Klavye kısayolları

Bu Yardım konusunda tanımlanan kısayol tuşları, ABD klavye düzeni ile ilgilidir. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara doğrudan karşılık gelmeyebilir.

İki veya daha fazla tuşun aynı anda basıldığı klavye kısayolları için, basılacak tuşlar Microsoft Word Yardımı'nda artı işaretiyle (+) ayrılır. Bir tuşun hemen ardından başka bir tuşa basılan klavye kısayolları için, basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Konuyu yazdırmak için, SEKME tuşuna basarak Tümünü Göster'i seçin, ENTER tuşuna basın ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

Yardım görev bölmesi ve Yardım penceresi

GösterYardım görev bölmesini ve Yardım penceresini kullanma

Yardım görev bölmesi, tüm Office Yardım içeriğine erişim sağlar ve Microsoft Word'ün bir parçası olarak görüntülenir. Yardım penceresi konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler ve Word'ün yanında, ancak Word'den ayrı bir pencere olarak görüntülenir.

Yardım görev bölmesinde

F1 tuşu

Yardım görev bölmesini görüntüler.

F6 tuşu

Yardım görev bölmesi ve Word arasında geçiş yapar.

SEKME tuşu

Yardım görev bölmesinde bir sonraki öğeyi seçer.

ÜSTKRKT+SEKME

Yardım görev bölmesinde bir önceki öğeyi seçer.

ENTER tuşu

Seçili öğe için eylemi gerçekleştirir.

AŞAĞI OK ve YUKARI OK

İçindekiler tablosunda, sırayla, bir sonraki ve bir önceki öğeyi seçer.

SAĞ OK ve SOL OK

İçindekiler tablosunda, sırayla öğeyi genişletir veya daraltır.

ALT+SOL OK

Önceki görev bölmesine döner.

ALT+SAĞ OK

Sonraki görev bölmesine ilerler.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Görev bölmeleri menüsünü açar

CTRL+F1

Geçerli görev bölmesini kapatır ve yeniden açar.

SAĞ OK

Bir +/- listesini genişletir.

SOL OK

Bir +/- listesini daraltır.

Yardım penceresinde

SEKME

Sonraki gizli metin ya da köprüyü veya konunun üzerindeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle'yi seçer.

ÜSTKRKT+SEKME

Önceki gizli metin ya da köprüyü veya bir Microsoft Office Web sitesi makalesinin üzerindeki Tarayıcı Görünümü düğmesini seçer.

ENTER

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için eylemi gerçekleştirir.

ALT+SOL OK

Önceki Yardım konusuna döner.

ALT+SAĞ OK

Sonraki Yardım konusuna ilerler

CTRL+P

Geçerli Yardım konusunu yazdırır.

YUKARI OK ve AŞAĞI OK

Geçerli durumda görüntülenen Yardım konusu içinde, sırasıyla yukarı ve aşağıya küçük miktarlarda kaydırma yapar.

PAGE UP ve PAGE DOWN

Geçerli durumda görüntülenen Yardım konusu içinde, sırasıyla yukarı ve aşağıya daha büyük miktarlarda kaydırma yapar.

ALT+U

Yardım penceresinin Word'den ayrı (döşenmemiş) haldeyken Word'e bağlı (döşenmiş) hale gelmesini sağlar.

ÜSTKRKT+F10

Yardım penceresinin konut menüsünü görüntüler; odağın Yardım penceresinde olmasını gerektirir (Yardım penceresinde bir öğeyi tıklatın).

Menüler, araç çubukları, görev bölmeleri ve iletişim kutuları

GösterMenülere ve araç çubuklarına erişme ve kullanma

F10 veya ALT

Menü çubuğunu (menü çubuğu: Başlık çubuğunun altındaki, menülerin adlarını içeren yatay çubuk. Menü çubuğu yerleşik menü çubuğu veya bir özel menü çubuğu olabilir.) seçer veya açık menüyü ve alt menüyü aynı anda kapatır.

CTRL+SEKME veya CTRL+ÜSTKRKT+SEKME

Menü çubuğunu seçmek için F10 veya ALT tuşuna bastıktan sonra bir görev bölmesi veya araç çubuğunu seçin. Tuşlara art arda basıldığında odak, açık araç çubukları, menü çubukları ve görev bölmesi arasında dolaşır.

SEKME veya ÜSTKRKT+SEKME

Araç çubuğu (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) veya menü çubuğu seçildiğinde, sonraki veya önceki düğmeyi veya menüyü seçer.

ENTER

Seçilen menüyü açar veya seçilen düğme veya komut için eylemi gerçekleştirir.

ÜSTKRKT+F10

Seçilen öğe için kısayol menüsünü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) görüntüler.

ALT+ARA ÇUBUĞU

Başlık çubuğu kısayol menüsünü görüntüler.

AŞAĞI OK veya YUKARI OK

Menü veya alt menü (alt menü: Kullanıcı daha yüksek düzeydeki bir menüde bulunan bir komutun üzerine geldiğinde görünen bir menü.) açıksa, sonraki veya önceki komutu seçer.

SOL OK veya SAĞ OK

Soldaki veya sağdaki menüyü seçer. Alt menü açık olduğunda, ana menü ve alt menü arasında geçiş yapar.

HOME veya END

Menüdeki veya alt menüdeki ilk veya son komutu seçmekte kullanılır.

ESC

Açık menüyü kapatır. Alt menü açıksa, yalnızca alt menüyü kapatır.

ÜSTKRKT+AŞAĞI OK

Seçili menüyü açar.

CTRL+AŞAĞI OK

Kısaltılmış menü açık olduğunda, tam komut kümesini görüntüler.

ALT+CTRL+= (eşit işareti)

Menüye bir araç çubuğu düğmesi ekler. Bu kısayol tuşunu yazıp bir araç çubuğu düğmesini tıklattığınızda, Microsoft Word, düğmeyi uygun menüye ekler. Örneğin, Madde İşaretleri komutunu Biçim menüsüne eklemek için Biçimlendirme araç çubuğunda Madde İşaretleri'ni Düğme görüntüsü tıklatın.

ALT+CTRL+- (çizgi)

Menüden komut kaldırır. Bu kısayol tuşuna basıp bir menü komutu seçtiğinizde, komut kaldırılır. İstediğinizde, menü komutunu menüye yeniden ekleyebilirsiniz.

ALT+CTRL++ (sayısal tuş takımındaki artı tuşu)

Bir menü komutu için kısayol tuşunu özelleştirir. Bu kısayol tuşuna basıp bir menü komutu seçtiğinizde, kısayol tuşu ekleyebileceğiniz, kaldırabileceğiniz veya kısayol tuşunu değiştirebileceğiniz Klavye Özelleştir iletişim kutusu açılır.

