Üstbilgi veya altbilgiyi silme

Bir üstbilgi veya altbilgiyi (üstbilgi ve altbilgi: Metin veya grafiklerden oluşabilen üstbilgi bölümdeki her sayfanın üstünde görünür. Altbilgi her sayfanın altında görünür. Üstbilgiler ve altbilgiler çoğunlukla sayfa numaraları, bölüm başlıkları, tarihler ve yazar adlarını içerir.) sildiğiniz zaman, Word aynı üstbilgi veya altbilgiyi belgenin tamamında otomatik olarak siler. Bir üstbilgi veya altbilgiyi bir belgenin bir kısmında silmek için, önce belgeyi bölümlere (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) ayırmalı ve sonra belgenin bir kısmı için farklı bir üstbilgi veya altbilgi oluşturmalısınız.

  1. Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
  2. Gerekirse, silmek istediğiniz üstbilgi veya altbilgiye ulaşmak için Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Öncekini Göster Düğme görüntüsü veya Sonrakini Göster Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.
  3. Üstbilgi veya altbilgi alanından, metin ve grafikleri seçin ve DELETE tuşuna basın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003