Yer işaretleri ekleme ve silme

Yer işareti, daha sonra başvurmak üzere adlandırdığınız ve tanımladığınız bir metnin konumunu veya seçimini tanımlar. Örneğin daha sonra düzeltmek istediğiniz bir metni tanımlamak için yer işareti kullanabilirsiniz. Metnin yerini belirlemek için belgeyi kaydırmak yerine Yer işareti iletişim kutusunu kullanarak söz konusu metne ulaşabilirsiniz.

Yer işaretlerine çapraz başvurular da ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir belgeye yer işareti ekledikten sonra o yer işaretine çapraz başvurular oluşturarak metin içinde başka yerlerden o yer işaretine başvurabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Yer işareti ekleme

 1. Yer işareti atamak istediğiniz metin veya öğeyi seçin veya yer işareti eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Yer İşareti'ni tıklatın.Word Şerit Görüntüsü
 1. Yer işareti adı altında bir ad seçin veya kendiniz bir ad yazın.

Yer işareti adları bir harfle başlamalıdır ve sayı içerebilir. Yer işareti adında boşluk olamaz. Ancak, sözcükleri ayırmak için alt çizgi kullanabilirsiniz  (örneğin, "İlk_başlık").

 1. Ekle düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yer işaretini değiştirme

Bir metin öbeğine yer işareti eklediğinizde, Microsoft Office Word metni köşeli ayraçla çevreler. Yer işareti eklenmiş bir öğeyi değiştirdiğinizde köşeli ayracın içindeki metin veya grafikleri değiştirmeyi unutmayın.

Yer işareti köşeli ayracını görüntüleme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri'ni tıklatın.
 1. Gelişmiş'i tıklatıp Belge içeriğini göster altında Belgi içeriğini göster onay kutusunu seçin.
 2. Tamam'ı tıklatın.

Bir öğeye yer işareti atarsanız, yer işareti ekranda köşeli ayraç içinde ([…]) görünür. Bir konuma yer işareti atarsanız, yer işareti I çubuğu olarak görünür. Köşeli ayraçlar yazdırılmaz.

Yapabileceğiniz yer işareti değişiklikleri

Yer işareti ile işaretlenmiş öğeleri kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Ayrıca işaretlenmiş öğelere metin ekleyebilir ve bu öğelerden metin silebilirsiniz.

Eylem Sonuç
İşaretlenmiş öğenin bir kısmını veya tamamını aynı belge içinde farklı bir konuma kopyalama Yer işareti özgün öğeyle kalır; kopya işaretlenmez.
İşaretlenmiş öğenin tamamını başka bir belgeye kopyalama Her iki belge de özdeş öğeler ve yer işaretleri içerir.
İşaretlenmiş öğenin tamamını keserek aynı belge içinde yapıştırma Öğe ve yer işareti yeni konuma gider.
İşaretlenmiş öğenin bir bölümünü silme Yer işareti, kalan metinde durur.
Metni yer işareti ile çevrelenen iki karakter arasına ekleme Ek, yer işaretine eklenir.
Yer işaretinin açma ayracının sonunu tıklatıp, ardından öğeye metin veya grafik ekleme Ek, yer işaretine eklenir.
Yer işaretinin kapama ayracının sonunu tıklatıp, ardından öğeye ekleme Ek, yer işaretine eklenmez.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Belirli bir yer işaretine gitme

 1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Yer İşareti'ni tıklatın.Word Şerit Görüntüsü
 1. Belgedeki yer işaretlerinin listesini sıralamak için Ad veya Konum simgesini tıklatın.
 2. Gitmek istediğiniz yer işaretinin adını tıklatın.
 3. Git öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yer işareti silme

 1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Yer İşareti'ni tıklatın.Word Şerit Görüntüsü
 1. Silmek istediğiniz yer işaretinin adını tıklatın ve sonra Sil öğesini tıklatın.

 Not   Yer işaretinin ve yer işaretli öğenin (metin öbeği veya başka öğe) ikisini birden silmek için, öğeyi seçin ve DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007