Yazım denetimi, dilbilgisi ve diğer sağlama araçlarında sorun giderme

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Yazım denetimi ve dilbilgisi

GösterYazım denetleyicisi, belgemde özel hatalar bulamadı ve dalgalı alt çizgi ile işaretlemedi.

Aşağıdaki çözümleri deneyin:

 • Otomatik yazım denetleyicisini açın ve belgeye yazmaya başlayın. Yazım denetleyicisi, varolan herhangi bir metni denetlemenin yanı sıra, yeni metni de siz yazarken denetler ve olası yazım hatalarını dalgalı kırmızı alt çizgilerle işaretler. Dalgalı alt çizgi görmüyorsanız, bunları etkinleştirin.
 • Belgenin bir kısmını seçmediğinizden emin olun. Metni seçtiyseniz, yazım denetleyicisi yalnızca seçili metni denetler. Yazım denetleyicisi, belgenin geri kalanını denetlemek isteyip istemediğinizi sorduğunda Evet'i tıklatın.
 • Dekoratif veya simge yazı tipinin dışında bir yazı tipi kullanın. Yazım denetleyicisi dekoratif veya simge yazı tipi ile biçimlendirilmiş metni denetlemez. Böyle bir metne farklı bir yazı tipi uygulayabilirsiniz ve sonra yazım denetimini yineleyebilirsiniz.
 • Belgeyi yeniden denetleyin. Yazım denetleyicisini etkileyen bir eylem yapmış olabilirsiniz. Belgeyi yeniden denetlemek için Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın ve sonra Yazım Denetimi ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın. Belgeyi Denetle veya Belgeyi Yeniden Denetle'yi tıklatın. Daha sonra, yazım denetimini yineleyin.
 • Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma seçeneğini uygulamayın. Yazım denetleyicisi, Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma seçeneğinin uygulandığı metni denetlemez.

Metinden bu seçeneği kaldırmak için metni seçin, Araçlar menüsünde Dil'in üzerine gidin ve Dili Ayarla'yı tıklatın. Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma onay kutusunun işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın. Daha sonra yazım denetimini yineleyin.

Metnin bu biçimde olup olmadığından emin değilseniz, anlamak için metni seçin ve sonra Biçim menüsünde Biçimlendirmeyi Göster'i tıklatın.

GösterDilbilgisi denetleyicisi, belgemde özel hatalar bulamadı ve dalgalı alt çizgi ile işaretlemedi.

Microsoft Word, metnin kapsamlı bir çözümlemesini yaparak olası sorunları gösteren bir "doğal dil" dilbilgisi denetleyicisi sağlar. Dilbilgisi denetleyicisi sorun göstermezse, bunun nedeni sık karşılaşılan veya karakteristik sorunları göstermek üzere tasarlanmış olması olabilir.

Bunun bir nedeni de, dilbilgisi denetleyicisinin bazı tümcelerin doğru dil yapılarına karar verememesi olabilir. Ayrıca, bazı dillerde dilbilgisi denetleyicisi, belge içinde tümce kesimleri içeren bölümleri denetlemez: üstbilgiler, altbilgiler (üstbilgi ve altbilgi: Metin veya grafiklerden oluşabilen üstbilgi bölümdeki her sayfanın üstünde görünür. Altbilgi her sayfanın altında görünür. Üstbilgiler ve altbilgiler çoğunlukla sayfa numaraları, bölüm başlıkları, tarihler ve yazar adlarını içerir.), açıklamalar (açıklama: Yazarın veya gözden geçirenin belgeye eklediği bir not veya ek açıklama. Microsoft Word açıklamayı belgenin kenar boşluğunda veya Gözden Geçirme Bölmesi'ndeki bir balonda görüntüler.) veya tırnak içine alınmış metin.

