Grafik ve metin yerleştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterOtomatik Şekil veya metin kutusunun içindeki metnin kenar boşluklarını değiştirme

 1. Kenar boşluklarını değiştirmek istediğiniz Otomatik Şekil (Otomatik Şekiller: Dikdörtgen veya daire gibi temel şekiller ile bağlayıcılar, blok okları, akış grafiği simgeleri, yıldızlar ve başlık sayfaları ve belirtme çizgilerini içeren kullanıma hazır şekiller.)'i veya metin kutusunu (metin kutusu: Metin veya grafikler için, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir kapsayıcı. Metin kutularını bir sayfaya birkaç metin bloğunu yerleştirmek veya metne belgedeki diğer metinlerden farklı bir yönelim vermek için kullanabilirsiniz.) tıklatın.
 2. Biçim menüsünden, önce Otomatik Şekil'i veya Metin Kutusu'nu, daha sonra Metin Kutusu sekmesini tıklatın.
 3. İç kenar boşluğu seçeneğinden, metin ile nesne arasındaki uzaklığı azaltmak veya artırmak için ölçümleri ayarlayın.

 Not   Metin kırpılmışsa veya siz boşluğu ekledikten sonra görünmez hale gelmişse, boyutlandırma tutamağı (boyutlandırma tutamacı: Seçilen nesnenin köşelerinde ve kenarlarında görünen küçük daire veya karelerden biri. Nesnenin boyutunu değiştirmek için bu tutamaçları sürükleyebilirsiniz.) sürükleyerek metin kutusunu veya Otomatik Şekil'i daha büyük hale getirebilirsiniz.

GösterOtomatik Şekilde veya metin kutusunda metin hizalama

Herhangi bir Otomatik Şekil (Otomatik Şekiller: Dikdörtgen veya daire gibi temel şekiller ile bağlayıcılar, blok okları, akış grafiği simgeleri, yıldızlar ve başlık sayfaları ve belirtme çizgilerini içeren kullanıma hazır şekiller.) veya metin kutusu (metin kutusu: Metin veya grafikler için, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir kapsayıcı. Metin kutularını bir sayfaya birkaç metin bloğunu yerleştirmek veya metne belgedeki diğer metinlerden farklı bir yönelim vermek için kullanabilirsiniz.) içindeki metni dikey olarak (yukarıdan aşağıya doğru) yönlendirmek için (Biçim menüsündeki) Metin Yönü komutunu kullanın.

 1. Hizalamak istediğiniz metni içeren Otomatik Şekilci veya metin kutusunu tıklatın.

Metin hizalamasını değiştirebilmeniz için Otomatik Şekilcin metni içermesi gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterResmin veya çizim nesnesinin metin kaydırma stilini değiştirme

Bu ayarı, kayan bir çizim tuvali (çizim tuvali: Birden çok şekil çizebileceğiniz bir alan. Şekiller çizim tuvalinin içinde kapsandığından, bir birim olarak taşınabilir ve yeniden boyutlandırılabilirler.) veya çizim tuvalinde olmayan bir çizim nesnesi (çizim nesnesi: Çizdiğiniz veya eklediğiniz, değiştirilebilen veya geliştirilebilen herhangi bir grafik. Çizim nesneleri arasında Otomatik Şekiller, eğriler, çizgiler ve WordArt bulunur.) için değiştirebilirsiniz. Çizim tuvalindeki bir nesne için bu ayarı değiştiremezsiniz.

 1. Resmi, çizim nesnesini veya çizim tuvalini seçin.
 2. Biçim menüsünden seçtiğiniz nesne türüne ilişkin komutu örneğin, Otomatik Şekil veya Resim'i tıklatın, sonra da Düzen sekmesini tıklatın.
 3. İstediğiniz metin kaydırma stilini tıklatın.
 4. Daha fazla metin kaydırma stili görmek istiyorsanız Gelişmiş'i tıklatın, sonra da Metin Kaydırma sekmesini tıklatın.

 Not   Metnin çizim nesnesinin içinde kayıp kaymayacağını saptamak için nesneyi sağ tıklatın, seçtiğiniz nesne türüne ilişkin komutu (örneğin, Otomatik Şekli Biçimlendir veya Metin Kutusunu Biçimlendir) tıklatın, sonra Metin Kutusu sekmesini tıklatın. Otomatik şekilde metni kaydır onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

GösterÇizim nesnesini metnin önüne veya arkasına taşıma

 1. Bu ayarı, kayan bir çizim tuvali (çizim tuvali: Birden çok şekil çizebileceğiniz bir alan. Şekiller çizim tuvalinin içinde kapsandığından, bir birim olarak taşınabilir ve yeniden boyutlandırılabilirler.) veya çizim tuvalinde olmayan bir kayan nesne (kayan nesne: Çizim katmanına eklenerek, sayfada metnin veya diğer grafiklerin önünde ya da arkasında hassas olarak konumlandırılabilmesi sağlanmış grafik veya diğer nesne.) için değiştirebilirsiniz. Bu ayarı, satır içi (satır içi nesne: Microsoft Word belgesindeki metne doğrudan ekleme noktasında yerleştirilen grafik veya diğer nesne.) bir nesne veya çizim tuvalindeki bir nesne için değiştiremezsiniz.
 2. Resmi, çizim nesnesini veya çizim tuvalini seçin.
 3. Çizim araç çubuğunda Çiz'i tıklatın, Sıra'nın üzerine gelin ve sonra Metnin Önüne Getir veya Metnin Arkasına Gönder'i tıklatın.

