvuru'yu seçin ve Dipnot'u tıklatın.
 2. Dipnotlar veya Sonnotlar'ı tıklatın.
 3. Kendi özel işaretinizi oluşturmayı veya özel işaret olarak bir simge kullanmayı seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Özel işaret kutusunda, bir işaret girin.
  • Yerleşik bir simge girmek için Simge'yi tıklatın.
 4. Ekle'yi tıklatın.

Gösterİpucu

Dipnot komutunu kullanmadan dipnot veya sonnot girmek için kısayol tuşlarını da kullanabilirsiniz. Yukarıdaki adımları izleyerek sayı biçimini ve diğer seçenekleri seçin, sonra kısayol tuşlarını sonraki dipnotlar ve sonnotları eklemek için kullanın.

 • Dipnot eklemek için CTRL+ALT+F tuşlarına basın.
 • Sonnot eklemek için CTRL+ALT+D tuşlarına basın.

Sayı biçimini değiştirmek için Dipnot komutunu yeniden kullanın.

 Not   Özel dipnot veya sonnot eklemek için kısayol tuşlarını kullanamazsınız.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003