Köprü oluşturma

Microsoft Word, otomatik köprü biçimlendirme seçeneği kapanmamışsa, varolan bir Web sayfasının (örneğin www.microsoft.com) adresini yazdığınızda sizin için bir köprü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) oluşturur. Özelleştirilmiş bağlantılar da oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birine özelleştirilmiş köprüler oluşun:

GösterVarolan ya da yeni bir belge, dosya veya Web sayfası

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya resmi seçin ve sonra Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Köprü Ekle Düğme Görüntüsü simgesini tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterVarolan bir dosyaya veya Web sayfasına bağlanma.

 1. Bağlanılacak yer'in altında, Varolan Dosya veya Web Sayfası'nı tıklatın.
 2. Adres kutusuna bağlantı kurmak istediğiniz adresi yazın veya Bak kutusunda aşağı oku tıklatın ve dosyanın olduğu yere gidip dosyayı seçin.

GösterHenüz oluşturmadığınız bir dosyaya bağlanma

 1. Bağlanılacak yer'in altında, Yeni Belge Oluştur simgesine tıklatın.
 2. Yeni belge adı kutusuna yeni belgenin adını yazın.
 3. Düzenleme zamanı'nda Yeni belgeyi daha sonra düzenle'yi veya Yeni belgeyi hemen düzenle'yi tıklatın.

 Not   Fareyi köprünün üzerinde tuttuğunuzda görüntüleyen bir Ekran İpucu (Ekran İpucu: Kullanıcı fare işaretçisini, bir düğme veya köprü gibi bir nesnenin üzerine getirdiğinde görüntülenen kısa bir açıklama.) atamak için Ekran İpucu 'nu tıklatın ve istediğiniz metni yazın. Bir ipucu belirtmezseniz, Word dosyanın yolunu veya adresini ipucu olarak kullanır.

 1. Çerçeveler sayfaları (çerçeveler sayfası: Web tarayıcısı penceresini birden çok Web sayfasını birbirinden bağımsız olarak görüntüleyebilen farklı kaydırılabilir alanlara bölen bir Web sayfası. Diğer pencereler kullanıcının seçtiği köprülere göre değişirken pencerelerden biri değişmeden kalabilir.) ile çalışıyorsanız, köprü hedefinin hangi çerçevede görüntüleneceğini belirtin.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Köprü Ekle iletişim kutusunda Hedef Çerçeve'yi tıklatın.
 2. Hedef Çerçeveyi Ayarla iletişim kutusundaki Geçerli çerçeveler sayfası'nın altında, köprü hedefinin görünmesini istediğiniz diyagramdaki çerçeveyi tıklatın.

 Notlar 

Hedef çerçeveyi, Belgenin görünmesini istediğiniz çerçeveyi seçin kutusundaki aşağı oku tıklatarak da ayarlayabilirsiniz.

Adlandırdığınız bir çerçeveyi belirtebileceğiniz gibi, bir köprünün aynı çerçevede, "üst" çerçeveler sayfasında veya yeni bir pencerede bir sayfa açabileceğini de belirtebilirsiniz.

GösterE-posta adresi

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya resmi seçin, sonra Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Köprü Ekle Düğme Görüntüsü simgesine tıklatın.
 2. Bağlanılacak yer'in altında, E-posta Adresi'ni tıklatın.
 3. İstediğiniz e-posta adresini E-posta adresi kutusuna yazın veya Son kullanılan e-posta adresleri kutusundan bir e-posta adresi seçin.
 4. Konu kutusuna e-posta iletinizin konusunu yazın.

 Notlar 

Bazı Web tarayıcıları (Web tarayıcısı: HTML dosyalarını yorumlayan, onları Web sayfaları olarak biçimlendiren ve görüntüleyen yazılım. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüleri izleyebilir, dosyaları aktarabilir ve Web sayfalarında katıştırılmış ses veya video dosyalarını çalabilir.) ve e-posta programları konu satırını tanımayabilir.

Fareyi köprünün üzerinde tuttuğunuzda görüntülenecek bir Ekran İpucu (Ekran İpucu: Kullanıcı fare işaretçisini, bir düğme veya köprü gibi bir nesnenin üzerine getirdiğinde görüntülenen kısa bir açıklama.) atamak için, Ekran İpucu'nu tıklatın ve sonra istediğiniz metni yazın. 