 Not   Menü çubuğundaki bir menü komutunu seçmek için klavyeyi kullanabilirsiniz. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın. İstediğiniz komutu içeren menü adında altı çizili olan harfe basın. Görünen menü içinden istediğiniz komutun adındaki altı çizili harfe basın.

GösterGörev bölümlerine erişme ve kullanma

CTRL+F1

Görev bölmesini açar veya geçerli görev bölmesini gizler.

F6

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) geçer. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

Not      F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak menü çubuğuna odaklanmayı ve sonra görev bölmesine ulaşmak için CTRL+SEKME tuşlarına basmayı deneyin. Buna ek olarak, Biçimlendirmeyi Göster görev bölmesinden bir iletişim kutusunu açarsanız, iletişim kutusunu kapattıktan sonra odak, görev bölmesi yerine belgenizde olabilir. Görev bölmesine dönmek için F6 veya CTRL+SEKME tuşlarını kullanabilirsiniz.

CTRL+SEKME

Bir menü veya araç çubuğu (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) etkin olduğunda, bir görev bölmesine gider. (CTRL+SEKME tuşlarına bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Görev bölmeleri menüsünü açar

ALT+HOME

Başlarken görev bölmesine gider.

ALT+SOL OK

Açtığınız görev bölmelerinin dizisini tersine çevirir.

ALT+SAĞ OK

Açtığınız görev bölmelerinin dizisini yineler.

ESC

Menü açıksa kapatır veya belgeye döner.

SEKME veya ÜSTKRKT+SEKME

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seçer.

AŞAĞI OK veya YUKARI OK

Seçili alt menüdeki seçimler arasında dolaşır; seçenekler grubu içindeki belirli seçenekler arasında dolaşır.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Seçili menüyü açar veya seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştirir.

ÜSTKRKT+F10

Belgede bir kısayol menüsü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) açar; seçili galeri öğesi için bir aşağı açılır menü açar.

HOME veya END

Menü veya alt menü görünürken, menü veya alt menüdeki ilk veya son komutu seçer.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma yapar.

CTRL+SAĞ OK veya CTRL+SOL OK

Galeri listesindeki daraltılabilir öğeyi genişletir veya daraltır.

CTRL+HOME veya CTRL+END

Seçili galeri listesinin altına veya üstüne gider.

GösterAraç çubuklarını, menüleri ve görev bölmelerini yeniden boyutlandırma ve taşıma

 1. Menü çubuğunu (menü çubuğu: Başlık çubuğunun altındaki, menülerin adlarını içeren yatay çubuk. Menü çubuğu yerleşik menü çubuğu veya bir özel menü çubuğu olabilir.) seçmek için ALT tuşuna basın.
 2. Bir araç çubuğunu (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) veya görev bölmesini (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) seçmek için CTRL+SEKME tuşlarına art arda basın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterAraç çubuğunu yeniden boyutlandırma

 1. Araç çubuğunda, Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için, CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 2. Boyutlandır komutunu seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. Araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Boyutu bir defada bir piksel değiştirmek için CTRL ile aynı anda ok tuşlarına basın.

GösterAraç çubuğunu taşıma

 1. Araç çubuğunda, Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için, CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 2. Taşı komutunu seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. Araç çubuğunu konumlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Bir defada bir piksel taşımak için CTRL ile aynı anda ok tuşlarına basın. Araç çubuğunu çıkartmak için, Aşağı Ok tuşuna art arda basın. Araç çubuğunu dik olarak sol veya sağ tarafa yerleştirmek için, araç çubuğu en sol veya en sağ taraftayken sırasıyla SOL OK veya SAĞ OK tuşlarına basın.

GösterGörev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. Görev bölmesinde bir ek komutlar menüsü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 2. AŞAĞI OK tuşunu kullanarak Boyutlandır komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.
 3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Boyutu bir defada bir piksel değiştirmek için CTRL ok tuşlarını kullanın.

GösterGörev bölmesini taşıma

 1. Görev bölmesinde bir ek komutlar menüsü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 2. AŞAĞI OK tuşunu kullanarak Taşı komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.
 3. Görev bölmesini konumlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Boyutu bir defada bir piksel taşımak için CTRL ok tuşlarını kullanın.

 Not    Görev bölmesini yukarıda araç çubuklarının arasına veya aşağıda durum çubuğuna taşırsanız, bölme kendisini çubuklara ekler ve yatay olarak yeniden yönlendirir. Görev bölmesini dikey konumuna döndürmek için, ok tuşlarını kullanarak çubuklardan uzaklaştırın.

 1. Taşımayı veya yeniden boyutlandırmayı bitirdiğinizde ESC veya ENTER tuşuna basın.

Gösterİletişim kutularını kullanma

ALT+F6

Bu davranışı destekleyen, Bul ve Değiştir gibi iletişim kutularında açık iletişim kutusundan belgeye döner.

SEKME tuşu

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gider.

ÜSTKRKT+SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gider.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gider.

CTRL+ÜSTKRKT+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gider.

Ok tuşları

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşır.

ARA ÇUBUĞU

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirir; seçili onay kutusunu işaretler veya temizler.

Aşağı açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Kapalıysa listeyi açar ve listede o seçeneğe gider.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçeneği seçer; onay kutusunu işaretler veya temizler.

ALT+AŞAĞI OK

Seçili aşağı açılır listeyi açar.

ESC

Seçili aşağı açılır listeyi kapatır; komutu iptal eder ve iletişim kutusunu kapatır.

ENTER

Seçili komutu çalıştırır.

Gösterİletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu (yol: İşletim sisteminin bir klasör veya dosyayı bulmak için kullandığı yol; örneğin, C:\Ev giderleri\\Mart.doc) gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

HOME

Girişin başına gider.

END

Girişin sonuna gider.

SOL OK veya SAĞ OK

Bir karakter sola veya sağa gider.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sola gider.

CTRL+SAĞ OK

Bir sözcük sağa gider.

ÜSTKRKT+SOL OK

Soldaki bir karakteri seçer veya seçimi kaldırır.

ÜSTKRKT+SAĞ OK

Sağdaki bir karakteri seçer veya seçimi kaldırır.

CTRL+ÜSTKRKT+SOL OK

Soldaki bir sözcüğü seçer veya seçimi kaldırır.

CTRL+ÜSTKRKT+SAĞ OK

Sağdaki bir sözcüğü seçer veya seçimi kaldırır.

ÜSTKRKT+HOME

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçer.

ÜSTKRKT+END

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçer.

Göster, Farklı Kaydet ve Resim Ekle iletişim kutularını kullanma

CTRL+F12

iletişim kutusunu görüntüler.

F12

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

ALT+1

Önceki klasöre gider (Düğme görüntüsü ).

ALT+2

Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açar (Bir Düzey Yukarı düğmesi Düğme görüntüsü ).

