Dizin oluşturma

 1. Dizin girdilerini (dizin girdisi: Belirli bir metni dizinde bir dizinde kapsanmak üzere işaretleyen alan kodu. Metni dizin girdisi olarak işaretlediğinizde, Microsoft Word gizli metin olarak biçimlendirilmiş bir XE (Dizin Girdisi) alanı ekler.) işaretlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

GösterSözcükleri veya tümceleri işaretleme

 1. Var olan metni dizin girişi olarak kullanmak için metni seçin. Kendi metninizi dizin girişi olarak eklemek için dizin girişini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. ALT+ÜSTKRKT+X tuşuna basın.
 3. Asıl dizin girişi oluşturmak için, metni Asıl giriş kutusuna yazın veya düzenleyin. Girişi bir alt giriş (alt giriş: Kendisinden daha denel bir başlığın altında kalan dizin girdisi. Örneğin, "gezegenler" dizin girdisi, "Mars" ve "Venüs" alt girişlerine sahip olabilir.) oluşturarak veya başka bir girişe çapraz başvuru oluşturarak özelleştirebilirsiniz.

 Notlar 

 • Üçüncü düzey girişi eklemek için, iki nokta üst üste (:) işaretinden önce alt giriş metnini ve ardından üçüncü düzey giriş metnini yazın.
 • Girişte @ gibi bir simge kullanmak isterseniz, simgenin hemen ardından ;# (noktalı virgül ardından numara işareti) yazın.
 1. Dizinde görünecek sayfa numaralarının biçimini seçmek için Sayfa numarası biçimi altındaki Kalın veya İtalik onay kutusunu tıklatın. Dizin için metni biçimlendirmek istiyorsanız, Asıl giriş veya Alt giriş kutusunda sağ tıklatın ve Yazı Tipi'ni tıklatın. Kullanmak istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.
 2. Dizin girişini işaretlemek için İşaretle'yi tıklatın. Bu metnin belge içindeki tüm yinelemelerini işaretlemek için Tümünü İşaretle'yi tıklatın.
 3. Fazladan dizin girişleri işaretlemek için metni seçin, Dizin Girişini İşaretle kutusunu tıklatın ve 3'ten 5'e kadar olan adımları tekrarlayın.

GösterSayfa aralığına yayılan metin için girdilerin işaretlenmesi

 1. Dizin girişinin başvurmasını istediğiniz metin aralığını seçin.
 2. Ekle menüsünden, Yer işareti'ni tıklatın.
 3. Yer işareti adı kutusuna ad yazın sonra Ekle'yi tıklatın.
 4. Belgede yer işaretiyle işaretlediğiniz metnin sonunu tıklatın.
 5. ALT+ÜSTKRKT+X tuşuna basın.
 6. Asıl giriş kutusunda, işaretlenmiş metin için dizin girişini yazın.
 7. Dizinde görünecek sayfa numaralarının biçimini seçmek için Sayfa numarası biçimi altındaki Kalın veya İtalik onay kutusunu seçin. Eğer dizin için metni biçimlendirmek istiyorsanız, Asıl giriş veya Alt giriş kutusunda sağ tıklatın ve Yazı Tipi'ni tıklatın. Kullanmak istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.
 8. Seçenekler'in altından, Sayfa aralığı'nı tıklatın.
 9. Yer İşareti kutusuna, 3. adıma yazdığınız yer işareti adını yazın veya seçin.
 10. İşaretle'yi tıklatın.

GösterUyumluluk dosyası kullanarak girdileri otomatik olarak işaretleme

 1. Uyumluluk dosyası (uyumluluk dosyası: Bir dizinde kapsanacak sözcüklerin listesi. Uyumluluk dosyasını Microsoft Word'de dizin girişlerini hızlı bir biçimde işaretlemek için kullanın.) oluşturun.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Tablo Ekle Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 2. İki sütun seçmek için sürükleyin.
 3. İlk sütuna, Microsoft Word'ün aramasını ve dizin girişi olarak işaretlemesini istediğiniz metni girin. Metni, tam olarak belgede göründüğü gibi girdiğinizden emin olun. Sonra SEKME tuşuna basın.
 4. İkinci sütuna, ilk sütundaki metin için dizin girişi yazın. Sonra SEKME tuşuna basın. Bir alt giriş oluşturmak istiyorsanız, iki nokta üst üste (:) işaretinden önce ana girişi ve alt girişi (alt giriş: Kendisinden daha denel bir başlığın altında kalan dizin girdisi. Örneğin, "gezegenler" dizin girdisi, "Mars" ve "Venüs" alt girişlerine sahip olabilir.) yazın.
 5. Her dizin başvurusu ve girişi için 3 ve 4. adımları yineleyin.
 6. Uyumluluk dosyasını kaydedin.

