Güney Asya Dilleri için Word özellikleri

Bu Yardım konusunda açıklanan özellik veya seçeneklerden bazıları yalnızca Microsoft Office Dil Ayarları kullanılarak uygun Güney Asya dili desteği etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Güney Asya metin ve dosyalarıyla çalışma

GösterMetni düzenleme

Microsoft Word'de desteklenen Güney Asya dilleri, diğer dillerde gerekli olmayan özel metin düzenleme konularının dikkate alınmasını gerektirir. Vurguların, ses işaretlerinin ve aksanların yaygın kullanımı basit bir karakteri, daha karmaşık bir Güney Asya karakteriyle değiştirir. Bu dil özniteliği, standart düzenleme işlevlerini gerçekleştirmek ve bir karakterin ilişkili işaretlerini değiştirmek için ek teknikler gerektirir. Örneğin, üzerinde ses işareti olan bir Tay Dili harfi yazarsanız, değiştirmek için ses işaretini seçemezsiniz. Bunun yerine, tüm karakteri silmeniz, sonra da hem harfi, hem de uygun ses işaretini yazmanız gerekir.

Word, bir Güney Asya karakter sırasının yasallığını belirlemede yardımcı olmak için sırayı sizin için denetleyebilir. Ayrıca, Word'ün sizin için mantıksal değişimler yapmasını da sağlayabilirsiniz.

Tay Dili, sözcükleri görünür şekilde başlıklarla ayırmadığından, Sözcük Sayımı gibi özelliklerde özel dikkat gerektirir. Word, dilin bu kuraldışı yönünü sizin için ele alır. Ayrıca, Tay Dili etkin Word, sözcüklerin arasındaki boşluk yerine karakterlerin genişliklerini ayarlayarak metni sola ve sağa hizalar.

Güney Asya karakterlerini ekleme ve silmede kullanılan düzenleme yöntemleri, karakterleri ilişkili aksanlar, ses işaretleri ve vurgularıyla bir araya getiren gelişimi temel alır.

GösterMetni silme

Özel bir işareti kaldırmak için GERİ AL tuşunu veya tüm karakteri (kümeyi) silmek için DELETE tuşunu kullanabilirsiniz.

GösterYazım denetimini denetleme

Güney Asya dilleri etkinleştirilen Microsoft Word, Güney Asya sözcüklerini ve diğer sözcükleri karşılaştıkça otomatik olarak denetler. Her dil için ayrı bir yazım denetimi yapmanıza gerek yoktur.

GösterKarakterlerin doğru sırasını denetleme

Güney Asya dilleri, sözcük birleşimlerinde diğerinden önce veya sonra gelmesi gereken metinsel karakter öğelerini belirten sıkı dilbilgisi kurallarını izler. Güney Asya karakterlerini doğru şekilde girme karmaşıklığı sorununu çözmek için, metin hem basit karakterlerden, hem de aksanlar, ses işaretleri, sesli harfler ve vurgular gibi bir veya daha fazla işareti içeren karakterlerden oluşur. Örneğin, Tay dilinde öncü sesli harflerin ardından genellikle sesli harf işareti içeren veya içermeyen, ancak aksanların altında konumlandırıldığı sessiz harfler gelir.

Microsoft Word, belgenizdeki etkin Güney Asya dilinin, dilbilgisi kurallarına uyan karakterleri doğru olarak girmenize yardımcı olmak için, otomatik olarak metni sizin yerinize denetler. Ayrıca, tamamlayıcı bir özellik olarak Yaz ve Değiştir'i kullanarak Word'ün mantıksal değişiklikler yapmasını da sağlayabilirsiniz.

Sıra denetimi, kendi başına veya Yaz ve Değiştir birleşimiyle birlikte kullanılabilir. Yalnızca sıra denetimi seçili olduğunda, Word ekleme noktasına geçersiz bir karakterin yazılmasına izin vermez. Yaz ve Değiştir de seçili olduğunda, Word geçerli bir sıra yapmak için varolan bir karakteri ekleyecek veya değiştirecektir.

