Word anahattından PowerPoint sunusu oluşturma

Varolan Microsoft Word belgesini Microsoft PowerPoint sunusu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Slaytları sununun içine ayarlamak için PowerPoint, Word belgenizdeki başlık stillerini (başlık stili: Bir başlığa uygulanan biçimlendirme. Microsoft Word'de dokuz yerleşik stil bulunur: Başlık 1 ila Başlık 9.) kullanır. Örneğin, Başlık 1 stili ile biçimlendirilmiş her paragraf yeni slaydın başlığı, Başlık 2 metnin ilk düzeyi olur ve bu şekilde devam eder.

 Not   Slayda eklemek istediğiniz metne bir başlık biçimi uygulamanız gerekir. Örneğin, bir metin bloğuna Normal stili uygularsanız, Word, o metni PowerPoint'e göndermez.

  1. PowerPoint sunusu oluşturmak için kullanmak istediğiniz belgeyi açın.
  2. Dosya menüsünden, Gönder'i işaret edin, sonra Microsoft PowerPoint'i tıklatın.

Gösterİpuçları

  • PowerPoint'in içinde çalışıyorsanız, Word belgesini bir sununun içine alabilirsiniz. PowerPoint içinde, Dosya menüsünden 'ı tıklatın. Dosya Türü kutusundan Tüm Dosyalar'ı tıklatın. Dosya Adı kutusuna dosya adını ve Word belgesinin konumunu girin.
  • Slaytları varolan sunuya bir Word anahattından da ekleyebilirsiniz. PowerPoint içinde, ardına yeni slaytlar eklemek istediğiniz slaydı görüntüleyin. Ekle menüsünden Anahattan Slaytlar'ı tıklatın ve sonra kullanmak istediğiniz Word belgesini seçin.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003