Grafik oluşturma

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

 1. Ekle menüsünden, Nesne'yi tıklatın, sonra Yeni Oluştur sekmesini tıklatın.
 2. Nesne türü kutusunda, önce Microsoft Graph Grafiği'ni sonra Tamam'ı tıklatın.

Graph, grafiği ve veri sayfası adlı bir tabloda ilgili örnek verileri görüntüler.

 1. Örnek verileri değiştirmek için veri sayfasında bir hücreyi (hücre: Çalışma sayfası veya tabloda, bir satır ile sütunun kesişiminden oluşan, bilgi girdiğiniz bir kutu.) tıklatın, sonra yeni metni veya numaraları yazın. Gerekirse, veriyi bir metin dosyasından, Lotus 1-2-3 dosyasından veya Microsoft Excel çalışma sayfasından alabilirsiniz. Veriyi başka bir programdan da kopyalayabilirsiniz.
 2. Microsoft Word'e dönmek için Word belgesini tıklatın.

 Not    Veri sayfasını kapatırsanız, grafiği çift tıklattıktan sonra Görünüm menüsünde Veri sayfası'nı tıklatarak yeniden açabilirsiniz.

GösterWord tablosundan grafik oluşturma

 1. Metin etiketleri üst satırda ve sol sütunda, sayılar ise diğer hücrelerde olacak biçimde Word'de bir tablo oluşturun.

GösterNasıl Yapılır?

Microsoft Word, çok sayıda tablo (tablo: Sayıları ve diğer öğeleri hızlı başvuru ve çözümleme için görüntülemek üzere kullanılan bir veya birden fazla hücre satırı. Tablodaki öğeler, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir.) oluşturma yöntemi sunar. Sizin için en uygun yöntem, sizin çalışma zevkinize ve tablonun ne kadar basit veya karmaşık olması gerektiğine bağlı olarak değişir.

 1. Tabloyu oluşturmak istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Tablo Ekle Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 3. İstediğiniz satır ve sütun sayısını seçmek üzere fareyi sürükleyin.
 1. Tabloyu tıklatın.
 2. Tablo menüsünden, Seç'i işaret edin, sonra Tablo'yu tıklatın.
 3. Ekle menüsünden Nesne'yi tıklattıktan sonra Yeni Oluştur sekmesini tıklatın.
 4. Nesne türü kutusunda, Microsoft Graph Grafiği'ni çift tıklatın.

Word, oluşturduğunuz tablodaki bilgileri içeren bir grafik görüntüler. Grafikle ilgili veriler, veri sayfası adlı bir tablodadır.

Grafikteki verileri düzenlemek için, veri sayfasındaki bir hücreyi tıklatın ve girdiyi düzeltin.

 1. Word'e dönmek için Word belgesini tıklatın.

GösterGrafikler hakkında Yardım alma

Grafiklerle çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için (örneğin, veri etiketleri (veri etiketi: Bir çalışma sayfası hücresinden kaynaklanan tek bir veri noktası veya değeri temsil eden veri işaretleyici hakkında ek bilgiler sağlayan bir etiket.) ekleme, değer ekseni (eksen: Grafiğin çizim alanını çevreleyen, ölçüm için başvuru çerçevesi olarak kullanılan bir çizgi. Y ekseni çoğunlukla dikey eksendir ve verileri içerir. X ekseni çoğunlukla yatay eksendir ve kategorileri içerir.) ölçeğini değiştirme veya grafiklerle ilgili sorun giderme gibi), Microsoft Excel Yardımı veya Microsoft Graph Yardımı'na bakmak üzere aşağıdaki yordamı kullanın. Graph veya Excel ile oluşturulmuş grafiklerle çalışmak için bu programların bilgisayarınıza yüklenmiş olması gerekir.

 1. Word'de grafiği çift tıklatın.

Graph veya Excel menülerini ve düğmelerini görüntülemek üzere, menüler ve araç çubukları (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) değişir.

 1. Yardım menüsünde Microsoft Graph Yardımı veya Microsoft Excel Yardımı'nı tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003