Dilbilgisi denetleyicisi, asıl belge metninde bulunan temel hataları göstermiyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin:

 • Otomatik dilbilgisi denetleyicisini açın ve belgeye yazmaya başlayın. Dilbilgisi denetleyicisi, varolan herhangi bir metni denetlediği gibi, yeni metni de siz yazarken denetler ve olası yazım hatalarını dalgalı kırmızı alt çizgilerle işaretler. Dalgalı alt çizgi görmüyorsanız, etkinleştirebilirsiniz.
 • Dilbilgisini bir kerede denetleyin. Dilbilgisi denetiminin açık olduğundan emin olun. Araçlar menüsünde, önce Seçenekler'i tıklatın, sonra Yazım Denetimi ve Dilbilgisi sekmesinde Dilbilgisi ve Yazım denetimini birlikte yap onay kutusunu seçin.

Ayrıca, bir yazım denetimi sırasında Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunda Dilbilgisini denetle onay kutusunu seçerek dilbilgisi denetleyicisini etkinleştirebilirsiniz.

 • Belgenin bir kısmını seçmediğinizden emin olun. Metni seçtiyseniz, dilbilgisi denetleyicisi yalnızca seçili metni denetler. Dilbilgisi denetleyicisi, belgenin geri kalanını denetlemek isteyip istemediğinizi sorduğunda Evet'i tıklatın.
 • Belirli dilbilgisi veya yazma stillerine ilişkin kuralları etkinleştirin. Araçlar menüsünde Seçenekler'i, daha sonra Yazım Denetimi ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın, sonra Ayarlar'ı tıklatın. Dilbilgisi ve stil seçenekleri kutusunda istediğiniz kurallara ilişkin onay kutularını seçin. Daha sonra dilbilgisi denetimini yineleyin.
 • Belgeyi yeniden denetleyin. Dilbilgisi denetleyicisini etkileyebilecek bir işlem gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i, daha sonra Yazım Denetimi ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın. Belgeyi Denetle'yi veya Belgeyi Yeniden Denetle'yi tıklatın. Daha sonra, dilbilgisi denetimini yineleyin.
 • Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma seçeneğini uygulamayın. Yazım denetleyicisi, Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma seçeneğinin uygulandığı metni denetlemez.

Metinden bu seçeneği kaldırmak için metni seçin, Araçlar menüsünde Dil'in üzerine gidin ve Dili Ayarla'yı tıklatın. Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma onay kutusunun işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın. Daha sonra yazım denetimini yineleyin.

Metnin bu biçimde olup olmadığından emin değilseniz, anlamak için metni seçin ve sonra Biçim menüsünde Biçimlendirmeyi Göster'i tıklatın.

GösterYazım veya dilbilgisi denetleyicisi doğru metni işaretler.

Aşağıdaki çözümleri deneyin:

 • Özel terimler veya özel olarak büyük harfle yazılanları özel sözlüğe ekleme. Yazım denetleyicisini kullandığınızda belgenizdeki sözcükleri kendi ana sözlüğündeki sözcüklerle karşılaştırır. Ana sözlük en sık kullanılan sözcükleri içerir, ancak, doğru adları, teknik terimleri, zıt anlamlıları ve benzer terimleri içermeyebilir. Ayrıca, bazı sözcükler ana sözlüktekinden farklı olarak belgede büyük harfle yazılabilir. Özel olarak büyük harfle yazılan sözcükleri özel sözlüğe ekleyerek, yazım denetiminin bunları işaretlemesini engelleyebilirsiniz.
 • Özel dilbilgisi veya yazım stili kurallarını kapatma. Microsoft Word, metnin kapsamlı bir çözümlemesini yaparak olası sorunları gösteren bir "doğal dil" dilbilgisi denetleyicisi sağlar. Dilbilgisi denetleyicisi bir tümcenin doğru dil yapısını belirleyemezse ya da sözcüğün büyük harfle yazılıp yazılmayacağından emin olmazsa, yanlış bir şekilde hata işareti verebilir veya yanlış öneriler sunabilir. Dilbilgisi denetleyicisi düzeltmek istemediğiniz hatalar gösterirse, daha az kısıtlayıcı olmaları için dilbilgisi ve yazı stili kurallarını özelleştirebilirsiniz.
 • Word'ü başka bir dilde denetleme yapmak üzere ayarlama. Metni başka bir dilde denetlemek isterseniz, bu dil için yazım ve dilbilgisi araçları yüklemeniz ve sonra dili düzenleme için etkinleştirmeniz gerekir. Bundan sonra, Word belgelerinizdeki dili otomatik olarak bulabilecek ve doğru yazım ve dilbilgisi araçlarını kullanacaktır.