Sıra denetimi seçildiğinde, metin girdisi konusunda dikkate alınması gereken noktalar vardır:

  • Tay Dili'nde, aksanlar, ses işaretleri ve sesli harfler gibi işaretler ilişkili oldukları karakterden bağımsız olarak yazılamaz. Bu işaretleri bağımsız olarak yazmak istiyorsanız, sıra denetimini devre dışı bırakmanız gerekir.
  • Vietnam dilinde, her sesli harf için yalnızca bir ses işaretine izin verilir ve bu işaret sesli harften sonra yazılabilir. Bir sessiz harften sonra ses işareti yazılması, karakteri belgeye eklemez.

 Not   Sırasal olarak geçerli olmayan bir karakteri ilk kez yazdığınızda, Word, sıra denetimi ve karakterlerin otomatik olarak eklenmesi veya değiştirilmesi hakkındaki konulara erişim sağlayan bir Yardım kutusu görüntüler. Bu kutu, tersini seçmediğiniz durumda Word'ü her başlatmanızda ve geçersiz bir karakter yazdığınızda görüntülenecektir.

GösterYazı tipi özellikleri belirleme

Latin ve Güney Asya dillerindeki metinler için ayrı yazı tipi özellikleri belirleyebilirsiniz.

 Not   Güney Asya dillerindeki tüm metinler (çalışma: Aynı öznitelikleri paylaşan bir devamlı metin parçası veya karakter dizesi. Metindeki tüm karakterler aynı yön özelliklerine sahiptir.) için varsayılan yazı tipleri şunlardır: Tay dili (Angsana New, 14 nokta) ve Vietnam dili (Times New Roman, 12 nokta). Microsoft Word'ün önceki sürümlerinde açılan belgeler varsayılan ayarlarını korur.

GösterÖzel karakterleri bulma ve değiştirme

Bazı Güney Asya dilleri, Microsoft Word'ün arama seçeneklerinden tam olarak yararlanamaz. Örneğin, Benzer okunuşlar ve Tüm sözcük formları seçenekleri, Güney Asya metninde çalışmayacak, ancak bu seçenekler belgedeki başka metin türlerinde eşleşen ölçüt bulacaktır.

GösterÖnceki sürümlerle dosya uyumluluğu

Microsoft Word belgelerini, Word (Tay dili veya Vietnam dili) 6.0/95 biçiminde açmak için, dosyayı RTF biçiminde kaydetmelisiniz; ancak, bazı biçimlendirmeler kaybolabilir. Belge yalnızca İngilizce karakterler içeriyorsa, dosyayı Word Belge biçiminde kaydedebilirsiniz.

Sayıları, tarihleri ve zamanı kullanma

GösterSayı biçimleri

Güney Asya sayı biçimleri, Microsoft Word belgelerinde birkaç durumda kullanılır. Çoğu iki genel kategoriye ayrılabilir: sayfa numaralandırması ve sıralı numaralandırma gibi liste biçimleri ve tarih ve zaman biçimleri.

GösterNumaralandırılmış listeler

Güney Asya dilleri, listelerde bulunan sayıları görüntülemede birkaç seçenek sunar. Tay dili, yerel numaralandırmasını, alfabesini ve sayıları harfe dönüştüren açıklayıcı bir formu temel alan biçimler sağlar. Vietnam dili, Batı ülkelerinde yaygın olan Arapça rakamlarının yanı sıra açıklayıcı bir biçim kullanır.

GösterTarih ve zaman biçimleri ve takvimler

Seçtiğiniz takvim, her Güney Asya dilinde kullanılan tarih ve zaman biçimini belirler. Kullanabileceğiniz takvimlerin listesi, etkinleştirdiğiniz dillere ve Microsoft Windows Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar veya Bölgesel Seçenekler'de seçtiğiniz işletim sisteminin dil ayarlarına bağlıdır.

Bir Güney Asya dili yüklü dil ise, söz konusu dilin egemen Güney Asya takvimi Microsoft Word tarafından kullanılan varsayılan takvim olacaktır. Örneğin, Tay dili için varsayılan takvim Budist'tir; Vietnam dili için varsayılan takvim sadece Gregoryen takvimidir.

Etkinleştirdiğiniz Güney Asya diline bağlı olarak, Budist (yalnızca Tay dili) ve Gregoryen (Vietnam dili) takvimleri arasından seçim yapabilirsiniz.

 Not   Güney Asya dilleriyle kullanılan Gregoryen takvimi İngiltere İngilizce'sini temel alır.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003