Sayfa kenar boşluklarını değiştirme veya ayarlama

Kenar boşlukları, sayfa kenarlarındaki boş alanlardır. Genellikle, metin ve grafikleri bu kenar boşluklarının arasında kalan yazdırılabilir alana eklersiniz. Ancak, kenar boşluklarına   üstbilgi, altbilgi ve sayfa numarası gibi öğeler de yerleştirebilirsiniz.

Bu makalede


Sayfa kenar boşluğu seçenekleri

Microsoft Word birkaç farklı sayfa kenar boşluğu seçeneği önerir. Varsayılan (varsayılan: Önceden tanımlanmış bir ayar. Varsayılan seçenek ayarlarını kabul edebilir veya onları kendi tercihlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.) sayfa kenar boşluklarını kullanabilir veya kendiniz belirtebilirsiniz.

 • Ciltleme için kenar boşlukları ekleme     Ciltlemeyi planladığınız belgenin kenar veya üst boşluğuna ek alan eklemek için cilt payı kenar boşluğu kullanın. Cilt payı kenar boşluğu cildin metnin üzerini kapatmamasını sağlamaya yardımcı olur.

Karşılıklı kenar boşlukları çizimi ve cilt payı kenar boşlukları

Çağrı 1 Ciltleme için cilt payı kenar boşlukları
Çağrı 2 Karşılıklı sayfalar için karşılıklı kenar boşlukları

 • Karşılıklı sayfalarda kenar boşluklarını ayarlama     Kitap veya dergi gibi çift taraflı belgelerdeki karşılıklı sayfaları ayarlamak için karşılıklı kenar boşluklarını kullanın. Bu durumda, sol sayfanın kenar boşluğu ayarları ile sağ sayfa ayarları aynı olur (diğer bir deyişle, iki sayfanın iç kenar boşlukları aynı genişlikte, dış kenar boşlukları aynı genişlikte olur).

 Not   Karşılıklı kenar boşlukları olan bir belgede ciltleme için ek boşluk gerekiyorsa o belge için cilt payı kenar boşluğu ayarlayabilirsiniz.

 • Kitap katlaması ekleme     Sayfa Yapısı iletişim kutusunda Katlı kitap seçeneğini kullanarak bir kitapçık oluşturabilirsiniz. Menü, davetiye, etkinlik programı veya herhangi bir ortadan tek katlamalı belge oluşturmak için de bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Ortadan tek katlamalı kitapçık

Çağrı 1 Word ortadan tek kitap katlaması ekler

Bir belgeyi kitapçık olarak ayarladıktan sonra, tıpkı başka belgelerde olduğu gibi metin, grafik ve başka görsel öğeler yerleştirerek çalışabilirsiniz.

 Notlar 

 • Çoğu yazıcı kenar boşluğu ayarları için minimum bir genişlik gerektirir, çünkü sayfanın kenarına kadar olan metnin tümünü yazdıramaz. Eğer aşırı dar kenar boşlukları ayarlamaya çalışırsanız Microsoft Word şu iletiyi görüntüler: Bir veya daha fazla kenar boşluğu sayfanın yazdırılabilen alanının dışına ayarlanmış

Metnin kesilmesini önlemek amacıyla kenar boşluğu genişliğini otomatik olarak artırmak için Düzelt öğesini tıklatın. İletiyi göz ardı eder ve belgeyi olduğu gibi yazdırmaya çalışırsanız, Word devam etmek isteyip istemediğinizi soran başka bir ileti görüntüler.

 • Minimum kenar boşluğu ayarları kullandığınız yazıcıya, yazıcı sürücüsüne ve kağıt boyutuna bağlıdır. Minimum kenar boşlukları hakkında daha fazla bilgi için yazıcınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa kenar boşluklarını değiştirme veya ayarlama

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı tıklatın.

Word Şerit görüntüsü

 1. İstediğiniz kenar boşluğu türünü tıklatın. En sık kullanılan kenar boşluğu genişliği için Normal öğesini tıklatın.