Word'ün gösterdiği olası dilbilgisi hataları hakkında daha fazla bilgi almak için Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunda Açıkla'yı tıklatın.

GösterYazım denetçisi büyük harflerle yazılmış sözcükleri denetlemedi.

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i, daha sonra Yazım Denetimi ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın.
 2. Büyük harfli sözcükleri yoksay onay kutusunu temizleyin.
 3. Daha sonra, yazım denetimini yineleyin.

GösterYazım denetleyicisi yanlış yazılmış sözcüğü belgenin her yerinde değiştirmedi.

Yazımın tümünü bir defada denetlerseniz, yanlış yazılmış sözcüğü her yinelenişinde değiştirmek için Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusu içindeki Tümünü Değiştir düğmesini tıklatabilirsiniz. İletişim kutusunu tüm belgeyi denetlemeden kapatırsanız, yazım denetleyicisi denetlenmemiş kısımdaki hataları düzeltmeyecektir.

GösterBaşka dildeki metni denetlemeyi denediğimde, Word sözlük veya diğer sağlama araçlarını bulamıyor.

Metni başka bir dilde denetlemek isterseniz, bu dil için yazım ve dilbilgisi araçlarını yüklemeniz ve dilin düzenleme için etkinleştirildiğinden emin olmanız gerekir. Bundan sonra, Microsoft Word, belgenizdeki dili otomatik olarak bulacak ve doğru yazım ve dilbilgisi araçları kullanacaktır.

GösterYazım denetleyicisi veya eş anlamlılar uygun olmayan bir terim önerdi.

Yazım denetleyicisi tanıyamadığı bir sözcükle karşılaştığında, sözlükte yazımı en yakın olan sözcükleri bulur ve en çok benzeyenleri vurgulayarak listeler. Listede yalnızca yazılışları benzeyen sözcükler bulunur ve anlam olarak uygun olmayan sözcükler tamamen tesadüfidir.

Eş anlamlılar, aradığınız sözcüğün eş anlamlılarını listeler ve yazdığınız sözcüğe en yakın olan vurgulanır. Yazım denetleyicisinde, uygun olamayan sözcük örnekleri tesadüfidir.

GösterWord'ün metnimi neden dilbilgisi açısından yanlış olarak işaretlediğini anlamadım.

Microsoft Word'ün metninizi işaretlerken kullandığı dilbilgisi kuralı hakkında daha fazla bilgi için Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunda Açıkla'yı tıklatın. Yazım denetimi yaparken Word'ün kullandığı kuralları değiştirmek için Araçlar menüsünde Seçenekler'i daha sonra Yazım Denetimi ve Dilbilgisi sekmesinde Ayarlar'ı tıklatın. Burada, istediğiniz dilbilgisi ve stil seçeneklerini seçin.

GösterWord'de bazı yazım denetimi seçeneklerini değiştirdiğimde, değişiklikler Outlook'da görülmüyor.

Word'ü e-posta düzenleyiciniz olarak kullandığınızda, bazı yazım denetimi seçenekleri yalnızca Microsoft Word ve Microsoft Outlook arasında paylaşılır. Word'ü e-posta düzenleyicisi olarak kullanmazsanız, Word'de aşağıdaki ayarları değiştirdiğinizde Outlook ayarları etkilenmeyecektir:

 • Her zaman düzeltme öner
 • BÜYÜK HARFLİ sözcükleri yoksay
 • Sayı içeren sözcükleri yoksay

GösterOtomatik yazım ve dilbilgisi denetimini kapattım ancak Yazım ve Dilbilgisi Denetimi Durum simgesi hala durum çubuğunun üzerinde.

Yazım ve dilbilgisi denetimi seçeneklerini kapattığınızda, dilbilgisi denetimi akıllı etiketleri (akıllı etiketler: Tanınmış ve belirli bir türe ait olacak şekilde etiketlenmiş veriler. Örneğin, bir kişi adı veya son kullanılan Microsoft Outlook e-posta alıcısı tanınabilen ve bir akıllı etiketle etiketlendirilebilen bir veri türüdür.) tanımak için çalışmaya devam eder.