Gösterİpucu

Adresi belge içinde yazarak da bir e-posta adresine köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin birisi@example.com yazdığınızda, Word köprüyü sizin yerinize oluşturur.

GösterBaşka bir belgedeki veya Web sayfasındaki belirli bir konum

 1. Hedef dosyaya veya Web sayfasına bir yer işareti (yer işareti: Dosyada başvuru amacıyla işaretlediğiniz bir konum veya metin seçimi. Yer işaretleri dosyanızın içinde daha sonra başvurabileceğiniz veya bağlanabileceğiniz bir konumu tanımlar.) ekleyin.
 2. Bağlantı kurmak istediğiniz kaynak dosyayı açın ve köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya nesneyi seçin.
 3. Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Köprü Ekle Düğme Görüntüsü simgesini tıklatın.
 4. Bağlanılacak yer'in altında,Varolan Dosya veya Web Sayfası'nı tıklatın.
 5. Bak kutusunda aşağı oku tıklatın ve bağlantı kurmak istediğiniz dosyanın olduğu yere gidip dosyayı seçin.
 6. Yer İşareti'ni tıklatın, istediğiniz yer işaretini seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 Not   Fareyi kaynak dosyasındaki köprünün üzerinde tuttuğunuzda görüntülenecek bir Ekran İpucu (Ekran İpucu: Kullanıcı fare işaretçisini, bir düğme veya köprü gibi bir nesnenin üzerine getirdiğinde görüntülenen kısa bir açıklama.) atamak için Ekran İpucu 'nu tıklatın ve sonra istediğiniz metni yazın. Siz bir ipucu belirtmezseniz, Word, yer işareti adını içeren dosyaya giden bir yolu ipucu olarak kullanır.

 1. Çerçeveler sayfaları (çerçeveler sayfası: Web tarayıcısı penceresini birden çok Web sayfasını birbirinden bağımsız olarak görüntüleyebilen farklı kaydırılabilir alanlara bölen bir Web sayfası. Diğer pencereler kullanıcının seçtiği köprülere göre değişirken pencerelerden biri değişmeden kalabilir.) ile çalışıyorsanız, köprü hedefinin hangi çerçevede görüntüleneceğini belirtin.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Köprü Ekle iletişim kutusunda Hedef Çerçeve'yi tıklatın.
 2. Hedef Çerçeveyi Ayarla iletişim kutusunda, Geçerli çerçeveler sayfası'nda köprü hedefinin görünmesini istediğiniz diyagramdaki çerçeveyi tıklatın.

 Notlar 

Hedef çerçeveyi, Belgenin görünmesini istediğiniz çerçeveyi seçin kutusundaki aşağı oku tıklatarak da ayarlayabilirsiniz.

Adlandırdığınız bir çerçeveyi belirtebildiğiniz gibi, bir köprünün aynı çerçevedeki "üst" çerçeveler sayfasında veya yeni bir pencerede bir sayfa açabileceğini de belirtebilirsiniz.

Gösterİpucu

Word belgelerinden, Microsoft Excel (.xls) veya PowerPoint (.ppt) biçiminde kaydedilmiş dosyalardaki belirli konumlara bağlanmak üzere köprü oluşturabilirsiniz. Bir Excel çalışma kitabındaki belirli bir konuma bağlanmak için, çalışma kitabında tanımlı bir ad oluşturun, sonra da köprüdeki dosya adının sonuna, # (sayı işareti) ve tanımlı adı yazın. Bir PowerPoint sunusundaki belirli bir slayda bağlanmak için, dosya adından sonra # ve slayt numarasını yazın.

