İlk sayfadaki sayfa numarasını kaldırma

Bazen numaralandırılmış sayfaları olan bir belgede ilk sayfanın sayfa numarası olmasını istemezsiniz. Örneğin, genellikle bir başlık sayfası veya kapak sayfasının sayfa numarası olmaz.

 Not   Numaralandırılmış bir belgeye tasarım galerisinden önceden tasarlanmış bir kapak sayfası veya başlık sayfası eklerseniz, kapak veya başlık sayfası sayfa 1 olarak eklenir ve ikinci sayfa sayfa 2 olarak numaralandırılır.

İlk sayfadaki sayfa numarasını kaldırma

Bu yordam, kapak sayfası galerisinden bir kapak sayfası eklenmemiş olan belgelere uygulanır.

  1. Belge üzerinde herhangi bir yeri tıklatın.
  2. Sayfa Düzeni sekmesinde Sayfa Yapısı İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı ve sonra da Düzen sekmesini tıklatın.

Sayfa Yapısı İletişim Kutusu Başlatıcı

  1. Üstbilgiler ve altbilgiler altında İlk sayfada farklı onay kutusunu tıklatın ve Tamam düğmesini tıklatın.

 Not   İlk sayfada farklı onay kutusunu işaretini kaldırırsanız, ilk sayfa numarası yeniden görüntülenir.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007