ALT+3

İletişim kutusunu kapatır ve World Wide Web (World Wide Web (WWW): Internet'in yalnızca metin değil, aynı zamanda grafikler, ses ve video sunan multimedya dalı. Web üzerinde, kullanıcılar köprüleri kullanarak öğeden öğeye, sayfadan sayfaya veya siteden siteye kolaylıkla atlayabilir.) arama sayfanızı (Web'de Ara düğmesi Düğme görüntüsü ) açar.

ALT+4

Seçili klasör veya dosyayı siler (Sil düğmesi Düğme görüntüsü ).

ALT+5

Açık klasörde yeni bir alt klasör oluşturur (Yeni Klasör Oluştur düğmesi Düğme görüntüsü ).

ALT+6

Liste, Ayrıntılar, Özellikler, Önizleme Küçük Resimler, Döşe ve Simgeler görünümleri arasında geçiş yapar (Görünümler simgesinin Düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın).

ALT+7 veya ALT+Ç

Araçlar menüsünü gösterir (Araçlar düğmesi).

ÜSTKRKT+F10

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) görüntüler.

SEKME

İletişim kutusundaki seçenekler veya alanlar arasında dolaşır.

F4 veya ALT+:

Bak veya Kayıt yeri listesini açar.

F5

veya Farklı Kaydet iletişim kutusunda (Dosya menüsü) görünen dosyaları güncelleştirir.

Hızlı başvuru

GösterMicrosoft Word belgesinde yapılan ortak görevler

CTRL+ÜSTKRKT+ARA ÇUBUĞU

Bölünemez boşluk oluşturur.

CTRL+TİRE

Bölünemez tire oluşturur.

CTRL+K

Harfleri kalın yapar.

CTRL+T

Harfleri italik yapar.

CTRL+A

Harflerin altını çizer.

CTRL+ÜSTKRKT +<

Yazı tipi boyutunu küçültür.

CTRL+ÜSTKRKT +>

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Paragraf veya karakter biçimlendirmesini kaldırır.

CTRL+C

Seçili metin veya nesneyi kopyalar.

CTRL+X

Seçili metin veya nesneyi keser.

CTRL+V

Seçili metin veya nesneyi yapıştırır.

CTRL+Z

Son eylemi geri alır.

CTRL+Y

Son eylemi yineler.

Dil çubuğu

GösterKonuşma ve el yazısı tanıma

Sol ALT+ÜSTKRKT

Diller veya klavye düzenleri arasında geçiş yapar.

Windows logo tuşu +V

Mikrofonu açar veya kapatır.

Windows logo tuşu +T

Sesli Komut ve Dikte modu arasında geçiş yapar.

Windows logo tuşu +C

Düzeltme seçeneklerinin listesini görüntüler.

Windows logo tuşu +H

El yazısını açar veya kapatır.

ALT+~

101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) (IME: Doğu Asya metinlerini (Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca veya Korece), tuş vuruşlarını karmaşık Doğu Asya karakterlerine dönüştürerek programlara giren bir program. IME'ye bir diğer klavye yerleşimi olarak işlem görür.) açar veya kapatır.

Sağ ALT

101 klavyede Korece IME'yi açar veya kapatır.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

101 klavyede Çince IME'yi açar veya kapatır.

 Notlar 

 • Diller ve klavye düzenleri arasında geçiş yapmakta kullanılan tuş birleşimini, Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunda belirleyebilirsiniz. Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunu açmak için, Dil çubuğunu sağ tıklatın ve sonra Ayarlar'ı tıklatın. Tercihler'in altında, Tuş Ayarları'nı tıklatın.
 • Windows logo tuşu (Windows logo tuşu ) çoğu klavyenin en alt sırasında bulunur.

E-posta

GösterE-posta gönderme

Ekleme noktası e-posta başlığındayken aşağıdaki tuşları (bir belge veya iletiyi e-postayla gönderiyorsanız) kullanın. Ekleme noktasını e-posta başlığına taşımak için ÜSTKRKT+SEKME tuşlarına basın.

ALT+S

Etkin belge (etkin belge: Üzerinde çalışmakta olduğunuz belge. Microsoft Word'de yazdığınız metin veya eklediğiniz grafikler etkin belgede görünür. Etkin belgenin başlık çubuğu vurgulanmıştır.) veya iletiyi gönderir.

CTRL+ÜSTKRKT+B

Adres Defteri'ni açar.

ALT+K, CTRL+K

Ekleme noktası ileti başlığındayken, Kime, Bilgi ve Gizli satırlarındaki adları Adres Defteri'nden kontrol eder.

ALT+. (nokta)

Kime alanında Adres Defteri'ni açar.

ALT+C

Ekleme noktası ileti başlığındayken, Bilgi alanında Adres Defteri'ni açar.

ALT+B

Gizli alanı görünürse, Gizli alanında Adres Defteri'ni açar. Gizli alanını göstermek için, herhangi bir alanda Adres Defteri'ni açın ve Gizli kutusuna bir ad ekleyin veya yazın.

ALT+J

Konu alanına gider.

ALT+P

Microsoft Outlook İleti Seçenekleri iletişim kutusunu açar.

CTRL+ÜSTKRKT+G

İleti bayrağı ekler.

SEKME

Ekleme noktası ileti başlığındayken, e-posta başlığında sonraki kutuya gider. E-posta başlığındaki son kutu etkinken, SEKME tuşu ekleme noktasını belge veya iletinin gövdesine taşır.

ÜSTKRKT+SEKME

E-posta başlığında önceki alanı veya düğmeyi seçer.

CTRL+SEKME

Ekleme noktası mesaj başlığındayken, Gönder düğmesini seçin. Daha sonra diğer düğmelere gitmek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Seçili düğme veya komutun eylemini gerçekleştirmek için, ENTER tuşuna basın.

Belgeler ve Web sayfalarıyla çalışma

GösterBelgeleri oluşturma, görüntüleme ve kaydetme

CTRL+N

Geçerli veya son belgeyle aynı türde yeni bir belge oluşturur.

CTRL+O

Belgeyi açar

CTRL+W

Belgeyi kapatır

ALT+CTRL+S

Belge penceresini böler.

ALT+ÜSTKRKT+C

Belge penceresindeki bölmeyi kaldırır.

CTRL+S

Belgeyi kaydeder.

GösterMetinde bulma, değiştirme, göz atma

CTRL+F

Metin, biçimlendirme ve özel öğeleri bulur.

ALT+CTRL+Y

Bulmayı yineler (Bul ve Değiştir penceresini kapattıktan sonra).

CTRL+H

Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştirir.

CTRL+G

Sayfaya, yer imine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma gider.

ALT+CTRL+Z

Belge veya belgenin bölümleri içinde ve belge ile açık e-posta iletisi arasında (Word'ü e-posta düzenleyiciniz olarak kullanıyorsanız) geçiş yapar.

ALT+CTRL+HOME

Göz atma seçeneklerinin listesini açar; bir seçeneği belirlemek için ok tuşlarını kullanın ve belirlenen seçeneği kullanarak belgeye göz atmak için ENTER tuşuna basın.