İstediğiniz kenar boşluğu türünü tıklattığınızda, belgenizin tümü otomatik olarak seçtiğiniz kenar boşluğu türüne döner.

 1. Kendi kenar boşluğu ayarlarınızı da belirleyebilirsiniz. Kenar Boşlukları öğesini tıklatın, Özel Kenar Boşlukları öğesini tıklatın ve ardından Üst, Alt, Sol ve Sağ kutularına, kenar boşlukları için yeni değerleri yazın.

 Notlar 

 • Varsayılan kenar boşluklarını değiştirmek için, yeni kenar boşluğu seçtikten sonra Kenar Boşlukları öğesini tıklatın ve ardından Özel Kenar Boşlukları öğesini tıklatın. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda, Varsayılan düğmesini ve Evet'i tıklatın. Yeni varsayılan ayarlar belgenin temel aldığı şablona kaydedilir. O şablonu temel alan her yeni belge otomatik olarak yeni kenar boşluğu ayarlarını kullanır.
 • Belgenin bir bölümünün kenar boşluklarını değiştirmek için, metni seçin ve ardından yeni kenar boşluklarını Sayfa Yapısı iletişim kutusuna girerek istediğiniz kenar boşluklarını ayarlayın. Uygulama yeri kutusunda, Seçili metne öğesini tıklatın. Microsoft Word kenar boşlukları yeni ayarlanmış metnin başına ve sonuna otomatik olarak bölüm sonu (bölüm sonu: Bir bölümün bitişini göstermek için eklediğiniz işaret. Bölüm sonu, kenar boşlukları, sayfa yönelimi, üstbilgi ve altbilgiler ve sayfa numaralarının sırası gibi biçimlendirme öğelerini depolar.) ekler. Belgeniz zaten bölümlere ayrılmış durumdaysa, bir bölümün içini tıklatabilir veya birden fazla bölüm seçebilir ve ardından kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa kenar boşluklarını görüntüleme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri'ni tıklatın.
 1. Gelişmiş'i, sonra da Belge içeriğini göster altında Metin sınırlarını göster onay kutusunu tıklatın.

Sayfa kenar boşlukları belgenizde noktalı çizgiler olarak görünür.

 Not   Sayfa kenar boşluklarını Sayfa Düzeni görünümünde veya Web Düzeni görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Metin sınırları yazdırılan sayfada görünmez.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Karşılıklı sayfalarda kenar boşluklarını ayarlama

Karşılıklı kenar boşluklarını seçtiğinizde, sol sayfanın kenar boşlukları ile sağ sayfanınkiler aynı olur. Diğer bir deyişle, iki sayfanın iç kenar boşlukları aynı genişlikte, dış kenar boşlukları aynı genişlikte olur.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı tıklatın.

Word Şerit görüntüsü

 1. Yansıtmalı öğesini tıklatın.
 2. Kenar boşluğu genişliklerini değiştirmek için, Kenar Boşlukları öğesini tıklatın, Özel Kenar Boşlukları öğesini tıklatın ve ardından İçinde ve Dışında kutularına istediğiniz genişlikleri girin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Ciltli belgeler için cilt payı kenar boşluklarını ayarlama

Cilt payı kenar boşluğu ayarı ciltlemeyi planladığınız belgenin yan veya üst kenar boşluğuna ek boşluk ekler. Cilt payı kenar boşluğu, cildin metnin üzerini kapatmamasını sağlamaya yardımcı olur.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı tıklatın.

Word Şerit görüntüsü

 1. Özel Kenar Boşlukları'nı tıklatın.
 2. Birden fazla sayfa listesinde, Normal öğesini tıklatın.
 3. Cilt payı kutusuna cilt payı kenar boşluğu için bir genişlik girin.
 4. Cilt payı konumu kutusunda, Sol veya Üst öğesini tıklatın.

 Not   Karşılıklı kenar boşlukları, Her kağıda 2 sayfa veya Katlı kitap seçeneklerinden birini görüyorsanız, Cilt payı konumu kutusu görünmez. Bu seçenekler için cilt payı konumu otomatik olarak belirlenmiştir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007