Belgeyi yazdırma

Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Yazdır Düğme Görüntüsü simgesini tıklatarak etkin belgeyi (etkin belge: Üzerinde çalışmakta olduğunuz belge. Microsoft Word'de yazdığınız metin veya eklediğiniz grafikler etkin belgede görünür. Etkin belgenin başlık çubuğu vurgulanmıştır.) yazdırabilirsiniz.

Aşağıdakiler, belgeyi yazdırmak veya önizlemek için bazı ek yöntemlerdir.

 Not   Belgeniz yazdırılmıyorsa, yazdırma işlemi yapmaya çalıştığınız yazıcıyı kurmamış olabilirsiniz. Yazıcı kurma hakkında bilgi için, Internet'e bağlandığınızda görünen Ayrıca Bkz: kutusundaki bağlantıyı izleyin.

Her sayfayı, yazdırıldığında görüneceği gibi görüntüleme

GösterBelgeyi önizleme

 • Standart araç çubuğunda Baskı Önizleme Düğme Görüntüsü simgesini tıklatın.

Baskı önizleme (baskı önizleme: Belgenin yazdırıldığında görüneceği şekilde görüntülenmesi.)'den çıkmak ve belgenin önceki görünümüne dönmek için Kapat'ı tıklatın.

Tek bir belgenin bir bölümünü veya tamamını yazdırma

GösterSayfaların aralığını yazdırma

 1. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
 2. Sayfa aralığı altında belgenin yazdırmak istediğiniz kısmını belirtin.

Sayfa'yı tıklatırsanız sayfa numaralarını veya içermek istediğiniz sayfa aralığını veya her ikisini de girmelisiniz.

 Not   Belgenin yazdırmak istediğiniz kısmını da seçebilirsiniz. Dosya menüsünden Yazdır'ı ve sonra Seçim'i tıklatın.

GösterYalnızca tek numaralı veya çift numaralı sayfaları yazdırma

 1. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
 2. Yazdır kutusunda ya Tek numaralı sayfalar veya Çift numaralı sayfalar seçeneğini tıklatın.

GösterBelirli sayfaları ve bölümleri yazdırma

Bir veya daha fazla bölümün içindeki belirli sayfaları, bir veya daha fazla bölümleri (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) veya sayfa aralığını yazdırabilirsiniz.

 1. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
 2. Sayfa aralığından, Sayfa'yı tıklatın.
 3. Sayfa kutusunda aşağıdaki yazdırma yönergelerinden birini girin:

GösterBitişik olmayan sayfalar

Sayfa numaralarını aralarına virgül koyarak yazın. Sayfa aralığını kısa bir çizgi ile aralık içindeki başlangıç ve bitiş numaraları arasına yazın.

Örneğin 2, 4, 5, 6 ve 8 numaralı sayfaları yazdırmak için 2,4-6,8 yazın.

GösterBir bölüm içindeki sayfa aralığı

Sayfa numarası için s, bölüm numarası için b yazın.

Örneğin, 3. bölüm içindeki 5'ten 7'ye olan sayfaları yazdırmak için s5b3-s7b3 yazın.

GösterTüm bir bölüm

Bölüm numarası için b yazın.

Örneğin b3 yazın.

GösterBitişik olmayan bölümler

Bölüm numaralarını aralarına virgül koyarak yazın.

Örneğin b3,b5 yazın.

GösterBölümler boyunca sayfa aralığı

Sayfa numaraları aralığını ve aralık içindeki başlangıç ve bitiş numaraları arasında kısa bir çizgi ile onları içeren bölümleri yazın.

Örneğin s2b2-s3b5 yazın.

Belgeyi farklı bir biçim kullanarak yazdırma

GösterTaslak yazdırma

Belgeyi taslak kalitesinde yazdırdığınız zaman, Microsoft Word belgeyi daha hızlı yazdırmak için biçimlendirmeyi veya pek çok grafiği yazdırmaz. Bazı yazıcılar bu seçeneği desteklemez.

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i, daha sonra Yazdır sekmesini tıklatın.
 2. Yazdırma seçenekleri altındaki Taslak çıktısı onay kutusunu seçin.

GösterTers sırada yazdırma

Microsoft Word belgeyi son sayfadan başlayarak ters sırada yazdırabilir. Zarf yazdırıyorsanız bu seçeneği belirlemeyin.

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i, daha sonra Yazdır sekmesini tıklatın.
 2. Yazdırma seçenekleri altındaki Ters sırada yazdırma onay kutusunu işaretleyin.

GösterBirden çok sayfayı tek sayfaya yazdırma

Birden çok sayfalı belgenin yerleşimini daha iyi görmek için birden çok sayfayı tek bir sayfaya yazdırabilirsiniz. Bunu yapmak için, Microsoft Word sayfaları uygun ölçüde küçültür ve bunları sayfa üzerinde gruplar.

 1. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
 2. Yakınlaştır'ın altında Her kağıt için kutusunda istediğiniz seçeneği tıklatın.

Örneğin, dört sayfalı bir belgeyi tek bir kağıda yazdırmak için 4 sayfa'yı tıklatın.

GösterDosyaya yazdırma

Belgeyi yazıcı yerine bir dosyaya yazdırma, belgeyi başka bir yazıcının okuyabileceği biçimde bir dosya olarak kaydeder.

Örneğin, belgenizin yüksek çözünürlükte yazıcılar kullanan bir ticari yazdırma servisi tarafından basılmasını istiyorsanız, belgeyi bir dosyaya yazdırabilir ve sonra bu dosyayı ticari yazıcıya verebilirsiniz.

 Not   Dosyaya yazdırdığınızda, sonuçta dosyayı, örneğin bir PostScript yazıcı gibi, hangi tür yazıcıda, yazdıracağınızı belirtmelisiniz.

 1. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
 2. Ad kutusunda dosyayı yazdırmak için kullanacağınız yazıcıyı tıklatın.
 3. Dosyaya yazdır onay kutusunu işaretleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 4. Dosyaya yazdır kutusundaki Dosya adı kutusunda bir dosya adı yazın.

Bir dosyaya yazdırdığınızda, Microsoft Word satırlar, sayfa sonları (sayfa sonu: Bir sayfanın bitip diğerinin başladığı nokta. Microsoft Word sizin için bir "otomatik" (veya yumuşak) sayfa sonu ekleyebilir veya "elle" (veya sert) sayfa sonu ekleyerek belirli bir konumda sayfanın zorla sonlandırılmasını sağlayabilirsiniz.) ve yazı tipi aralığı gibi bilgileri korur.

Birden çok kopya veya birden fazla belge yazdırma

GösterBir kerede birden fazla kopya yazdırma

 1. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
 2. Kopya sayısı kutusuna yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin.

 Not   Sonraki kopyanın ilk sayfası yazdırılmadan önce belgenin kopyasının tamamını yazdırmak için Harmanla onay kutusunu seçin. İlk sayfanın tüm kopyalarının yazdırmayı ve sonra devamındaki sayfaların tüm kopyalarını yazdırmayı tercih ediyorsanız, onay kutusunu temizleyin.

GösterBir kerede birden çok belge yazdırma

 1. Standart araç çubuğundan Düğme Görüntüsü simgesini tıklatın.
 2. Yazdırmak istediğiniz belgeleri içeren klasörü açın.
 3. Yazdırmak istediğiniz belgeleri seçin.
 4. Önce Araçlar'ı, sonra Yazdır'ı tıklatın.

Nasıl yapılır bilgisi     Yazdırma hakkında daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları, Internet'e bağlandığınızda görünen Ayrıca Bkz: kutusunda bulabilirsiniz.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003