GösterEylemleri geri alma ve yineleme

ESC

Eylemi iptal eder.

CTRL+Z

Eylemi geri alır.

CTRL+Y

Eylemi yineler.

GösterBaşka bir görünüme geçme

GösterAnahat görünümü

Anahat görünümünde, aşağıdaki tuşlara basın.

ALT+ÜSTKRKT+SOL OK

Paragrafın düzeyini yükseltir.

ALT+ÜSTKRKT+SAĞ OK

Paragrafın düzeyini düşürür.

CTRL+ÜSTKRKT+N

Düzeyi gövde metnine düşürür.

ALT+ÜSTKRKT+YUKARI OK

Seçili paragrafları yukarı kaydırır.

ALT+ÜSTKRKT+AŞAĞI OK

Seçili paragrafları aşağı kaydırır.

ALT+ÜSTKRKT+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni genişletir.

ALT+ÜSTKRKT+EKSİ İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltır.

ALT+ÜSTKRKT+A

Tüm metni veya başlıkları genişletir veya daraltır.

Sayısal tuş takımındaki eğik çizgi (/) tuşu

Karakter biçimlendirmelerini gizler veya gösterir.

ALT+ÜSTKRKT+L

Gövde metninin ilk satırını veya gövde metninin tamamını gösterir.

ALT+ÜSTKRKT+1

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterir.

ALT+ÜSTKRKT+n

Başlık n'e kadar olan tüm başlıkları gösterir.

CTRL+SEKME

Sekme karakteri ekler.

GösterBelgeleri yazdırma ve önizleme

CTRL+P

Belgeyi yazdırır.

ALT+CTRL+I

Baskı önizlemeyi (baskı önizleme: Belgenin yazdırıldığında görüneceği şekilde görüntülenmesi.) açar ve kapatır.

Ok tuşları

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşır.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gider.

CTRL+HOME

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gider.

CTRL+END

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gider.

GösterBelgeleri gözden geçirme

GösterOkuma düzeni görünümü

HOME tuşu

Belgenin başına gider.

END

Belgenin sonuna gider.

Sayı, sonra ENTER tuşu

Sayfa numarasına gider.

CTRL+]

Seçili metnin boyutunu bir nokta büyütür.

CTRL+[

Seçili metnin boyutunu bir nokta küçültür.

ESC

Okuma düzeni görünümünden çıkar.

GösterBaşvurular, dipnotlar ve sonnotlar

ALT+ÜSTKRKT+O

İçindekiler sayfası girişini işaretler.

ALT+ÜSTKRKT+I

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretler.

ALT+ÜSTKRKT+X

Dizin girdisini işaretler.

ALT+CTRL+F

Dipnot ekler.

ALT+CTRL+D

Sonnot ekler.

GösterWeb sayfaları ile çalışma

CTRL+K

Köprü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) ekler.

ALT+SOL OK

Bir sayfa geriye gider.

ALT+SAĞ OK

Bir sayfa ileri gider.

F9

Yeniler.

 Not   Bir sayfa geriye veya ileriye gitmek ya da sayfayı yenilemek üzere tuşları kullanabilmeniz için, Web araç çubuğunun görünürde olması gerekir. Web araç çubuğu görünürde değilse, ALT tuşuna basın, V tuşuna basın, T tuşuna basın, ok tuşlarını kullanarak Web'i seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

GösterMetin ve grafikleri silme

GERİ AL tuşu

Soldan bir karakter siler.

CTRL+GERİ AL

Soldan bir sözcük siler.

DELETE tuşu

Sağdan bir karakter siler.

CTRL+DELETE

Sağdan bir sözcük siler.

CTRL+X

Seçili metni keserek Office Panosu'na aktarır.

CTRL+Z

Son eylemi geri alır.

CTRL+F3

Depo (Depo: Çoklu silmeleri depolayan özel bir Otomatik Metin girişi. Microsoft Word, içeriği bir grup olarak belgenizde yeni bir yere yapıştırılana dek öğeleri birbirlerine ekler. Aynı sonucu elde etmek için Microsoft Office Panosu'nu da kullanabilirsiniz.)'ya keser.

GösterMetin ve grafikleri kopyalama ve taşıma

CTRL+C

Metin veya grafikleri kopyalar.

CTRL+C, CTRL+C

Office Panosu'nu gösterir.

F2 (sonra ekleme noktasını hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)

Metin ve grafikleri taşır.

ALT+F3

Otomatik Metin (Otomatik Metin: Standart kontrat metni veya uzun bir dağıtım listesi gibi sonradan kullanmak istediğiniz metin veya grafikler için depolama konumu. Her metin veya grafik seçimi bir Otomatik Metin girişi olarak kaydedilir ve her girişe benzersiz bir ad atanır.) oluşturur.

CTRL+V

Office Panosu içeriğini yapıştırır.

CTRL+ÜSTKRKT+F3

Depo (Depo: Çoklu silmeleri depolayan özel bir Otomatik Metin girişi. Microsoft Word, içeriği bir grup olarak belgenizde yeni bir yere yapıştırılana dek öğeleri birbirlerine ekler. Aynı sonucu elde etmek için Microsoft Office Panosu'nu da kullanabilirsiniz.) içeriğini yapıştırır.

ALT+ÜSTKRKT+R

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırır.

GösterÖzel karakterler ekleme

CTRL+F9

Alan

ENTER (Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra ve Ekran İpucu görüntülendiğinde)

Otomatik Metin (Otomatik Metin: Standart kontrat metni veya uzun bir dağıtım listesi gibi sonradan kullanmak istediğiniz metin veya grafikler için depolama konumu. Her metin veya grafik seçimi bir Otomatik Metin girişi olarak kaydedilir ve her girişe benzersiz bir ad atanır.) girdisi

ÜSTKRKT+ENTER

Satır sonu

CTRL+ENTER

Sayfa sonu

CTRL+ÜSTKRKT+ENTER

Bölüm sonu

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ

Uzun tire

CTRL+EKSİ İŞARETİ

Tire

CTRL+TİRE

Seçmeli tire

CTRL+ÜSTKRKT+TİRE

Bölünemez tire

CTRL+ÜSTKRKT+ARA ÇUBUĞU

Bölünemez boşluk

ALT+CTRL+C

Telif hakkı simgesi

ALT+CTRL+R

Kayıtlı ticari marka simgesi

ALT+CTRL+T

Ticari marka simgesi

ALT+CTRL+NOKTA

Üç nokta

CTRL+`, `

Tek sol tırnak işareti

CTRL+', '

Tek sağ tırnak işareti

CTRL+`, ÜSTKRKT+'

Çift sol tırnak işareti

CTRL+', ÜSTKRKT+'

Çift sağ tırnak işareti

GösterKarakter kodları kullanarak karakter ekleme

Karakter kodu, ALT+X

Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri. Örneğin, euro para birimi simgesi (Euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazın ve ALT tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.