GösterÇizim nesnesini sayfaya, metne veya başka bir tutturucuya göre yerleştirme

Bu ayarı, kayan bir çizim tuvali (çizim tuvali: Birden çok şekil çizebileceğiniz bir alan. Şekiller çizim tuvalinin içinde kapsandığından, bir birim olarak taşınabilir ve yeniden boyutlandırılabilirler.) veya çizim tuvalinde olmayan bir kayan nesne (kayan nesne: Çizim katmanına eklenerek, sayfada metnin veya diğer grafiklerin önünde ya da arkasında hassas olarak konumlandırılabilmesi sağlanmış grafik veya diğer nesne.) için değiştirebilirsiniz. Bu ayarı, satır içi (satır içi nesne: Microsoft Word belgesindeki metne doğrudan ekleme noktasında yerleştirilen grafik veya diğer nesne.) bir nesne veya çizim tuvalindeki bir nesne için değiştiremezsiniz.

 1. Biçim menüsünde, seçtiğiniz nesneye ilişkin komutu tıklatın. Örneğin, Otomatik Şekil, Metin Kutusu, Resim veya Çizim Tuvali ve ardından Düzen sekmesini, sonra da Gelişmiş'i tıklatın.
 2. Gelişmiş Düzen iletişim kutusunda Resim Konumu sekmesini tıklatın, yatay ve dikey tutamaçlarınız için istediğiniz seçenekleri seçin (örneğin, kenar boşluğu, sayfa veya paragraf). Nesneyi tutturucuya göre yerleştirebileceğiniz gibi nesne için tutamaca göre kesin bir dijital konum girebilirsiniz.

Gösterİpucu

Nesneyi, birlikte taşınabilecek şekilde, bir paragrafa iliştirebilirsiniz.

 • Seçili nesnenin tutturulduğu paragrafla birlikte yukarı veya aşağı taşınmasını sağlamak için Nesneyi metinle birlikte taşı onay kutusunu seçin.
 • Nesneyi taşıdığınızda, nesnenin aynı paragrafta tutturulmuş olarak kalmasını sağlamak için Tutamacı Kilitle onay kutusunu seçin.
 • Nesneleri aynı taşma stiliyle etkinleştirmek için Taşmaya izin ver onay kutusunu işaretleyin.

GösterÇerçeve konumlandırma

Bir çerçeveyi (çerçeve: Yeniden boyutlandırabileceğiniz ve sayfanın üzerinde herhangi bir konuma yerleştirebileceğiniz bir kapsayıcı. Metni veya Açıklamalar, altbilgiler, bitiş notları veya belirli alanlar içeren metin veya grafikleri konumlandırmak için metin kutusu yerine çerçeve kullanmanız gerekir.) sürükleyerek yerleştirip konumlandırabileceğiniz gibi paragraf, sayfa, kenar boşluğu veya gazete sütunu gibi bir başvuru noktasıyla hizalayabilirsiniz. Çerçeve, etrafını saran metni bir kenara iter. Çerçeve, her zaman en yakın paragrafa tutturulur ve tutturulduğu paragrafla aynı sayfa üzerinde görünür.

 1. Çerçeveyi seçip sağ tıklatın ve ardından Çerçeveyi Biçimlendir'i tıklatın.
 2. Yatay ve Dikey kısımlarda istediğiniz seçenekleri tıklatın.

 Notlar 

 • Seçili çerçevelerin, tutturuldukları paragrafla birlikte yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlamak için Metinle taşı onay kutusunu işaretleyin. Çerçeveyi taşırken, çerçevenin aynı paragrafa tutturulmuş olarak kalmasını sağlamak için, Tutturucuyu kilitle onay kutusunu işaretleyin.
 • Çerçeveyi sürükleyerek de konumlandırabilirsiniz. İşaretçiyi dört başlı ok şeklini alıncaya kadar çerçevenin kenarlığı üzerinde gezdirerek çerçeveyi seçin. Sonra çerçeveyi yeni bir konuma sürükleyin.

GösterMetin kutusunu metne uyacak biçimde yeniden boyutlandırma

Metin içeren bir metin kutusu (metin kutusu: Metin veya grafikler için, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir kapsayıcı. Metin kutularını bir sayfaya birkaç metin bloğunu yerleştirmek veya metne belgedeki diğer metinlerden farklı bir yönelim vermek için kullanabilirsiniz.)nu veya Otomatik Şekil (Otomatik Şekiller: Dikdörtgen veya daire gibi temel şekiller ile bağlayıcılar, blok okları, akış grafiği simgeleri, yıldızlar ve başlık sayfaları ve belirtme çizgilerini içeren kullanıma hazır şekiller.)'i, içerdiği metinle aynı uzunlukta olacak şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bu ayar, bağlantılı metin kutularına uygulanamaz.

 1. Metin kutusunu seçin. Bunu yapmak için, imleci dört başlı oka dönüşünceye kadar metin kutusu kenarlığında dolaştırın ve sonra kenarlığı tıklatın.
 2. Biçim menüsünden, seçtiğiniz nesne türüne ilişkin komutu örneğin, Otomatik Şekil veya Metin Kutusu'nu ve ardından Metin Kutusu sekmesini tıklatın.
 3. Metni sığdırmak için Otomatik Şekil'i yeniden boyutlandır onay kutusunu işaretleyin.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003