Üstbilgi veya altbilgiyi değiştirme

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

GösterÜstbilgi veya altbilgiyi düzenleme veya biçimlendirme

 1. Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
 2. Gerekirse, değiştirmek istediğiniz üstbilgi veya altbilgiye (üstbilgi ve altbilgi: Metin veya grafiklerden oluşabilen üstbilgi bölümdeki her sayfanın üstünde görünür. Altbilgi her sayfanın altında görünür. Üstbilgiler ve altbilgiler çoğunlukla sayfa numaraları, bölüm başlıkları, tarihler ve yazar adlarını içerir.) ulaşmak için Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Öncekini Göster Düğme görüntüsü simgesini veya Sonrakini Göster Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 3. Üstbilgi veya altbilgideki değişikliklerinizi uygulayın. Örneğin, metni gözden geçirin, yazı tipini değiştirin, kalın biçimlendirme uygulayın veya farklı bir yazı tipi rengi uygulayın.

Üstbilgi veya altbilgiyi değiştirdiğinizde, Microsoft Word, belge bir bölümde (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) farklı üstbilgi veya altbilgi içermiyorsa, otomatik olarak belge boyunca aynı üstbilgi veya altbilgiyi kullanır.

Gösterİpucu

Sayfa düzeni görünümündeyken (Sayfa Düzeni görünümü: Belge veya başka nesnenin yazdırıldığı zaman görünecek şekli. Örneğin, üstbilgiler, altbilgiler, sütunlar ve metin kutuları gerçek konumlarında görünür.), üstbilgi veya altbilgi ile belge metni arasında hızlı bir biçimde geçiş yapabilirsiniz. Yalnızca karartılmış üstbilgi veya altbilgiyi veya karartılmış belge metnini çift tıklatın.

Gösterİlk sayfa üstbilgisini veya altbilgisini değiştirme

Üstbilgi veya altbilgiyi (üstbilgi ve altbilgi: Metin veya grafiklerden oluşabilen üstbilgi bölümdeki her sayfanın üstünde görünür. Altbilgi her sayfanın altında görünür. Üstbilgiler ve altbilgiler çoğunlukla sayfa numaraları, bölüm başlıkları, tarihler ve yazar adlarını içerir.) ilk sayfada bırakabilir veya belgedeki ilk sayfa için veya belgedeki her bölümün (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) ilk sayfası için benzersiz bir ilk sayfa üstbilgi veya altbilgisi oluşturabilirsiniz.

 1. Belgeniz çeşitli bölümlere ayrılmışsa, bir bölümü tıklatın veya değiştirmek istediğiniz bölümleri seçin. Belgeniz bölümlere ayrılmamışsa, belgede herhangi bir yere tıklatın.
 2. Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
 3. Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğundaki (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Sayfa Yapısı'nı Düğme görüntüsü tıklatın.
 4. Düzenleme sekmesini tıklatın.
 5. Farklı ilk sayfa onay kutusunu seçtikten sonra Tamam'ı tıklatın.
 6. Gerekirse, Birinci Sayfa Üstbilgisi veya Birinci Sayfa Altbilgisi alanlarına erişmek için, Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğundaki Öncekini Göster Düğme görüntüsü veya Sonrakini Göster Düğme görüntüsü simgelerini tıklatın.
 7. Belgenin veya bölümün ilk sayfası için üstbilgi veya altbilgi oluşturun.

İlk sayfada üstbilgi veya altbilgi istemiyorsanız, üstbilgi ve altbilgi alanlarını boş bırakın.

GösterTek ve çift sayfalar için üstbilgileri ve altbilgileri değiştirme

 1. Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
 2. Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğundaki (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Sayfa Yapısı'nı Düğme görüntüsü tıklatın.
 3. Düzenleme sekmesini tıklatın.
 4. Farklı tek ve çift sayfalar onay kutusunu seçtikten sonra Tamam'ı tıklatın.
 5. Gerekirse, tek veya çift üstbilgi veya altbilgi (üstbilgi ve altbilgi: Metin veya grafiklerden oluşabilen üstbilgi bölümdeki her sayfanın üstünde görünür. Altbilgi her sayfanın altında görünür. Üstbilgiler ve altbilgiler çoğunlukla sayfa numaraları, bölüm başlıkları, tarihler ve yazar adlarını içerir.) alanlarına erişmek için , Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğundaki Öncekini Göster Düğme görüntüsü veya Sonrakini Göster Düğme görüntüsü simgelerini tıklatın.
 6. Tek numaralı sayfalar için altbilgi ve üstbilgiyi Tek Sayfa Üstbilgisi veya Tek Sayfa Altbilgisi alanında ve çift numaralı sayfalar için altbilgi ve üstbilgiyi Çift Sayfa Altbilgisi veya Çift Sayfa Üstbilgisi alanında oluşturun.

GösterBelgenin bir kısmı için altbilgi veya üstbilgiyi değiştirme

Belgenin bir kısmı için farklı bir altbilgi veya üstbilgi (üstbilgi ve altbilgi: Metin veya grafiklerden oluşabilen üstbilgi bölümdeki her sayfanın üstünde görünür. Altbilgi her sayfanın altında görünür. Üstbilgiler ve altbilgiler çoğunlukla sayfa numaraları, bölüm başlıkları, tarihler ve yazar adlarını içerir.) oluşturmak için, belge önce bölümlere (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) ayrılmalıdır.

 1. Henüz yapmadıysanız, farklı bir üstbilgi veya altbilgi içeren yeni bölümü başlatmak istediğiniz yere bölüm sonu (bölüm sonu: Bir bölümün bitişini göstermek için eklediğiniz işaret. Bölüm sonu, kenar boşlukları, sayfa yönelimi, üstbilgi ve altbilgiler ve sayfa numaralarının sırası gibi biçimlendirme öğelerini depolar.) ekleyin.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Farklı üstbilgi veya altbilgi oluşturmak istediğiniz bölümü tıklatın.
 2. Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
 3. Geçerli ve önceki bölümlerdeki üstbilgi ile altbilgi arasındaki bağlantıyı koparmak için Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğundaki (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Öncekine Bağlan Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.

Microsoft Word "Önceki Gibi"yi artık altbilgi veya üstbilginin sağ üst köşesinde görüntülemez.

 1. Bulunan üstbilgi veya altbilgiyi değiştirin veya bu bölüm için yenisini oluşturun.

GösterFarklı altbilgi ve üstbilgiyi geri değiştirme

 1. Önceki bölümdeki üstbilgi veya altbilgiyle özdeş yapmak istediğiniz üstbilgi veya altbilgiyi (üstbilgi ve altbilgi: Metin veya grafiklerden oluşabilen üstbilgi bölümdeki her sayfanın üstünde görünür. Altbilgi her sayfanın altında görünür. Üstbilgiler ve altbilgiler çoğunlukla sayfa numaraları, bölüm başlıkları, tarihler ve yazar adlarını içerir.) içeren bölümü (bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) tıklatın.
 2. Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
 3. Gerekirse, değiştirmek istediğiniz üstbilgi veya altbilgiye ulaşmak için Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Öncekini Göster Düğme görüntüsü simgesini veya Sonrakini Göster Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 4. Geçerli bölümlerdeki üstbilgi ile altbilgiyi önceki bölümlerdekilerle tekrar bağlamak için Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğundaki, Öncekine Bağlan Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 5. Microsoft Word altbilgi ve üstbilgiyi silmek ve önceki bölümdeki alt ve üstbilgiye bağlanmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Evet'i tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003