Bir sonnot veya dipnot ayırıcısını değiştirme veya kaldırma

Microsoft Word, not ayırıcısı adı verilen kısa yatay bir çizgiyle belge metnini dipnot ve sonnotlardan ayırır. Not bir sonraki sayfaya taşarsa, Word, not devam ayırıcısı adı verilen daha uzun bir çizgi yazdırır. Kenarlıklar, metin veya grafikler ekleyerek, ayırıcıları özelleştirebilirsiniz.

 1. Normal görünüme (normal görünüm: Metin biçimlendirmelerini ve basitleştirilmiş sayfa yerleşimini gösteren bir görünü. Normal görünüm çoğu düzenleme ve biçimlendirme görevi için kullanılışlıdır.) geçin.
 2. Görünüm menüsünden Dipnotlar'ı tıklatın.

Belgenizde hem dipnotlar, hem de sonnotlar varsa bir ileti görünür. Dipnot alanını göster veya Sonnot alanını göster seçeneğini tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 1. Not bölmesinde (bölme: Belge penceresinin, dikey veya yatay çubuklarla çevrelenen ve diğer bölümlerden ayrılan parçası.), Dipnotlar veya Sonnotlar kutusunda değiştirmek veya kaldırmak istediğiniz ayırıcı türünü tıklatın:
  • Belge metni ve notlar arasında görünen ayırıcıyı değiştirmek için Dipnot Ayırıcısı veya Sonnot Ayırıcısı seçeneğini tıklatın.
  • Önceki sayfadan devam eden notlara ilişkin ayırıcıyı değiştirmek için Dipnot Devam Ayırıcısı veya Sonnot Devam Ayırıcısı seçeneğini tıklatın.
 2. Ayırıcıyı seçin ve değişiklikleri yapın:
  • Ayırıcıyı kaldırmak için, DELETE'e basın.
  • Ayırıcıyı düzenlemek için, Küçük Resim ayırıcı çizgisi ekleyin veya metin girin.
  • Varsayılan ayırıcıyı geri yüklemek için Sıfırla'yı tıklatın.

 Notlar 

 • Not metni, ayırıcıyla birlikte görünmez.
 • Devam ayırıcısını yazdırılan belgede göründüğü gibi göstermek için yatay kaydırma çubuğunda Yazdırma Düzeni Görünümü'nü tıklatın. 
 • Tarayıcıda, özel not ayırıcıları kısa yatay çizgiler olarak görünür.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003