Durum çubuğunda görüntülenen öğeler

Microsoft Word içinde belge penceresinin altındaki yatay bölgede yer alan durum çubuğu, pencerede görüntülediğiniz şeyin geçerli durumu veya bağlamsal bilgiler hakkında bilgi sağlar.

Durum çubuğunu görüntülemek için Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Görünüm sekmesini tıklatın ve sonra Göster'in altında Durum çubuğu onay kutusunu tıklatın.

Sayfa numarası

Sayfa numarasını gösterir.

Böl numarası

Pencerede gösterilen sayfanın bölüm (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) numarasını gösterir.

Numara/numara

Belgedeki fiziksel sayfa sayımına dayanarak sayfa numarasını ve toplam sayfa sayısını gösterir.

Bşl ölçümü

Sayfanın en üstünden ekleme noktasına kadar olan uzaklığı gösterir. Ekleme noktası pencerede değilse, herhangi bir ölçü görüntülenmez.

Sat numarası

Ekleme noktasının bulunduğu yerdeki metnin satır numarasını gösterir. Ekleme noktası pencerede değilse, herhangi bir ölçü görüntülenmez.

Süt numarası

Sol kenar boşluğundan ekleme noktasına kadar olan uzaklığı karakter sayısı olarak gösterir. Ekleme noktası pencerede değilse, herhangi bir ölçü görüntülenmez.

KAY

Makro kayıt aracının durumunu gösterir. Makro kayıt aracını açmak veya kapatmak için KAY düğmesini çift tıklatın. Kayıt aracı kapalıyken, KAY düğmesi karartılmış olarak görünür.

DİM

İzlenen değişikliklerin durumunu gösterir. Değişiklikleri İzleme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, DİM düğmesini çift tıklatın. Değişiklikler izlenmediği zaman, DİM karartılmış olarak görünür.

SEÇ

Genişletilmiş seçim modu durumunu gösterir. Bu modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için SEÇ düğmesini çift tıklatın. Mod etkin olmadığında SEÇ karartılmış olarak görünür.

ÜYZ

Üstüne yaz (üzerine yazma: Varolan karakterlerin yeni yazılan karakterlerle değiştirilmesi. Üzerine yazma modu etkin olduğunda, durum çubuğunda ÜYZ kısaltması görünür.) modunun durumunu gösterir. Bu modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ÜYZ düğmesini çift tıklatın. Üstüne yazma modu etkin değilken, ÜYZ karartılmış olarak görünür.

Dil

Ekleme noktasındaki dili gösterir. Seçili metnin dil biçimini değiştirmek için çift tıklatın.

Yazım ve dilbilgisi denetimi durum simgesi

Yazım ve dilbilgisi denetimi durumunu gösterir. Word, hata denetleme işlevini yaparken, kitap üzerinde animasyonlu bir kalem belirir. Hata bulunmazsa bir onay işareti belirir. Bir hata bulunursa "X" belirir. Hatayı gidermek için bu simgeyi çift tıklatın.

Yazım ve dilbilgisi denetimi seçenekleri kapatıldığında, dilbilgisi denetimi akıllı etiketleri (akıllı etiketler: Tanınmış ve belirli bir türe ait olacak şekilde etiketlenmiş veriler. Örneğin, bir kişi adı veya son kullanılan Microsoft Outlook e-posta alıcısı tanınabilen ve bir akıllı etiketle etiketlendirilebilen bir veri türüdür.) tanımak için çalışmaya devam eder.

Yazım ve dilbilgisi denetimlerini kapatmak istiyorsanız, akıllı etiketleri de kapatmanız gerekir.

  1. Araçlar menüsünde Otomatik Düzelt Seçenekleri'ni tıklattıktan sonra Akıllı Etiketler sekmesini tıklatın.
  2. Metni akıllı etiketlerle etiketle onay kutusunu temizleyin.

Arka plan kaydetme durum simgesi

Arka planda kaydetme durumunu gösterir. Titreşen bir disk simgesinin görüntülenmesi, Word'ün siz çalışırken belgenizi arka planda kaydettiğini gösterir.

Arka plan yazdırma durum simgesi

Arka planda yazdırma durumunu gösterir. Bir yazıcı simgesinin görüntülenmesi, Word'ün siz çalışırken belgenizi arka planda yazdırdığını gösterir. Yazıcı simgesinin yanındaki sayı yazdırılmakta olan sayfa numarasını gösterir. Yazdırmayı iptal etmek için yazıcı simgesini çift tıklatın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003