GösterGeçerli belgedeki veya Web sayfasındaki bir konum

 1. Geçerli belgedeki bir yere bağlantı yapmak için, Word'deki başlık stillerini (başlık stili: Bir başlığa uygulanan biçimlendirme. Microsoft Word'de dokuz yerleşik stil bulunur: Başlık 1 ila Başlık 9.) veya yer işaretlerini (yer işareti: Dosyada başvuru amacıyla işaretlediğiniz bir konum veya metin seçimi. Yer işaretleri dosyanızın içinde daha sonra başvurabileceğiniz veya bağlanabileceğiniz bir konumu tanımlar.) kullanabilirsiniz.
 2. Geçerli belgede aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Gitmek istediğiniz konuma bir yer işareti ekleyin.
  • Gitmek istediğiniz konumdaki metne Word'ün yerleşik başlık stillerinden birini uygulayın.
 3. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya nesneyi seçin.
 4. Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.), Köprü Ekle Düğme Görüntüsü simgesini tıklatın.
 5. Bağlanılacak yer'in altında, Bu Belgeye Yerleştir'i tıklatın.
 6. Listeden bağlanmak istediğiniz başlığı veya yer işaretini seçin.

 Not   Fareyi köprünün üzerinde tuttuğunuzda görüntülenecek bir Ekran İpucu (Ekran İpucu: Kullanıcı fare işaretçisini, bir düğme veya köprü gibi bir nesnenin üzerine getirdiğinde görüntülenen kısa bir açıklama.) atamak için, Ekran İpucu'nu tıklatın ve sonra istediğiniz metni yazın. Siz bir ipucu belirtmezseniz, Word, başlıklara yapılan bağlantılar için ipucu olarak "Geçerli belge"yi kullanır; Word, yer işaretlerine yapılan bağlantılar için yer işareti adını kullanır.

 1. Çerçeveler sayfaları (çerçeveler sayfası: Web tarayıcısı penceresini birden çok Web sayfasını birbirinden bağımsız olarak görüntüleyebilen farklı kaydırılabilir alanlara bölen bir Web sayfası. Diğer pencereler kullanıcının seçtiği köprülere göre değişirken pencerelerden biri değişmeden kalabilir.) ile çalışıyorsanız, köprü hedefinin hangi çerçevede görüntüleneceğini belirtin.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Köprü Ekle iletişim kutusunda Hedef Çerçeve'yi tıklatın.
 2. Hedef Çerçeveyi Ayarla iletişim kutusundaki Geçerli çerçeveler sayfası'nda köprü hedefinin görünmesini istediğiniz diyagramdaki çerçeveyi tıklatın.

 Notlar 

Hedef çerçeveyi, Belgenin görünmesini istediğiniz çerçeveyi seçin kutusundaki aşağı oku tıklatarak da ayarlayabilirsiniz.

Adlandırdığınız bir çerçeveyi belirtebildiğiniz gibi, bir köprünün aynı çerçevedeki "üst" çerçeveler sayfasında veya yeni bir pencerede bir sayfa açılacağını da belirtebilirsiniz.

GösterSürüklediğiniz diğer bir kaynak dosya veya program

Seçili metni veya resimleri bir Word belgesinden veya Microsoft PowerPoint slaydından, seçili bir aralığı Microsoft Excel'den, seçili veritabanı nesnesini Microsoft Access'ten ya da bir Web adresini veya köprüyü bazı Web tarayıcılarından (Web tarayıcısı: HTML dosyalarını yorumlayan, onları Web sayfaları olarak biçimlendiren ve görüntüleyen yazılım. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüleri izleyebilir, dosyaları aktarabilir ve Web sayfalarında katıştırılmış ses veya video dosyalarını çalabilir.) sürükleyerek hızlı şekilde bir köprü oluşturabilirsiniz.

Kopyaladığınız metin önceden kaydedilmiş olan bir dosyadan gelmelidir.

 1. Ekranda her iki dosyayı da görüntüleyin.

Metni iki Word dosyası arasında sürüklüyorsanız iki dosyayı da açın ve sonra Pencere menüsünden Tümünü Düzenle'yi tıklatın. Metni iki program arasında sürüklüyorsanız, her iki programın pencerelerini her ikisini de aynı anda görebilmeniz için yeniden boyutlandırın.

 1. Hedef belge veya çalışma sayfasında atlamak istediğiniz metni, grafiği veya diğer öğeyi seçin.
 2. Seçimi sağ tıklatın ve köprüyü oluşturmak istediğiniz belgeye sürükleyin.

Seçimi belgenize sürüklerken bir kısayol menüsü belirir.

 1. Köprüyü Buraya Oluştur'ı tıklatın.

 Notlar 

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003