Sayfa ekleme veya silme

Bir sayfayı metin veya grafiklerle doldurduğunuzda Microsoft Word otomatik bir sayfa sonu ekler ve yeni bir sayfa başlatır. Ancak Ekle sekmesindeki Sayfalar grubunda Yeni Sayfa öğesini tıklatarak istediğiniz zaman belgenize yeni bir boş sayfa veya düzeni önceden tasarlanmış bir sayfa ekleyebilirsiniz. Belgeden sayfa sonlarını silerek, istemediğiniz sayfaları silebilirsiniz.

Bu makalede


Sayfa ekleme

 1. Belge üzerinde yeni sayfa eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 Not   Eklenen sayfa imlecinizin hemen önünde görünecektir.

 1. Ekle sekmesinin Sayfalar grubunda Boş Sayfa'yı tıklatın.

Word Şerit görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Kapak sayfası ekleme

Office Word 2007 uygulaması önceden tasarlanmış uygun kapak sayfalarının bir galerisini sunar. Bir kapak sayfası seçip örnek metinle kendi metninizi değiştirin.

İmleç belgenin neresinde görünürse görünsün kapak sayfaları her zaman belgenin başına eklenir.

 1. Ekle sekmesinin Sayfalar grubunda Kapak Sayfası'nı tıklatın.

Word Şerit görüntüsü

 1. Seçenekler galerisinden bir kapak sayfası düzenini tıklatın.

Kapak sayfası ekledikten sonra örnek metni kendi metninizle değiştirebilirsiniz.

 Notlar 

 • Belgeye başka bir kapak sayfası eklerseniz, bu sayfa ilk kapak sayfasının yerine geçecektir.
 • Kapak sayfasını önceki Word sürümlerinden birinde oluşturduysanız kapak sayfasını Office Word 2007 galerisindeki tasarımla değiştiremezsiniz.
 • Kapak sayfasını silmek için sırasıyla Ekle sekmesini, Sayfalar grubundaki Kapak Sayfaları'nı, son olarak da Geçerli Kapak Sayfasını Kaldır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa silme

Word belgesinde sayfa sonlarını silerek, belgenin sonunda yer alanlar da dahil, boş sayfaları silebilirsiniz. Ayrıca, aralarındaki sayfa sonunu silerek iki sayfayı birleştirebilirsiniz.

Boş sayfayı silme

Taslak görünümünde (Taslak görünümü: Metin biçimlendirmelerini ve basitleştirilmiş sayfa düzenini gösteren bir görünüm. Taslak görünüm çoğu düzenleme ve biçimlendirme görevi için kullanılışlıdır.) olduğunuzdan emin olun. (Durum çubuğundaki Görünüm menüsünde, Taslak öğesini tıklatın). Paragraf işaretleyicileri (¶) gibi yazdırılmayan karakterler görünür durumda değilse, Giriş sekmesinde, Paragraf grubundan Göster/Gizle Paragraf işaretleyicisi seçeneğini tıklatın.

 • Boş bir sayfayı silmek için sayfanın sonundaki sayfa sonunu seçin ve DELETE tuşuna basın.

İçeriği olan sayfa silme

Belgenizde içeriği olan tek bir sayfa seçip silebilirsiniz.

 1. İmlecinizi silmek istediğiniz içeriği olan sayfada herhangi bir yere getirin.
 2. Giriş sekmesinde, Bul grubundan Bul öğesinin yanındaki oku ve ardından Git öğesini tıklatın.

Word Şerit görüntüsü

 1. \page yazın ve ardından Git öğesini tıklatın.

Sayfanın içeriği seçilir.

 1. Kapat seçeneğini tıklatın ve ardından DELETE tuşuna basın.

Belgenin sonundaki boş sayfayı silme

Taslak görünümünde (Taslak görünümü: Metin biçimlendirmelerini ve basitleştirilmiş sayfa düzenini gösteren bir görünüm. Taslak görünüm çoğu düzenleme ve biçimlendirme görevi için kullanılışlıdır.) olduğunuzdan emin olun. (Durum çubuğundaki Görünüm menüsünde, Taslak öğesini tıklatın). Paragraf işaretleyicileri (¶) gibi yazdırılmayan karakterler görünür durumda değilse, Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda Göster/Gizle Paragraf işaretleyicisi öğesini tıklatın.

 • Belgenin sonundaki boş sayfayı silmek için, belgenin sonundaki sayfa sonunu veya paragraf işaretleyicilerini (¶) seçin ve DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007