Bir tablodan hücre, sıra veya sütun silme

  1. Silmek istediğiniz hücre (hücre: Çalışma sayfası veya tabloda, bir satır ile sütunun kesişiminden oluşan, bilgi girdiğiniz bir kutu.), satır veya sütunları seçin.

GösterNasıl Yapılır?

Bir tablonun (tablo: Sayıları ve diğer öğeleri hızlı başvuru ve çözümleme için görüntülemek üzere kullanılan bir veya birden fazla hücre satırı. Tablodaki öğeler, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir.) bazı parçaları yalnızca, Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) bulunan Göster/Gizle Paragraf işareti  Düğme görüntüsü tıklatılarak tüm biçimlendirme işaretleri görüntülendiğinde görülebilir.

Bunu seçmek için:

Hücre

Hücrenin sol kenarını tıklatın.

Tablo hücresi seçin

Satır

Fareyi satırın soluna doğru tıklatın.

Tablo satırını seçin

Sütun

Sütunun üst kılavuzunu veya kenarlığını tıklatın.

Tablo sütununu seçin

Birden çok hücre, satır veya sütun

Hücre, satır veya sütunun üzerinden sürükleyin. 

Veya, aynı sırada olmayan birden çok öğeyi seçin. Önce istediğiniz ilk hücreyi, satırı veya sütunu sonra CTRL tuşuna basarak istediğiniz diğer hücreleri, satırları veya sütunları tıklatın. 

Sonraki hücredeki metin

SEKME tuşuna basın.

Önceki hücredeki metin

ÜST KARAKTER+SEKME tuşlarına basın

Tüm tablo

Sayfa düzeni görünümünde (Sayfa Düzeni görünümü: Belge veya başka nesnenin yazdırıldığı zaman görünecek şekli. Örneğin, üstbilgiler, altbilgiler, sütunlar ve metin kutuları gerçek konumlarında görünür.), Tablo taşıma tutamacını Dört başlı ok tutamacı tıklatın veya tüm tablo üzerinden sürükleyin.

 Not   Aynı zamanda, tablo üzerinde tıklattıktan sonra, Tablo  menüsünde Seç  komutlarını veya klavye kısayollarını kullanarak satır, sütun veya tüm tabloyu seçebilirsiniz.

  1. Tablo menüsünden Sil'in üzerine gelin ve sonra Sütunlar'ı, Satırlar'ı veya Hücreler'i tıklatın.
  2. Hücre siliyorsanız, istediğiniz seçeneği tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003