Gösterİpuçları

 • Word'ün dizin haline getirmek istediğiniz tüm metni işaretlediğinden emin olmak için, metnin aramak istediğiniz tüm formlarını listeleyin. Örneğin, sol sütunda üç ayrı hücreye patlamak, patlayış ve patlama, ardından da sağ sütunun karşılık gelen hücrelerine volkanlar yazın.
 • Uyumluluk dosyası oluşturmayı hızlandırmak için önce hem uyumluluk dosyasını hem de dizin haline getirmek istediğiniz belgeyi açın. İki dosyayı birden görmek için Pencere menüsünden Tümünü Düzenle'yi tıklatın. Sonra metni, dizin haline getirmek istediğiniz belgeden uyumluluk dosyasının ilk sütununa kopyalayın.
 1. Dizin haline getirmek istediğiniz belgeyi açın.
 2. Ekle menüsünde Başvuru'nun üzerine gelin, Dizin ve Tablolar'ı ve sonra Dizin sekmesini tıklatın.
 3. Otomatik İşaret'i tıklatın.
 4. Dosya adı kutusuna kullanmak istediğiniz uyumluluk dosyasının adını girin.
 5. 'ı tıklatın.

Word, uyumluluk dosyasının ilk sütununda metnin her tam yinelenişi için belgenin içinde arama yapar, sonra ikinci sütundaki metni dizin girişi olarak kullanır. Word, her paragraftaki girişin yalnızca ilk yinelenişini işaretler.

 Not   Microsoft Word, her işaretli dizin girişini gizli metin (gizli metin: Belirtilen metni göstermenize veya gizlemenize olanak sağlayan karakter biçimlendirmesi Microsoft Word gizli metinleri noktalı alt çizgiyle belirtir.) biçiminde bir XE (Dizin Girişi) alanı olarak ekler. XE alanlarını göremezseniz, Standart araç çubuğu (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) üzerinde, Göster/Gizle'yi Paragraf işareti Düğme görüntüsü tıklatın.

 1. Tamamlanmış dizini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Belgenin doğru olarak sayfalandırıldığından emin olmak için alan kodlarını ve gizli metni gizlemeniz gerekir. XE (Metin Girişi) alanları görülebiliyorsa, Standart araç çubuğunda Göster/Gizle Paragraf işareti Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 3. Ekle menüsünde Başvuru'yu seçin, Dizin ve Tablolar'ı ve ardından Dizin sekmesini tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Kullanılabilir tasarımları kullanmak için Biçimler kutusunda bir tasarımı tıklatın.
 • Özel bir dizin düzeni tasarlayın.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Biçimler kutusunda, Şablondan seçeneğini, sonra Değiştir'i tıklatın.
 2. Stiller kutusunda, değiştirmek istediğiniz stili ve sonra Değiştir'i tıklatın.
 3. Şablonunuza (şablon: Bitmiş dosyaların stili ve sayfa yerleşimi gibi öğeleri şekillendirmeye yarayan yapıyı ve araçları içeren dosya veya dosyalar. Örneğin Word şablonları tek bir belgeyi şekillendirebilir ve FrontPage şablonları bir Web sitesinin tamamını şekillendirebilir.) yeni stil tanımını eklemek için, Şablona ekle onay kutusunu işaretleyin.
 4. Biçimlendirme altında istediğiniz seçeneği belirleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 5. Stil iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.
 1. Başka dildeki bir metin için dizin oluşturuyorsanız, bu dili Dil kutusunda tıklatın.
 2. İstediğiniz diğer dizin seçeneklerini belirleyin.

Dizini güncelleştirmek için alanın solunu tıklatın ve F9 tuşuna basın.

 Notlar 

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003