ALT+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI (ANSI karakter kümesi: Microsoft Windows tarafından kullanılan, klavyenizi kullanarak en çok 256 karakteri (0 ile 255 arasındakileri) göstermenize olanak sağlayan bir 8 bitlik karakter kümesi. ASCII karakter kümesi ANSI kümesinin bir alt kümesidir.) karakteri. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, ALT tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın.

GösterMetin ve grafikleri seçme

ÜSTKRKT tuşunu basılı tutup, ekleme noktasını taşıyan tuşa basarak metni seçin.

GösterYan yana olmayan birden çok alanı seçme

İlk seçiminizi yaptıktan sonra, CTRL tuşunu basılı tutarak istediğiniz diğer öğeleri seçin.

GösterSeçimi genişletme

F8

Genişletme modunu etkinleştirir.

F8, sonra SOL OK veya SAĞ OK'a basın

En yakın karakteri seçer.

F8 (sözcük seçmek için bir kez, tümce seçmek için iki kez vb. şekilde basın)

Seçim boyutunu büyütür.

ÜSTKRKT+F8

Seçim boyutunu küçültür.

ESC

Genişletme modunu devre dışı bırakır.

ÜSTKRKT+SAĞ OK

Sağa doğru bir karakter

ÜSTKRKT+SOL OK

Sola doğru bir karakter

CTRL+ÜSTKRKT+SAĞ OK

Sözcüğün sonuna

CTRL+ÜSTKRKT+SOL OK

Sözcüğün başına

ÜSTKRKT+END

Satırın sonuna

ÜSTKRKT+HOME

Satırın başına

ÜSTKRKT+AŞAĞI OK

Bir satır aşağı

ÜSTKRKT+YUKARI OK

Bir satır yukarı

CTRL+ÜSTKRKT+ AŞAĞI OK

Paragrafın sonuna

CTRL+ÜSTKRKT+ YUKARI OK

Paragrafın başına

ÜSTKRKT+PAGE DOWN

Bir ekran aşağı

ÜSTKRKT+PAGE UP

Bir ekran yukarı

CTRL+ÜSTKRKT+HOME

Belgenin başına

CTRL+ÜSTKRKT+END

Belgenin sonuna

ALT+CTRL+ÜSTKRKT+PAGE DOWN

Pencerenin sonuna

CTRL+A

Bütün belgeyi katmak için

CTRL+ÜSTKRKT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Dikey metin bloğu

F8+ok tuşları; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Belgenin belirli bir yerine

Gösterİpucu

Ekleme noktasını taşımak için gereken tuş birleşimini biliyorsanız, genellikle ÜSTKRKT tuşunu basılı tutarken aynı tuş bileşimini kullanarak metni seçebilirsiniz. Örneğin CTRL+SAĞ OK, ekleme noktasını sonraki sözcüğe kadar taşır ve CTRL+ÜSTKRKT+SAĞ OK, metni ekleme noktasından sonraki sözcüğün başına kadar seçer.

GösterTablodaki metin ve grafikleri seçme

SEKME

Sonraki hücrenin içeriğini seçer.

ÜSTKRKT+SEKME

Önceki hücrenin içeriğini seçer.

ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna arka arkaya basın

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletir.

Sütunların üst veya alt hücrelerini tıklatın. ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun ve YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşuna yeniden basın

Sütun seçer.

CTRL+ÜSTKRKT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Seçimi (veya bloğu) genişletir.

ÜSTKRKT+F8

Seçimi kaldırır.

ALT+5 sayısal tuş takımı üstünde (NUM LOCK kapalı iken)

Bütün bir tabloyu seçer.

GösterEkleme noktasını hareket ettirme

SOL OK

Sola doğru bir karakter

SAĞ OK

Sağa doğru bir karakter

CTRL+SOL OK

Sola doğru bir sözcük

CTRL+SAĞ OK

Sağa doğru bir sözcük

CTRL+YUKARI OK

Yukarı doğru bir paragraf

CTRL+AŞAĞI OK

Aşağı doğru bir paragraf

ÜSTKRKT+SEKME

Sola doğru bir hücre (tablo içinde)

SEKME

Sağa doğru bir hücre (tablo içinde)

YUKARI OK

Yukarı doğru bir satır

AŞAĞI OK

Aşağı doğru bir satır

END

Satırın sonuna

HOME

Satırın başına

ALT+CTRL+PAGE UP

Pencerenin üst tarafına

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Pencerenin sonuna

PAGE UP

Bir ekran yukarıya (kaydırma)

PAGE DOWN

Bir ekran aşağıya (kaydırma)

CTRL+PAGE DOWN

Sonraki sayfanın üst tarafına

CTRL+PAGE UP

Önceki sayfanın üst tarafına

CTRL+END

Belgenin sonuna

CTRL+HOME

Belgenin başına

ÜSTKRKT+F5

Önceki düzeltmeye

ÜSTKRKT+F5

Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığındaki konumuna

GösterTabloda gezinme

SEKME

Satırda bir sonraki hücre

ÜSTKRKT+SEKME

Satırda bir önceki hücre

ALT+HOME

Satırda ilk hücre

ALT+END

Satırda son hücre

ALT+PAGE UP

Sütunda ilk hücre

ALT+PAGE DOWN

Sütunda son hücre

YUKARI OK

Önceki satır

AŞAĞI OK

Sonraki satır

GösterTabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

ENTER

Hücreye yeni paragraflar

CTRL+SEKME

Hücreye sekme karakterleri

Karakter ve paragraf biçimlendirme

GösterBiçimi kopyalama

CTRL+ÜSTKRKT+C

Metinden biçimi kopyalar.

CTRL+ÜSTKRKT+V

Kopyalanmış biçimi metne uygular.

GösterYazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

CTRL+ÜSTKRKT+F

Yazı tipini değiştirir.

CTRL+ÜSTKRKT+P

Yazı tipi boyutunu değiştirir.

CTRL+ÜSTKRKT +>

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+ÜSTKRKT +<

Yazı tipi boyutunu küçültür.

CTRL+]

Yazı tipi boyutunu 1 nokta büyütür.

CTRL+[

Yazı tipi boyutunu 1 nokta küçültür.

GösterKarakter biçimlerini uygulama

CTRL+D

Karakterlerin biçimini değiştirir (Yazı Tipi komutu, Biçim menüsü).

ÜSTKRKT+F3

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirir.

CTRL+ÜSTKRKT+F

Harfleri büyük harf olarak biçimlendirir.

CTRL+K

Kalın biçimlendirme uygular.

CTRL+ÜSTKRKT+A

Altçizgi uygular.

CTRL+ÜSTKRKT+W

Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çizer.

CTRL+ÜSTKRKT+D

Metnin altını çift çizer.

