Tablodaki hücreleri tek hücre olarak birleştirme

Aynı satır veya sütundaki iki veya daha çok hücreyi (hücre: Çalışma sayfası veya tabloda, bir satır ile sütunun kesişiminden oluşan, bilgi girdiğiniz bir kutu.) tek hücre olarak birleştirebilirsiniz. Örneğin, birkaç sütuna yayılan bir tablo başlığı oluşturmak için birkaç hücreyi yatay olarak birleştirebilirsiniz.

  1. Birleştirmek istediğiniz hücreleri seçin.

GösterNasıl Yapılır?

Bir tablonun (tablo: Sayıları ve diğer öğeleri hızlı başvuru ve çözümleme için görüntülemek üzere kullanılan bir veya birden fazla hücre satırı. Tablodaki öğeler, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir.) bazı parçaları yalnızca Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) bulunan Göster/Gizle Paragraf işareti  Düğme görüntüsü tıklatılarak tüm biçimlendirme işaretleri görüntülendiğinde görülebilir.

Bunu seçmek için:

Hücre

Hücrenin (hücre: Çalışma sayfası veya tabloda, bir satır ile sütunun kesişiminden oluşan, bilgi girdiğiniz bir kutu.) sol kenarını tıklatın.

Tablo hücresi seçin

Satır

Fareyi satırın soluna doğru tıklatın.

Tablo satırını seçin

Sütun

Sütunun üst kılavuzunu veya kenarlığını tıklatın.

Tablo sütununu seçin

Birden çok hücre, satır veya sütun

Hücre, satır veya sütunun üzerinden sürükleyin. 

Veya, aynı sırada olmayan birden çok öğeyi seçin. Önce istediğiniz ilk hücreyi, satırı veya sütunu sonra CTRL tuşuna basarak istediğiniz diğer hücreleri, satırları veya sütunları tıklatın. 

Sonraki hücredeki metin

SEKME tuşuna basın.

Önceki hücredeki metin

ÜST KARAKTER+SEKME tuşlarına basın

Tüm tablo

Sayfa düzeni görünümünde (Sayfa Düzeni görünümü: Belge veya başka nesnenin yazdırıldığı zaman görünecek şekli. Örneğin, üstbilgiler, altbilgiler, sütunlar ve metin kutuları gerçek konumlarında görünür.), Tablo taşıma tutamacını Dört başlı ok tutamacı tıklatın veya tüm tablo üzerinden sürükleyin.

 Not   Aynı zamanda, tablo üzerinde tıklattıktan sonra, Tablo  menüsünde Seç  komutlarını veya klavye kısayollarını kullanarak satır, sütun veya tüm tabloyu seçebilirsiniz.

  1. Tablo menüsünde, Hücreleri Birleştir Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.

 Not   Çok sayıda satıra yayılan, dikey olarak yönlendirilmiş bir tablo başlığı oluşturmak için sütundaki birkaç hücreyi birleştirdiğinizde, başlık metninin yönelimini değiştirmek için Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Metin Yönünü Değiştir Düğme görüntüsü simgesini tıklatın. Metnin yönünü değiştirip belgeyi Web sayfası olarak kaydederseniz, sayfayı tarayıcıda (tarayıcı: HTML dosyalarını yorumlayan, onları Web sayfaları olarak biçimlendiren ve görüntüleyen yazılım. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüleri izleyebilir, dosyaları aktarabilir ve Web sayfalarında katıştırılmış ses veya video dosyalarını çalabilir.) görüntülediğinizde metin değişmiş olarak görünmez.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003