Yazım ve dilbilgisi denetimlerini tamamen kapatmak istiyorsanız, akıllı etiketleri de kapatmanız gerekir.

 1. Araçlar menüsünde Otomatik Düzelt Seçenekleri'ni tıklattıktan sonra Akıllı Etiketler sekmesini tıklatın.
 2. Metni akıllı etiketlerle etiketle onay kutusunun işaretini kaldırın.

Özel sözlükler

GösterÖzel sözlüğe sözcük ekleyemiyorum.

GösterDaha önce özel sözlüklerle çalışırken Not Defteri kullanıyordum.

Microsoft Word, özel sözlükler üzerinde çalışma yöntemlerini kolaylaştırarak, ayrı bir düzenleyici kullanılmasına gerek kalmamasını sağladı. Artık, Not Defteri kullanılması önerilmemektedir.

GösterSözcükleri özel sözlüğe ekledim ancak yazım denetçisi bunları işaretlemeye devam ediyor.

Yazım denetimi sırasında özel sözlük kullanmadan önce, Özel Sözlükler iletişim kutusunda adının yanındaki onay kutusunu seçerek etkinleştirmeniz gerekir.

Ayrıca, başka bir program çalışırken özel sözlüğe bir sözcük eklerseniz, eklediğiniz sözcük ancak Microsoft Word'ü yeniden başlattığınızda görünür.

Otomatik dil algılama

GösterWord, dilimi doğru algılamıyor.

 • Microsoft Office Dil Ayarları aracını kullanarak dili düzenleme için etkinleştirdiğinizden emin olun.
 • Bu dilde, beş veya daha fazla sözcük içeren en az bir tümce yazın. Daha fazla yazdıkça doğru algılama olasılığı yükselecektir.
 • Metin birkaç dilin karışımını içerebilir. Microsoft Word metnin dilini belirlemek için onu tümce tümce değerlendirir. Bir tümcede birden fazla dilde sözcük veya birçok bilimsel terim veya diğer özel terimler varsa, Word belge için varsayılan dili uygulayabilir veya önceki tümcenin dilini uygulayabilir. Sözcük, farklı dilde olması nedeniyle dalgalı alt çizgiye sahipse, doğru dili uygulayabilirsiniz. Sözcüğü sağ tıklatın, kısayol menüsünden (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Dil'i tıklatın ve sonra istediğiniz dili tıklatın.
 • Word'ün algıladığı dil diğer dilden çok az farklı olabilir, örneğin, Norveççe ve Danca veya İspanyolca ile Portekiz İspanyolcası. Yazılırken çok küçük farklılıkları olan dillerde, özellikle tümce içinde bir kaç sözcük varsa, Word doğru dili tanımlayamayabilir.

Benzer iki dil düzenleme için etkinleştirilmişse ve siz yalnızca bir dilde metin yazıyorsanız, kullanmadığınız dili devre dışı bırakmayı deneyin.

 • Yukarıdaki önerilerden hiçbiri doğru dil algılamasını sağlamazsa, dil biçimini el ile uygulayabilirsiniz (Araçlar menüsü, Dil alt menüsü, Dil Ayarla komutu).

GösterWord, artık dilimi algılamıyor.

 • Seçtiğiniz dil Microsoft Word tarafından desteklenmiyor olabilir.

GösterWord'ün otomatik olarak algılayabildiği diller

 • Arapça
 • Çince (Basitleştirilmiş)
 • Çince (Geleneksel)
 • Danca
 • Felemenkçe
 • İngilizce
 • Fince
 • Fransızca
 • Almanca
 • Yunanca
 • İbranice
 • İtalyanca
 • Japonca
 • Korece
 • Norveç Dili
 • Polonyaca
 • Portekizce
 • Rusça
 • İspanyolca
 • İsveççe
 • Tay Dili
 • Microsoft Office Dil Ayarları aracını kullanarak dili düzenleme için etkinleştirdiğinizden emin olun.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003