CTRL+ÜSTKRKT+H

Gizli metin biçimlendirmesi uygular.

CTRL+T

İtalik biçimlendirme uygular.

CTRL+ÜSTKRKT+I

Harfleri küçük harf olarak biçimlendirir.

CTRL+EŞİT İŞARETİ

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygular.

CTRL+ÜSTKRKT+ARTI İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygular.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırır.

CTRL+ÜSTKRKT+Q

Seçimi Simge yazı tipiyle değiştirir.

GösterMetin biçimlerini görüntüleme ve kopyalama

CTRL+ÜSTKRKT+* (yıldız işareti)

Yazdırılamayan karakterleri görüntüler.

ÜSTKRKT+F1 (sonra biçimlendirmesini gözden geçirmek istediğiniz metni tıklatın)

Metin biçimlendirmesini gözden geçirir.

CTRL+ÜSTKRKT+C

Biçimi kopyalar.

CTRL+ÜSTKRKT+V

Biçimi yapıştırır.

GösterSatır aralıklarını belirleme

CTRL+1

Tek aralıklı satırlar

CTRL+2

Çift aralıklı satırlar

CTRL+5

1.5 satır aralığı belirler

CTRL+0 (sıfır)

Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekler veya kaldırır

GösterParagrafları hizalama

CTRL+E

Paragrafı ortalar.

CTRL+J

Paragrafı iki yana yaslar.

CTRL+L

Paragrafı sola yaslar.

CTRL+R

Paragrafı sağa yaslar.

CTRL+M

Paragrafa soldan girinti verir.

CTRL+ÜSTKRKT+M

Paragrafın sol girintisini kaldırır.

CTRL+T

Asılı girinti oluşturur.

CTRL+ÜSTKRKT+T

Asılı girintiyi azaltır.

CTRL+Q

Paragraf biçimlendirmesini kaldırır.

GösterParagraf stillerini uygulama

CTRL+ÜSTKRKT+S

Stil uygular.

ALT+ÜSTKRKT+B

Otomatik Biçim'i başlatır.

CTRL+ÜSTKRKT+N

Normal stilini uygular.

ALT+CTRL+1

Başlık 1 stilini uygular.

ALT+CTRL+2

Başlık 2 stilini uygular.

ALT+CTRL+3

Başlık 3 stilini uygular.

CTRL+ÜSTKRKT+L

Liste stilini uygular.

Çizim nesneleri ve diğer nesneler

GösterNesneleri ekleme ve düzenleme

Klavyeyi kullanarak nesne ekleme.

 1. Nesne iletişim kutusunu (Ekle menüsü) açmak için klavyeyi kullanma.
 2. Bir nesne seçmek için AŞAĞI OK tuşunu kullanın ve sonra sekme tuşuyla Tamam'a gidin ve ENTER tuşuna basın.

Nesneyi klavye kullanarak düzenleme.

 1. Ekleme noktası belgenizde nesnenin sol tarafındayken, nesneyi ÜSTKRKT+SAĞ OK tuşlarına basarak seçin.
 2. ÜSTKRKT+F10 tuşlarına basın.
 3. Sekme tuşunu kullanarak Nesne adı Nesne'ye gidin, ENTER tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna tekrar basın.

GösterÇizim nesnelerini ekleme ve seçme

Klavyeyi kullanarak Otomatik Şekil ekleme.

 1. Görünürde değilse, Çizim araç çubuğunu göstermek için klavyeyi kullanın.
 2. ALT+U tuşlarına basarak Çizim araç çubuğunda Otomatik Şekil'i seçin.
 3. Ok tuşlarını kullanarak Otomatik Şekil (Otomatik Metin: Standart kontrat metni veya uzun bir dağıtım listesi gibi sonradan kullanmak istediğiniz metin veya grafikler için depolama konumu. Her metin veya grafik seçimi bir Otomatik Metin girişi olarak kaydedilir ve her girişe benzersiz bir ad atanır.) kategorileri içinde dolaşın ve istediğiniz Otomatik Şekli seçin.
 4. CTRL+ENTER tuşlarına basın.

 Not   Otomatik Şekli düzenlemek için, Otomatik Şekli seçin, sonra klavyeyi kullanarak Biçim menüsünden Otomatik Şekil'i seçin. Kullanılabilen sekmelerden istediğiniz seçenekleri belirleyin.

GösterKlavyeyi kullanarak metin kutusu ekleme

 1. Klavyeyi kullanarak Ekle menüsünde Metin Kutusu'nu seçin.
 2. Alt menüyü açmak için sağ ok tuşunu kullanın, Yatay veya Dikey'i seçin ve CTRL+ENTER tuşlarına basın.
 3. Metin kutusuna (metin kutusu: Metin veya grafikler için, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir kapsayıcı. Metin kutularını bir sayfaya birkaç metin bloğunu yerleştirmek veya metne belgedeki diğer metinlerden farklı bir yönelim vermek için kullanabilirsiniz.) istediğiniz metni yazın.
 4. Yazmayı bitirdiğinizde ve belgenizdeki metni düzenlemeye dönmek istediğinizde, ÜSTKRKT+F10 tuşlarına basın, kısayol menüsünde (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.), Metin Düzenlemeden Çık'ı seçin ve sonra ESC tuşuna basın.

 Not   Metin kutusunu biçimlendirmek (örneğin dolgu rengi eklemek ve boyutu değiştirmek) için, metin kutusunu seçin, Biçim menüsünde Metin Kutusu'nu seçin ve sonra kullanılabilen sekmelerde istediğiniz seçenekleri seçin.

GösterKlavyeyi kullanarak WordArt çizim nesnesi ekleme

 1. Klavyeyi kullanarak WordArt'ı seçin (Ekle menüsü, Resim alt menüsü).
 2. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz WordArt (WordArt: Ek biçimlendirme seçenekleri uygulayabileceğiniz hazır efektlerle oluşturduğunuz metin nesneleri.) stilini seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. İstediğiniz metni yazın ve sonra iletişim kutusundaki diğer seçenekleri seçmek için SEKME tuşunu kullanın.
 4. WordArt çizim nesnesini (çizim nesnesi: Çizdiğiniz veya eklediğiniz, değiştirilebilen veya geliştirilebilen herhangi bir grafik. Çizim nesneleri arasında Otomatik Şekiller, eğriler, çizgiler ve WordArt bulunur.) eklemek için ENTER tuşuna basın.

 Not   WordArt çizim nesnesini düzenlemek için, nesneyi seçin, Biçim menüsünden WordArt'ı seçin ve sonra kullanılabilen sekmelerde istediğiniz seçenekleri seçin.

