Sıralama hakkında

Liste veya tablolar halindeki metni, sayıları veya verileri artan sıra ile, (A'dan Z'ye, sıfırdan 9'a veya en eski tarihten en yeni tarihe) veya azalan sıra ile (Z'den A'ya, 9'dan sıfıra, en yeni tarihten en eski tarihe) sıralayabilirsiniz.

Tablo içinde sıralama

Tablolardaki metni sıralarken, tablonun yalnızca tek bir sütununu veya tüm tabloyu sıralamayı seçebilirsiniz.

Ayrıca, tek bir tablo sütunundaki sözcük veya alanların herhangi birine göre sıralama yapabilirsiniz. Örneğin, bir sütun hem adları, hem de soyadları içeriyorsa, bu iki öğeden birine göre sıralama yapabilirsiniz. Bu durum, ad ve soyadlar bir liste içindeyse de geçerlidir.

Hem ve soyadları birlikte içeren tablo sütunu

Sıralama düzeni kuralları

GösterMetin

Microsoft Word, önce noktalama işaretleri veya simgelerle başlayan öğeleri sıralar (örneğin!, #, $, % veya &). Sayılarla başlayan öğeler daha sonra, harflerle başlayan öğeler ise en son sıralanır. Word'ün tarihleri ve sayıları metin olarak saydığını unutmayın. Örneğin, "Öğe 12" "Öğe 2"den önce listelenir.

GösterSayılar

Word, sayılar dışındaki karakterleri dikkate almaz. Sayılar bir paragrafın herhangi bir yerinde olabilir.

GösterTarihler 

Word, geçerli tarih ayırıcıları olarak şunları tanır: tire, bölü işareti (/), virgül ve nokta. Word, geçerli saat ayırıcısı olarak da iki noktayı (:) tanır. Bir tarih veya saat Word tarafından tanınmıyorsa, Word, öğeyi (yaptığınız sıralamanın artan veya azalan düzende oluşuna bağlı olarak) listenin en başına veya en sonuna yerleştirir.

GösterBelirli diller

Word, sıralamayı dilin sıralama düzeni kurallarına göre yapar. Bazı dillerin farklı sıralama düzenleri vardır, bunlardan istediğiniz birini seçebilirsiniz.

GösterAynı karakterle başlayan iki veya daha çok öğe

Word hangi öğenin önce geleceğini belirlemek için, öğede birbiri izleyen karakterleri gözden geçirir.

GösterAlan sonuçları 

Word alan sonuçlarını, ayarladığınız sıralama seçeneklerine göre sıralar. İki öğede, bir alanın tümü (örneğin soyadı) aynıysa, Word sonraki alanları (örneğin ad alanlarını) gözden geçirir.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003