Web sayfası oluşturma

Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterŞablonla Web sayfası oluşturma

GösterBoş Web sayfası oluşturma

GösterVarolan Microsoft Word belgesinden Web sayfası oluşturma

  1. Dosya menüsünden Yeni'yi tıklatın.
  2. Yeni Belge görev bölmesinde (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) Varolan belgeden'i tıklatın.
  3. Web sayfanızın temel almasını istediğiniz belgeyi seçin ve sonra Yeni Oluştur'u tıklatın.

 Not   Varolan belgenin Web sayfası olması gerekli değildir. Yeni Web sayfasını oluşturmak için, Dosya menüsünde Web Sayfası Olarak Kaydet'i tıklatın.

GösterVarolan birden çok Word belgesinden Web sayfası oluşturma

  1. Dönüştürmek istediğiniz belgeleri tek bir klasöre yerleştirin.
  2. Dosya menüsünden Yeni'yi tıklatın.
  3. Yeni Belge görev bölmesinde (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) Şablonlar'ın altından Bilgisayarımda'yı tıklatın.
  4. Diğer Belgeler sekmesini tıklatın.
  5. Grup Dönüştürme Sihirbazı'na çift tıklayın.

 Not   Şablonlar iletişim kutusunda Toplu Dönüştürme Sihirbazı'nı görmezseniz, yüklemeniz gerekebilir.

  1. Ekrandaki yönlendirmeleri izleyin.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003