GösterÇizim nesnesini klavyeyi kullanarak seçme

Ekleme noktası belgenizdeki metnin içindeyse, aşağıdaki işlemleri yapın:

 1. Menü çubuğunu (menü çubuğu: Başlık çubuğunun altındaki, menülerin adlarını içeren yatay çubuk. Menü çubuğu yerleşik menü çubuğu veya bir özel menü çubuğu olabilir.) etkinleştirmek için F10 tuşuna basın.
 2. Çizim araç çubuğu etkin hale gelene dek CTRL+SEKME tuşlarına basın.
 3. Nesneleri Seç'i Düğme görüntüsü seçmek için SAĞ OK tuşuna basın.
 4. İlk çizim nesnesini (çizim nesnesi: Çizdiğiniz veya eklediğiniz, değiştirilebilen veya geliştirilebilen herhangi bir grafik. Çizim nesneleri arasında Otomatik Şekiller, eğriler, çizgiler ve WordArt bulunur.)seçmek için CTRL+ENTER tuş birleşimine basın.
 5. SEKME tuşuna (veya arkaya doğru çevirmek için ÜSTKRKT+SEKME tuş bileşimine) basarak, seçtiğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamacı görününceye kadar nesneyi öne doğru çevirin.

Ekleme noktası belgedeki metnin içindeyse, aşağıdaki işlemleri yapın:

 1. ÜSTKRKT+F10 tuş bileşimine basın, sonra kısayol menüsünden Metin Düzenlemeden Çık'ı seçmek için klavyeyi kullanın.
 2. SEKME tuşuna (veya arkaya doğru çevirmek için ÜSTKRKT+SEKME tuş bileşimine) basarak, seçtiğiniz nesnenin üzerinde boyutlandırma tutamacı görününceye kadar nesneyi öne doğru çevirin.

 Not   Seçilen nesneden belgede metin düzenlemeye geri dönmek için ESC tuşuna basın.

Çizim nesnelerini düzenleme

GösterÇizim nesnesini klavyeyi kullanarak döndürme

 1. Döndürmek istediğiniz çizim nesnesini (çizim nesnesi: Çizdiğiniz veya eklediğiniz, değiştirilebilen veya geliştirilebilen herhangi bir grafik. Çizim nesneleri arasında Otomatik Şekiller, eğriler, çizgiler ve WordArt bulunur.) seçin.
 2. Klavyeyi kullanarak seçtiğiniz nesne türü için komutu seçin. Örneğin, Biçim menüsünde, Otomatik Şekil veya Metin Kutusu'nu seçin ve sonra Boyut sekmesini seçin.
 3. Boyutlandır ve döndür'ün altında, SEKME tuşunu kullanarak Döndür'ü seçin ve sonra istediğiniz döndürme miktarını yazın.

GösterKlavye kullanarak çizim nesnesinin sayfa üzerindeki konumunu değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz çizim nesnesini (çizim nesnesi: Çizdiğiniz veya eklediğiniz, değiştirilebilen veya geliştirilebilen herhangi bir grafik. Çizim nesneleri arasında Otomatik Şekiller, eğriler, çizgiler ve WordArt bulunur.) seçin.
 2. Klavyeyi kullanarak seçtiğiniz nesne türü için komutu seçin. Örneğin Biçim menüsünde, Otomatik Şekil veya Metin Kutusu'nu seçin ve sonra Düzen sekmesini seçin.
 3. İstediğiniz seçenekleri belirleyin.

Gösterİpucu

CTRL tuşunu basılı tutup ok tuşlarına basarak seçili nesneyi yukarı, aşağı, sola ve sağa iteleyebilirsiniz.

GösterKlavye kullanarak çizim nesnesinin boyutunu değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz çizim nesnesini (çizim nesnesi: Çizdiğiniz veya eklediğiniz, değiştirilebilen veya geliştirilebilen herhangi bir grafik. Çizim nesneleri arasında Otomatik Şekiller, eğriler, çizgiler ve WordArt bulunur.) seçin.
 2. Klavyeyi kullanarak seçtiğiniz nesne türü için komutu seçin. Örneğin Biçim menüsünde, Otomatik Şekil veya Metin Kutusu'nu seçin ve sonra Boyut sekmesini seçin.
 3. İstediğiniz seçenekleri belirleyin.

GösterKlavye kullanarak çizim nesnesinin özniteliklerini kopyalama

 1. Özniteliklerini kopyalamak istediğiniz çizim nesnesini (çizim nesnesi: Çizdiğiniz veya eklediğiniz, değiştirilebilen veya geliştirilebilen herhangi bir grafik. Çizim nesneleri arasında Otomatik Şekiller, eğriler, çizgiler ve WordArt bulunur.) seçin.

Metin eklenmiş bir Otomatik Şekil (Otomatik Şekiller: Dikdörtgen veya daire gibi temel şekiller ile bağlayıcılar, blok okları, akış grafiği simgeleri, yıldızlar ve başlık sayfaları ve belirtme çizgilerini içeren kullanıma hazır şekiller.) seçerseniz, Otomatik Şeklin özniteliklerinin yanında metnin de görünümünü ve stilini kopyalamış olursunuz.

 1. Nesne özniteliklerini kopyalamak için CTRL+ÜSTKRKT+C tuşlarına basın.
 2. Öznitelikleri yapıştırmak istediğiniz nesneyi seçmek için SEKME tuşunu veya ÜSTKRKT+SEKME tuşlarını kullanın.
 3. CTRL+ÜSTKRKT+V tuşlarına basın.

Adres mektup birleştirme ve alanlar

GösterAdres mektup birleştirme eylemini gerçekleştirme

 Not   Bu komutları kullanabilmek için, Adres Mektup Birleştirme görev bölmesini başlatmanız (Araçlar menüsü, Mektuplar ve Postalar komutu, Adres Mektup Birleştirme alt komutu) gerekir.

ALT+ÜSTKRKT+C

Adres mektup birleştirmeyi önizlemeyi sağlar.

ALT+ÜSTKRKT+N

Belgeyi birleştirir.

ALT+ÜSTKRKT+M

Birleştirilmiş belgeyi yazdırır.

ALT+ÜSTKRKT+E

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenler.

ALT+ÜSTKRKT+F

Adres mektup birleştirme alanı ekler.

GösterAlanlarla çalışma

ALT+ÜSTKRKT+D

DATE alanı (alan: Microsoft Word'e metin, grafikler, sayfa numaraları ve diğer belgeleri otomatik olarak eklemesini bildiren kodlar kümesi. Örneğin, TARİH alanı geçerli tarihi ekler.) ekler.

ALT+CTRL+L

LISTNUM alanı ekler.

ALT+ÜSTKRKT+P

PAGE alanı ekler.

ALT+ÜSTKRKT+T

TIME alanı ekler.

CTRL+F9

Boş alan ekler.

CTRL+ÜSTKRKT+F7

Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirir.

F9

Seçili alanları güncelleştirir.

CTRL+ÜSTKRKT+F9

Alanın bağlantısını koparır.

