Şekiller Tablosu oluşturma

Şekiller tablosu (şekiller tablosu: Belgedeki resimler, grafikler, slaytlar veya diğer çizimlerin açıklamalarının listesiyle, açıklamaların bulunduğu sayfaların numaralarını içeren bir liste.) oluşturmak için, içermesini istediğiniz resim yazılarını belirleyin. Şekiller tablosunu oluşturduğunuzda, Microsoft Word, resim yazılarını arar, numaralarına göre sıralar ve şekiller tablosunu belgede görüntüler.

GösterResim Yazısı komutu ile oluşturulmuş resim yazılarını kullanma

 1. Belgenizdeki şekilleri etiketleyin.

GösterSiz tablolar, şekiller, denklemler veya diğer öğeler ekledikçe otomatik olarak resim yazıları ekleme

 1. Ekle menüsünde Başvuru'nun üzerine gelin ve sonra  Resim Yazısı'nı tıklatın.
 2. Otomatik Resim Yazısı'nı tıklatın.
 3. Eklerken resim yazısı koy listesinde Word'ün resim yazısı eklemesini istediğiniz öğeleri seçin.
 4. İstediğiniz diğer seçenekleri seçin.
 5. Belgenizde, resim yazısı eklemek istediğiniz öğeyi ekleyin.

Word otomatik olarak uygun resim yazısını ekler.

 1. İsteğe bağlı bir tanımlama eklemek isterseniz, resim yazısının ardından tıklatın ve istediğiniz metni yazın.

GösterVar olan tabloya, şekle, denkleme veya başka bir öğeye resim yazılarını el ile ekleme

 1. Resim yazısı eklemek istediğiniz öğeyi seçin.
 2. Ekle menüsünde Başvuru'yu seçin ve Resim Yazısı'nı tıklatın.
 3. Etiket listesinde, Word'ün resim yazısı eklemesini istediğiniz öğeyi seçin.
 4. İstediğiniz diğer seçenekleri seçin.
 1. Şekiller tablosunu eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Ekle menüsünde Başvuru'yu seçin, Dizin ve Tablolar'ı ve ardından Şekiller Tablosu sekmesini tıklatın.
 3. Resim Yazısı etiketi kutusunda, şekiller tablosunda derlemek istediğiniz başlık türünü tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Kullanılabilir tasarımlardan birini kullanmak için Biçimler altından bir tasarımı tıklatın.
 • Özel bir şekiller tablosu düzeni tasarlamak için, istediğiniz seçenekleri belirleyin.
 1. Şekiller tablosu seçeneklerinden istediğiniz herhangi birini belirleyin.

GösterÖzel stiller kullanma

Şekil resim yazılarına önceden özel stiller (stil: Adlandırdığınız ve bir küme olarak depoladığınız, yazı tipi, yazı tipi boyutu ve girinti gibi biçimlendirme özellikleri kombinasyonu. Bir stil uyguladığınızda, o stildeki tüm biçimlendirme yönergeleri bir defada uygulanır.) uyguladıysanız, Microsoft Word'ün, şekiller tablosu oluşturması sırasında kullanmasını istediğiniz stil ayarlarını belirtebilirsiniz. Tüm şekil resim yazıları için aynı özel stili kullanmalı ve bu stili yalnızca resim yazıları için kullanmalısınız.

 1. Şekiller tablosunu eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Ekle menüsündeki Başvuru'yu seçin, Dizin ve Tablolar'ı tıklatın ve Şekiller Tablosu sekmesini tıklatın.
 3. Seçenekler'i tıklatın.
 4. Stil onay kutusunu, şekil başlıkları için kullanılan stil adını sonra Tamam'ı tıklatın.
 5. Kullanılabilir tasarımlardan birini kullanmak için Biçimler altından bir tasarımı tıklatın.
 6. Şekiller tablosu seçeneklerinden istediğiniz herhangi birini belirleyin.

 Not   Belgeye resim yazısı veya başka bir metin ekler, siler, taşır veya düzenlerseniz, şekiller tablosunu güncelleştirmeniz gerekir. Örneğin, bir resim yazısını düzenler ve farklı bir sayfaya taşırsanız, şekiller tablosunun bu değiştirilmiş resim yazısını ve sayfa numarasını gösterdiğinden emin olmalısınız. Şekiller tablosunu güncelleştirmek için soluna tıklatın ve F9 tuşuna basın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003