ÜSTKRKT+F9

Seçili alan kodu (alan kodu: Veri kaynağınızdan gelen belirtilmiş verilerin nerede görüneceğini belirten yer tutucu metni; alandaki öğeler bir alanın sonucunu üretir. Alan kodu alan karakterlerini, alan türünü ve yönergeleri içerir.) ve sonucu (alan sonuçları: Microsoft Word bir alanın yönergelerini gerçekleştirdiğinde belgeye eklenen metin veya grafikler. Belgeyi yazdırdığınızda veya alan kodlarını gizlediğinizde, alan kodlarının yerini alan sonuçları alır.) arasında geçiş yapar.

ALT+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapar.

ALT+ÜSTKRKT+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON çalışır.

F11

Sonraki alana gider.

ÜSTKRKT+F11

Önceki alana gider.

CTRL+F11

Alanı kilitler.

CTRL+ÜSTKRKT+F11

Alanın kilidini açar.

Tuş birleşimleri

Gösterİşlev tuşları

F1

Yardım alın veya Microsoft Office Online'ı ziyaret edin.

F2

Metin ve grafikleri taşır.

F3

Otomatik Metin (Otomatik Metin: Standart kontrat metni veya uzun bir dağıtım listesi gibi sonradan kullanmak istediğiniz metin veya grafikler için depolama konumu. Her metin veya grafik seçimi bir Otomatik Metin girişi olarak kaydedilir ve her girişe benzersiz bir ad atanır.) girişi ekler (Microsoft Word girişi görüntüledikten sonra).

F4

Son eylemi yineler.

F5

Git komutunu seçer (Düzen menüsü).

F6

Sonraki bölme veya çerçeveye gider.

F7

Yazım Denetimi komutunu seçer (Araçlar menüsü).

F8

Seçimi genişletir.

F9

Seçili alanları güncelleştirir.

F10

Menü çubuğunu etkinleştirir.

F11

Sonraki alana gider.

F12

Farklı Kaydet komutunu seçer (Dosya menüsü).

GösterÜSTKRKT+İşlev tuşu

ÜSTKRKT+F1

İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatır veya biçimlendirmeyi gösterir.

ÜSTKRKT+F2

Metni kopyalar.

ÜSTKRKT+F3

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirir.

ÜSTKRKT+F4

Bul veya Git eylemini yineler.

ÜSTKRKT+F5

Son değişikliğe gider.

ÜSTKRKT+F6

Önceki bölme veya çerçeveye gider.

ÜSTKRKT+F7

Eşanlamlılar komutunu seçer (Araçlar menüsü, Dil alt menüsü).

ÜSTKRKT+F8

Seçimi daraltır.

ÜSTKRKT+F9

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapar.

ÜSTKRKT+F10

Kısayol menüsünü görüntüler.

ÜSTKRKT+F11

Önceki alana gider.

ÜSTKRKT+F12

Kaydet komutunu seçer (Dosya menüsü).

GösterCTRL+İşlev tuşu

CTRL+F2

Baskı Önizleme komutunu seçer (Dosya menüsü).

CTRL+F3

Depo (Depo: Çoklu silmeleri depolayan özel bir Otomatik Metin girişi. Microsoft Word, içeriği bir grup olarak belgenizde yeni bir yere yapıştırılana dek öğeleri birbirlerine ekler. Aynı sonucu elde etmek için Microsoft Office Panosu'nu da kullanabilirsiniz.)'ya keser.

CTRL+F4

Pencereyi kapatır.

CTRL+F5

Belgeyi pencere boyutuna döndürür (örneğin, ekranı kapladıktan sonra).

CTRL+F6

Sonraki pencereye gider.

CTRL+F7

Taşı komutunu seçer (başlık çubuğu kısayol menüsü).

CTRL+F8

Boyutlandır komutunu seçer (başlık çubuğu kısayol menüsü).

CTRL+F9

Boş alan ekler.

CTRL+F10

Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütür.

CTRL+F11

Alanı kilitler.

CTRL+F12

komutunu seçer (Dosya menüsü).

GösterCTRL+ÜSTKRKT+İşlev tuşu

CTRL+ÜSTKRKT+F3

Depo (Depo: Çoklu silmeleri depolayan özel bir Otomatik Metin girişi. Microsoft Word, içeriği bir grup olarak belgenizde yeni bir yere yapıştırılana dek öğeleri birbirlerine ekler. Aynı sonucu elde etmek için Microsoft Office Panosu'nu da kullanabilirsiniz.) içeriğini ekler.

CTRL+ÜSTKRKT+F5

Yer imini düzenler.

CTRL+ÜSTKRKT+F6

Önceki pencereye gider.

CTRL+ÜSTKRKT+F7

Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirir.

CTRL+ÜSTKRKT+F8

Seçimi veya bloğu genişletir (sonra bir ok tuşuna basın).

CTRL+ÜSTKRKT+F9

Alanın bağlantısını koparır.

CTRL+ÜSTKRKT+F11

Alanın kilidini açar.

CTRL+ÜSTKRKT+F12

Yazdır komutunu seçer (Dosya menüsü).

GösterALT+İşlev tuşu

ALT+F1

Sonraki alana gider.

ALT+F3

Otomatik Metin (Otomatik Metin: Standart kontrat metni veya uzun bir dağıtım listesi gibi sonradan kullanmak istediğiniz metin veya grafikler için depolama konumu. Her metin veya grafik seçimi bir Otomatik Metin girişi olarak kaydedilir ve her girişe benzersiz bir ad atanır.) girdisi oluşturur.

ALT+F4

Microsoft Word'den çıkar.

ALT+F5

Program pencere boyutunu geri yükler.

ALT+F6

Bu davranışı destekleyen, Bul ve Değiştir gibi iletişim kutularında açık iletişim kutusundan belgeye döner.

ALT+F7

Sonraki yazım hatası ve imla yanlışını bulur. Yazarken yazımı denetle onay kutusunun seçili olması gerekir (Araçlar menüsü, Seçenekler iletişim kutusu, Yazım Denetimi ve Dilbilgisi sekmesi).

ALT+F8

Makro çalıştırır.

ALT+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapar.

ALT+F10

Program penceresinin ekranı kaplamasını sağlar.

ALT+F11

Microsoft Visual Basic kodunu görüntüler.

GösterALT+ÜSTKRKT+İşlev tuşu

ALT+ÜSTKRKT+F1

Önceki alana gider.

ALT+ÜSTKRKT+F2

Kaydet komutunu seçer (Dosya menüsü).

ALT+ÜSTKRKT+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırır.

ALT+ÜSTKRKT+F10

Akıllı etiket için menüyü veya iletiyi görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menü veya iletisini görüntüler.

ALT+ÜSTKRKT+F11

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisini başlatır.

GösterCTRL+ALT+İşlev tuşu

CTRL+ALT+F1

Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüler.

CTRL+ALT+F2

komutu seçer (Dosya menüsü).

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003